20 Haziran 2024

5.sayı


5.sayı 'nın PDF'ini indirmek için tıklayınız.

Aziz Okuyucularımız;

Merhaba Ramazan, hacc, kurban derken Muharrem’e, Aşure Günü’ne ve de en önemlisi siz can dostlarımıza kavuştuk şükürler olsun... Gündem yoğun ama Rabbimizin de bir gündemi var kuşkusuz. Aşmaz, taşmaz, değişmez, yıpranmaz uhrevî bir gündem… Nefsini bilmek, Rabbini tanımak, Peygamber’de fenâ olmak, canlı-cansız bütün mevcudata şefkat, merhamet ve sevgi nazarıyla bakmak… Zamanı durdurmak, aşkta yok olmak, erenlere karışmak, hikmete ulaşmak ve en-nihâye rızâ-i Bârî’ye ermek, O’nda kaybolmak ve kendini bulmak… Kıymetli kalemlerimiz, ilham ve ilmin mezc olduğu güzide yazılarında kelimelere döktüler duygu ve düşüncelerini. Anlattıkça, paylaştıkça çoğalır aşkımız, muhabbetimiz, yâr ve yâranımız diye… Sevgilinin izi var her yerimde Sevgilinin dilidir her parçam Çalgı gibi yaslanmışım kucağına Her çığlığım onun parmaklarından Erenler istiyor ki bu üç günlük dünyada kalp kırmayalım, gönül yıkmayalım,...


Kur’ân-ı Kerim’de Örtünmenin Sınırları- Kitap
5.sayı

Kur’ân-ı Kerim’de Örtünmenin Sınırları- Kitap

İnsan yaradılışı gereği sosyal bir varlıktır. Yeme, içme, giyinme, süslenme insan olmanın gereğidir. Bazı ihtiyaçlar vardır ki insanoğlunun fıtratında vardır. İşte, örtünme duygusu ya da örtünme ih...

Medeniyetimizin Baharı
5.sayı

Medeniyetimizin Baharı

 Sadece yeryüzünün değil, yeryüzünde gelişen kültürlerin ve medeniyetlerin de mevsimleri vardır. Kültürlerin ve medeniyetlerin mevsimleri uzun olur. Üç ayda beş ayda, üç senede beş senede ...

Dört Halifeden
5.sayı

Dört Halifeden

Ne söylediğini, kime söylediğini ve ne zaman söylediğini unutma. Sabredin, her şeyin başı sabırdır. Komşunla münakaşa etme; zira misafirler gider, o kalır. Hz. Ebû Bekr Sıddık (r.a) ...

Köstendilli Ârif-i Billâh Halil Efendi’den (k.s) Müridi İhsan Efendiye Mektup (2)
5.sayı

Köstendilli Ârif-i Billâh Halil Efendi’den (k.s) Müridi İhsan Efendiye Mektup (2)

Sâdık ve sâlim İhsan Efendi oğlum! Ârif ona derler ki; kalbi vesveseden, teşvişten (karışıklıktan) yani bulanıklıktan beri (uzak) olandır. Ve böyle ârifler, kendilerine karışık haldeki insanla...

Hz. Ali’nin (k.v) Zühdü
5.sayı

Hz. Ali’nin (k.v) Zühdü

  Amr b. Abdullah el-Cühenî şöyle rivayet etmiştir: “Ali’yi (a.s) bir izâr ve bir ridâya bürünmüş oldu­ğu halde elinde bir kamçıyla gördüm. Sanki bedevî bir A...

Zamânı Durdurun
5.sayı

Zamânı Durdurun

Zamânı durdurun Ve ona sorun Ölmesin kimse Kimse yaşlanmasın. Solmasın çiçekler Kimse ağlamasın Bu kâbil mi? Hayır, asla... Zaman durmuyor, Akıp giden dakik...

Horasan Erenleri
5.sayı

Horasan Erenleri

Din ve kültür tarihimizle ilgili olan herkes bu terimi tanır ve bilir; Horasan Erenleri… Bu terim ile Doğu dünyasından Anadolu’ya daha sonra Balkanlara doğru yürüyen Allah dostları...

Hz. Mevlânâ’dan
5.sayı

Hz. Mevlânâ’dan

Mürşid – Mürîd Bir tâlib, maksadına mürşidsiz erişemez. Allah’ın seçkin kulları sırasına girmek için Allah ehlini aramak lazımdır. Yüce Allah bir kulunu seçip kendi varlığ...

Şehadet- Muhabbet Mektupları
5.sayı

Şehadet- Muhabbet Mektupları

 Şehit, Allah’ın isimlerinden, Esmâu’l-Hüsnâ’dan biridir. Gören, şahit olan, hakkıyla müşahede eden demektir. Şehit aynı zamanda Allah yolunda canını feda eden, hakikat uğrun...

Muharrem Orucu ve Aşûre Günü
5.sayı

Muharrem Orucu ve Aşûre Günü

      Muharrem ayı, hicrî takvimin ilk ayıdır. 7 Aralık Salı 2010 tarihi ise Muharrem’in birinci gününe tekabül etmektedir. Yani Efendiler Efendisi’...

Sünnete Bağlılık İ’tisâm
5.sayı

Sünnete Bağlılık İ’tisâm

“Sünnete bağlılık”, İslâmî literatürde “el-İ’tisâm bi’s-Sünne” şeklinde ifade edilir. İ’tisâm kelimesinin sözlükte, sarılmak, bağlanmak, yapışmak, sığınmak...

Hz. Âişe-i Sıddîka (r.anhâ) Annemizden Peygamberimize (as.)
5.sayı

Hz. Âişe-i Sıddîka (r.anhâ) Annemizden Peygamberimize (as.)

Ve lev semi‘û  ehlü Mısra evsâfe haddihî Lemâ bezelû fî sevmi Yûsufe min nakdin Lev îmâ Zelîhâ lev raeyne cebînehû Le âserne bi’l-kati’l-kulûbi ale’l-eydi.....