Kadiri Marşı

Geldi Kâdirî erleri, Sadâlar sarsar yerleri, Mekânları cennettir, Hû’lar deler gökleri.

Geldi Kâdirî erleri,

Sadâlar sarsar yerleri,

Mekânları cennettir,

Hû’lar deler gökleri.

 

Şahinler gibi ineriz,

Kılıçlar gibi keseriz,

Rüzgâr olur dağlarda,

Her iklime eseriz.

 

Aslan olur kükreriz,

“Hû, Hû” çeker inleriz,

Emredildiği zaman,

Demirleri bükeriz.

 

Şimşek olur çakarız,

Dağı taşı yakarız,

Yıldızlara yükselir,

Kâinata bakarız.

 

Sığmayız kabımıza,

Bağlıyız kapımıza,

Şükür ve hamd ederiz,

Yaradan Rabbimize.

 

Şeyh elinde meyyitiz,

Hem de bir keyfiyetiz,

Harap olsa da dünya,

Biz bir şey kaybetmeyiz.

 

Manevî bir orduyuz,

Rabbimizin kuluyuz,

Rasûlullâh’a kadar,

Hâlisiye koluyuz.

 

Yolumuzda yok hüddam,

Dünya vermez bize gam,

Zikrullâhla yaşarız,

İşte bu benim kavgam.

 

Yoktur bizde gösteriş,

Rabbimize tam eriş,

Unutmayız Mevlâ’yı,

Bir soluk alış-veriş.

 

Zikrini unutmayız,

Haram lokma yutmayız,

Elimiz kanda olsa,

Namazı bırakmayız.

 

 


Zülcenâheyn diğer yazıları