23 Haziran 2024

12. Sayı


12. Sayı 'nın PDF'ini indirmek için tıklayınız.

Merhabalar efendim,

Receb ve Şa‘bân’ın manevî hazzını yaşadığımız, Ramazan-ı Şerif’in ulvî rayihalarını latâif-i külliyemize çektiğimiz şu mukaddes günlerde, İkinci sene-i devriyesini elinizdeki sayıyla tamamlayan ZUHÛR, siz kıymetli okurlarını hasret ve muhabbetle selamlar. Tasavvufî ahlak, tarih, şiir, sanat, zarurât-ı diniyye… merkezli yolculuğunda sakin ama sabırlı, kararlı ve rabıtalı yol almayı sürdüren dergimiz; Takındığı çift kanadıyla mana âleminde seyr u sülûk ederken, Feyiz ve duygu yüklü sayfalarından maada; Sosyal medya aracılığı ile de sesini ve mesajını sizlere duyurmanın sürurunu yaşıyor. Maksat muhabbet-i İlâhî olunca, bu uğurda gösterilen gayret, harcanan emek, zaman, manevî bir zevke dönüşüyor bi-iznillah. Bu sayımızda; Kur’ân ve Sünnet’te anlamını bulan “veli” kavramını kıymetli hocamız Abdullah Demircioğlu’nun satırlarında idrak edecek, Yekdiğerinde tayy-i zaman ve tayy-i mekân ederek, Kâh Asr-ı Saadet’i, Osma...


Kur’ân ve Sünnet’te Veli Kavramı
12. Sayı

Kur’ân ve Sünnet’te Veli Kavramı

Üçler, yediler ve kırklar tasavvufî tabirlerden olup, kültürümüze yerleşmiş olan sözlerdir. Bunlar kademe kademe, Cenâb-ı Allah’ın sevdikl...

Âlemlere Rahmet (s.a.s)
12. Sayı

Âlemlere Rahmet (s.a.s)

Sümâme b. Üsal, Yemâme halkının seyyidi/ulu kişisi idi. Hicretin altıncı yılında bir vesile ile müslüman oldu. Aynı yıl içerisinde, Efendimizden müsaade alarak umreye gitti. “Lebbeyk Allâ...

Allah’ın Yardımı Geldiğinde
12. Sayı

Allah’ın Yardımı Geldiğinde

Hendek savaşı birçok ibretlik olaya sahne olmuştur. Savaşın sonuna doğru… Sahabe efendilerimizden Huzeyfetü’l-Yemân (r.a) anlatıyor: “Cebrail aleyhisselamın müşriklerin ü...

Peygamberimizin Ramazan Müjdeleri
12. Sayı

Peygamberimizin Ramazan Müjdeleri

Rahmet Ayı Ramazan Ramazan ayı, sahuruyla, iftarıyla, teravihiyle bereketli bir aydır ve müjdeler yüklüdür. Sevgili Peygamberimiz: “Ramazan olduğu zaman rahmet kapıları açılı...

İlahi Deryadan İnciler - Yeterince Şükredebiliyor muyuz?
12. Sayı

İlahi Deryadan İnciler - Yeterince Şükredebiliyor muyuz?

 Rabbimizin bize verdiği nimetlere acaba yeterince şükredebiliyor muyuz? Kim cesaret edip, ben gereği kadar ibadet ediyor, bize verilen sayısız nimete yeterince şükrediyorum diyebilir. İki...

Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye Mektubu (17. Mektub)
12. Sayı

Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye Mektubu (17. Mektub)

Esselâmü aleyküm İhsan Efendi oğlum,   Derviş İhsan Efendi oğlum, Sohbet edeb üzeredir. Edeb yolunun meşki sohbetledir. Bu sebepten sohbetteki edeb, şeyhe mukabelede bulunmak, ihva...

Kıssadan Hisse
12. Sayı

Kıssadan Hisse

Hz. Süleyman İle Doğan Kuşu Bütün kuşların dilinden anlamasıyla ün salmış Süleyman Peygamber’e bir gün doğan kuşu gelerek adamın birini şikâyete koyulur ve der ki: “Falanca adam...

Divan-ı Kebir’den
12. Sayı

Divan-ı Kebir’den

“Ben ilahi tecelli ile yerinden kopmuş,  parçalanmış bir dağ gibiyim.”   • Bu nefisten, heva ve hevesten kurtuldum. Bunların dirisi de bela, ölüsü de bela. H...

Sana Sığınırım
12. Sayı

Sana Sığınırım

Sen, Habib’ini teselli edersin, Bunaldığında desteklersin, Teselli edersin Mucizelerle, Olağanüstü her şeyle Yardımını esirgemezsin. Bana, Senden başka yardı...

Tayy-i Zamân, Tayy-i Mekân
12. Sayı

Tayy-i Zamân, Tayy-i Mekân

Bu tabir iki ayrı kelimeden meydana gelmektedir. Bunlar “tayy” ve “zaman” kelimeleridir. Tayy; dürülmek, kat etmek gibi anlamlara gelir. Zaman da Türkçemize de geçmiştir...

Güneş ve Ayı Görür Gibi - Abdülkadir GEYLANÎ (k.s)
12. Sayı

Güneş ve Ayı Görür Gibi - Abdülkadir GEYLANÎ (k.s)

Bir kimse, Allah’ı seveni görürse, kalbi ilâhî tecelliye kavuşur. İstidadı varsa, sır âlemi ile Hakk’a vasıl olur. Rabb’imizin varlığı görülür. Peygamber (s.a.s) Efend...

Tasavvufta Semâ
12. Sayı

Tasavvufta Semâ

İşitme ve dinleme anlamına gelen semâ‘; tasavvufta, güzel sesle okunan Kur’ân’ı ve dinî konularla ilgili şiirleri dinleme anlamına gelir. İlk sûfîlerden itibaren güzel sesle Kur&r...