Prof. Dr. Mustafa KARA

İslâm Medeniyetinde Tekke
25. Sayı

İslâm Medeniyetinde Tekke

Tasavvufî yol, kendimizin icad ettiği usullerle veya kitaplar okuyarak, belgeseller seyrederek kat edilebilecek bir yol değildir...

Rabbi Erinî…
24. Sayı

Rabbi Erinî…

Gönül tahtında sultan oldu tevhid Şeh-i iklim-i irfan oldu tevhid

İmam Azam´ın Talebesi, Dâvûd et Tâî (k.s)
23. Sayı

İmam Azam´ın Talebesi, Dâvûd et Tâî (k.s)

En tanınmış müridi olan Ma‘rûf-i Kerhî (k.s) mürşidini; “Tâî kadar dünyaya değer vermeyen birini görmedim” diyerek tanıtır.

Bişr el-Hafî
22. Sayı

Bişr el-Hafî

“Ayakkabını tamir ettirmek için insanlara ne çok sıkıntı veriyorsun!” ifadesi üzerine ayakkabısını fırlatıp atmıştır.

İnsan Bir Derviştir
20. Sayı

İnsan Bir Derviştir

“İnsan bir derviştir, bir bilse ah bilse!” demiştiniz. Bilemiyor ve olamıyor...

Fenâ fi’l-Mürşid, Fenâ fi’r-Rasûl, Fenâ Fillâh
19. Sayı

Fenâ fi’l-Mürşid, Fenâ fi’r-Rasûl, Fenâ Fillâh

Ben ol dost bağçesinün bülbüliyem İlahî bülbüli gülden ayırma...

Fukaralıktan Kurtulmak
18. Sayı

Fukaralıktan Kurtulmak

Fakr u fahri devletine erişen sultan olur

Tarikatların Ortak Unsurları
17. Sayı

Tarikatların Ortak Unsurları

Peygamberimiz de en üstün zikrin “Lâ ilâhe illallâh” olduğunu ifade etmişlerdir (İbn Mâce, Edeb, 65). Sûfîler de bu hadisten hareketle bu cümleyi zikrin temeli olarak almışlar ve bunun üzerinde ısrarl

Yörük Değirmenler
16. Sayı

Yörük Değirmenler

Hak cemalin Kâbe’sini kıldı âşıklar tavaf Yerde Kâbe, gökyüzünde Beyt-i Ma’mûr olmadan

Arınan Aydınlanmıştır
15. Sayı

Arınan Aydınlanmıştır

Bu aşk düştü cânımıza Bahar eyledi kışımız

Mevlânâ’nın Sırrı
14.Sayı

Mevlânâ’nın Sırrı

Gönül ehli insanlar gitti. Aşk şehri boşaldı deme! Cihan Şems-i Tebrizîlerle doludur ama Mevlânâ gibi mürid nerede?

Gönül Kâbe’si
13.Sayı

Gönül Kâbe’si

Aşk gelince cümle eksikler biter...