10 Aralık 2023

Hakkımızda

Bir tasavvuf, kültür ve edebiyat dergisi olan ZUHÛR; siz değerli okurlarıyla bilgiyi, ahlakî değerleri, muhabbeti ve hikmeti paylaşmayı arzular.

Tasavvuf, temel İslâm bilimleri, İslâm kültür tarihi, hadis ve tasavvuf edebiyatı gibi alanlarda ülkemizin tanınmış akadamisyenlerinin ve araştırmacılarının değerli katkılarıyla yayın hayatını sürdüren dergimiz, genç kalemlerin orijinal yazılarına da yer vermektedir.Temel değerlerimizi ayakta tutmak, unutulmaya yüz tutanları ise ihyâ etmek başlıca gayemizdir.

Bizler Ehl-i Sünnet vel-Cemaatten ayrılmamaya çalışan kimliğe sahibiz. Kurân ve sünnete sımsıkı bağlanmaya azmetmiş, elest bezminde verdiğimiz sözü unutmayan müslümanlarız. Sayımız azdır veya çoktur önemli değil; önemli olan niyet ihlâs ve samimiyettir. Cenâb-ı Mevlâ buyuruyor: Nice az topluluk vardır ki çok olanlara galiptirler.Bakara, 2/249 Âlemlere rahmet olarak gönderilmiş seçkin insan buyuruyor: Size iki şey bırakıyorum, onlara avını sıkıca yakalamışçasına sımsıkı sarıldığınız müddetçe katiyen sapıklığa düşmezsiniz; bunlar Allah’ın kitabı Kurân ve  benim sünnetimdir. (Muvattâ, Kader/3) Kusurları günahları affedici Rabbimizdir.

Duamız bizleri muvaffak etmesi, imandan sonra dalalete düşürmemesidir. Bu anlayış doğrultusunda Kitâb, Sünnet, icmâ-i ümmet ve kıyas-ı fukahaya ters düşen her türlü söz, fiil ve düşüncelerden uzağız. Duamız onun duası gibi olsun. Ona her hal ve durumda uymaya çalışalım.

Ey Allah’ım, bana seni zikretmede sonra şükretmede ve sana güzel ibadet etmede yardım et. Dikkat ediniz; ancak Allah’ın zikriyle kalpler mutmain olur,rahat bulur huzura erer.

Selam ve sevgi ile...

*Abdullah DEMİRCİOĞLU