Takdim

es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh

Âlemlerin Rabbi olan Allah´a (c.c) hamdediyor; Sevgili Peygamberimize salât ü selamlar gönderiyoruz. Siz kıymetli okurlarımızla bir sayıda daha hemhâl olmanın hazzı içerisindeyiz. Kudüs ve Mescid-i Aksâ´daki kan ve gözyaşı, kanayan bir yara, içimizde bir sızı olmaya devam ediyor. Sadece Kudüs mü? Neredeyse tüm İslâm coğrafyası bir kaos içinde. Küfür gerçek yüzünü tekrar tekrar gösteriyor göstermesine de, bu savruluş, bu taklit ve özenti dolu halimiz asıl bizi derinden sarsmalı, yüreğimizde binlerce ahın yükselmesine neden olmalı. Bir yanda mazlumların ahı arş-ı a´lâyı sallıyor, bir yanda ise tüm bu kahreden olayların bile kendimize getiremediği koca bir gaflet içinde uyuyan kalabalıklar bizi düşündürmeli. Neden? Neden bu kadar hissizleşmişiz biz? Kişiliğimizi ne zaman yitirdik bunca olan bitene karşın şahsiyetimize bunca dokunmasına rağmen neden hala hiç bir şey olmamış gibi bir kaç kınama mesajı dışında topyekün ortaya bir kuvvet koyamıyoruz. Sanki şöyle bir uyanır gibi olup tekrar o derin uykumuza dalıyoruz? Özünden uzaklaşmış, taklit hastalığına yakalanmış, özgüvensiz bir Müslüman nelerini yitirmiş farkında bile değil maalesef. Ümmet binasını inşa ettiğimiz çürük tuğlalarla nasıl sağlam bina inşa edeb...

Son Sayı

Küfür ve Dalalet 36. Sayı
Abdullah DEMİRCİOĞLU

Küfür ve Dalalet

Körü körüne taklit etmek, İslâm dininde yoktur. Bu hastalık asrımızın büyük hastalıklarından olup insanlığın baş belâsıdır. Karakter bozukluğu ve şahs

Kudüs semavî dinler için neden önemlidir? 36. Sayı
Prof. Dr. Ömer Faruk HARMAN

Kudüs semavî dinler için neden önemlidir?

Kudüs, bugün mahzundur, Mescid-i Aksa, bugün mükedderdir.

Bana Müsaade Edin - şiir 36. Sayı
Zül-Cenâheyn

Bana Müsaade Edin - şiir

Bana müsaade edin / Fide fide dikeyim / Hakka gitmeyenleri / Hakka davet edeyim

Mektubât-ı Geylani – 3. Mektup 36. Sayı
Zuhur

Mektubât-ı Geylani – 3. Mektup

Bu yolda söz değil hal ararlar. Çünkü bu yolda nice yolcular, işi sözle bitirmek istediği için helak oldular. Allah korusun.

Sünnetin Kaynağı Üzerine Bazı Tesbitler 36. Sayı
Doç. Dr. Aynur URALER

Sünnetin Kaynağı Üzerine Bazı Tesbitler

Kudsî hadisler de Kur’an’ın dışında vahiy geldiğinin belirtilerindendir. Pek çok örnek, Hz. Peygamber’e vahiy geldiğini göstermektedir.

Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 26. Mektubu 36. Sayı
Editör

Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 26. Mektubu

Hazret-i Fahr-i âlem Efendimiz’e ve onun âline, ashabına ve etba’ına salât ve selâm olsun.

eş Şeyh es Seyyid Abdurrahmân Hâlis Kerkûkî Hz.nin Nigârâ Adlı Türkçe Gazeli 36. Sayı
Editör

eş Şeyh es Seyyid Abdurrahmân Hâlis Kerkûkî Hz.nin Nigârâ Adlı Türkçe Gazeli

Ey Sevgili! Beden ülkemi aşkının hazinesi için harâb ettim. / Onu, kalbimde canımın yerine koydum.

Peygamberlerin  Kur’an’daki Fetânet Örnekleri 36. Sayı
Ayşe DEMİRCİOĞLU

Peygamberlerin Kur’an’daki Fetânet Örnekleri

Denilir ki, insanların çoğu beyinlerinin yüzde dördünü kullanır, üstün zekalı olanlar da yüzde yedisini. Peki ya peygamberler?

Kıssadan Hisse- el Fethu'r Rabbani ve'l Feyzü'r Rahmani 36. Sayı
Zuhur

Kıssadan Hisse- el Fethu'r Rabbani ve'l Feyzü'r Rahmani

Ey Allah’ı anan, kendini O’nun yanında bilerek an. Dilden O’nu anıp, kalbin başkasında olmasın.

Gizli Özne 36. Sayı
Fehmi YILMAZ

Gizli Özne

Kelime-i tevhid veya kelime-i şirk, cümlelerin ve hayatların ontolojisini inşa eder. İlk insandan bu yana kavganın asıl sebebi tevhide karşı olan şirk

İman Avcılarına Dikkat!!! 36. Sayı
Vuslat ATALAY

İman Avcılarına Dikkat!!!

'Dini kimden aldığınıza dikkat ediniz!’, ‘Aman iman avcılarına dikkat ediniz!’

Aklını başına al da sen can ile arkadaş ol! (c.I, 288) 36. Sayı
Zuhur

Aklını başına al da sen can ile arkadaş ol! (c.I, 288)

Allah'ın vahyi geldi. Can kulağınızı açın da onu duyun. Çünkü mana kulağı açık olan kişiye, Allah hakîkati gören göz ihsan eder.