Prof. Dr. Mustafa TATÇI

Yola Düşüp Dosta Gitmek /3
25. Sayı

Yola Düşüp Dosta Gitmek /3

Âşıkların gönlü gözü ma´şukın isteyü gider Ayruk suretde ne kalır kim kılısar zühd ü taat

Yola Düşüp Dosta Gitmek /2
23. Sayı

Yola Düşüp Dosta Gitmek /2

Gönlüm cânım aklım bilim senin ile karar eder Pervâz ururlar dem-be-dem uçuban dosta gitmeğe

Yola Düşüp Dosta Gitmek /1
22. Sayı

Yola Düşüp Dosta Gitmek /1

Sensiz yola girer isem çarem yok adım atmağa Gövdemde kuvvetim sensin başım götürüp gitmeğe

Yûnus’un Menâkıbı
17. Sayı

Yûnus’un Menâkıbı

“Doğru olmayan bu kapıya lâyık değildir.” diye cevap verdi...