Doç Dr. Yunus AKYÜREK

Filistin
42. Sayı

Filistin

Müslümanlara göre Hz. Davud’un fethedip “Selam Şehrine” dönüştürdüğü Kudüs, insanlığın tüm irfani birikimlerini kucaklayan, ihya edici bir tavırla idare edilmelidir. Aslında bu yaklaşım Mekke’yi fethe

Son Demleri
17. Sayı

Son Demleri

Yahudi sevgisi nihayet helak etti!

Ashâbın Ruhu
15. Sayı

Ashâbın Ruhu

“İstanbul’da Latin serpuşu görmektense, Osmanlı sarığı görmeyi tercih ederiz.

Hudeybiye Ruhu
13.Sayı

Hudeybiye Ruhu

Sâdık bir rüya, Peygamberî bir tabir, Olağanüstü bir teslimiyet

Âlemlere Rahmet (s.a.s)
12. Sayı

Âlemlere Rahmet (s.a.s)

Bak! Sümâme bizim yiyeceklerimizi kesti ve bizi zarara uğrattı.

Ve Sellimû Teslîmâ
8.sayı

Ve Sellimû Teslîmâ

Vahye ve sahih ilhama mazhar olan aziz peygamberleri ve mürşid-i kâmilleri anlamaya çalışmak, onlardan yol, yordam, usûl öğrenmek, böylece hikmete erebilmek her mü’mine gerekli olandır.

Pervâneler
1. Sayı

Pervâneler

Onlar, ‘fenâfi’r-rasûl’ olabilmek için O’nun (s.a.s) çevresinde deverân eden ve yandıkça yanan PERVÂNELER’dir.