9. sayı


9. sayı 'nın PDF'ini indirmek için tıklayınız.

es-selâmü aleyküm

Merhaba, Rahmet, mağfiret ve cehennemden âzâd ayı olan Ramazân-ı Şerîf’i geride bıraktık. Kullarını kötülüklerden esirgeyen, onlara acıyan, hata ve kusurlarını bağışlayan yüce Allah azze ve celle, nefisleri arınanlardan, rûhları kemâlâta ve letâfete erenlerden eylesin… Bu ulvî atmosferi hiçe sayarak gerek ülkemizde, komşu ülkelerde ve gerekse dünyanın çeşitli yerlerinde mazlum insanların kanını döken, onları köleleştiren, sömüren ve baskı altında tutan bütün zâlimlere, “el-Hâdî/Hidâyete erdiren” isminin, ıslahları mümkün değil ise “el-Kahhâr/Kahredici” ism-i şerifinin tecellisini niyaz ediyoruz Cenâb-ı Hakk’tan... Evcil hayvan bakım masraflarının 30 milyar doları bulduğu dünyada, Somali’de ve Afrika’nın diğer ülkelerinde açlık, susuzluk ve hastalıktan ölen insanların olduğunu görmek ne kadar acı! Her türlü imkâna sahip günümüz insanının; imandan, ahlaktan, Allah ve Peygamber sevgisinden, Mevlânâ ve Yûnus aşkından yok...


Hasb-i Hâl / İntibalarım
9. sayı

Hasb-i Hâl / İntibalarım

Her yıl özlemini çektiğimiz vatanımıza bin bir meşakkat içerisinde geliriz. Aslında biz gurbetçilerin çilesi, tatile vatana gelme özlemi, tatil bitip de buradan döndükten sonra başlar. Dostlar...

Sûfilerin Ahlakı
9. sayı

Sûfilerin Ahlakı

Sühreverdî (k.s)   Müellif, tasavvuf ehlinde bulunması gereken ahlakî meziyetleri şöyle sıralayıp izah etmiştir:   1. Tevazu  Her davete icabet, hediye kabu...

Faydalı İlmihal Bilgileri
9. sayı

Faydalı İlmihal Bilgileri

Namaz, farz ibadetlerin en büyüğü ve en önemlisidir. Kıyamet gününde insanın imandan sonra sorgulanacağı ilk husus namaz olacaktır. Bir İslâm âlimi bu konuyu şu sözüyle ne güzel ifade eder: “...

Kurban İbadeti ve Bayramı
9. sayı

Kurban İbadeti ve Bayramı

Kurban bayramının dinimizde ayrı bir yeri vardır. Hac günlerinin hemen peşinden kurban kesilerek bayram yapılışı çok manidardır. Eyyâm-ı nahr denilen bu günlerde hali vakti yerinde olan her Müs...

Şevvâl Orucunun Değeri
9. sayı

Şevvâl Orucunun Değeri

Ramazan ayından sonra Şevvâl ayında altı gün oruç tutmak sünnet olan bir oruçtur. Peygamber Efendimiz (sav): “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevvâl ayından altı gün ilave ederse, sanki ...

Kıssadan Hisse
9. sayı

Kıssadan Hisse

 Somuncu Baba Hamîdüddîn-i Aksarayî hazretleri, Yıldırım Beyazıt zamanında Bursa’da ekmek yapar satardı. Onun ekmeklerini şehir halkı âdeta yağmalarcasına alırlardı. Nasıl bir hamur ...

Harabe
9. sayı

Harabe

Eskişehir sokakları...  Aslında bu yeni ve modern mimari görünümlü şehrin arkasına bakarsanız, Bademlik ve Odunpazarı semtlerinde dolaşırsanız ceddimizden kalan nadide eser...

Bayram Gününde Hasret
9. sayı

Bayram Gününde Hasret

Ya Resûlallâh! Kur’ân’dan sonra en güzel sözler Senin sözlerin. Seni göremedim, Senin devrinde yaşayamadım. Hep bekledim. Şu bayram gününde bile… Hasr...

Yahudi ve Hıristiyanlar Cennete Girecek mi?
9. sayı

Yahudi ve Hıristiyanlar Cennete Girecek mi?

Temel inanç esasları, dinimizin özünü oluşturur. Bunlardan birini ya da birkaçını inkâr etmek kişiyi İslâmiyet’ten uzaklaştırır. Hal böyleyken Müslüman olsun ya da olmasın, bazı gerekçelerle ...

Câhiliye Devrinde Arap Kültürü
9. sayı

Câhiliye Devrinde Arap Kültürü

Arap toplumunun İslâmiyet’ten önce yaşadığı döneme “Câhiliye Dönemi” denir. Câhiliye dönemi Arap kültürü; dönemin, coğrafî ve stratejik konumun, komşu medeniyetlerin, ticarî f...

İlahi Deryadan İnciler - Allah´ın Tekvin Sıfatı
9. sayı

İlahi Deryadan İnciler - Allah´ın Tekvin Sıfatı

Mahlûkatın en şereflisi olan insanoğlu, acaba kendi bedeninin muhteşem özelliklerinden yeterince haberdar mı? Hiç düşünüyor muyuz, Allah’ın (cc.) “Tekvîn” sıfatının en güzel ve be...

Peygamberimizin Kılmamızı İstediği Namaz
9. sayı

Peygamberimizin Kılmamızı İstediği Namaz

Peygamberimiz (s.a.s) bir gün Mescid’de otururken, bedeviye benzeyen bir adam gelip Efendimizin yakınında iki rekât namaz kıldı. Namazı itinasız ve gevşek kıldı. Efendimiz ...