Prof. Dr. Aynur URALER

Sünnetin Kaynağı Üzerine Bazı Tesbitler -4
41. Sayı

Sünnetin Kaynağı Üzerine Bazı Tesbitler -4

...Hz. Peygamber’in sünnetinin tamamının Allah tarafından verildiği, dolayısıyla Resûlullah’ın kendi görüşü olmadığı sonucuna varmış ve Sahîh’in de böyle bir bölüm oluşturmuştur...

Sünnetin Kaynağı Üzerine Bazı Tesbitler -3
40. Sayı

Sünnetin Kaynağı Üzerine Bazı Tesbitler -3

Gaybla ilgili konularda bilgilendirilmesinin bir başka belirtisi, Hz. Peygamber’in bulunmadığı yerlerdeki olayların kendisine haber verilmesidir...

Sünnetin Kaynağı Üzerine Bazı Tespitler -2
39. Sayı

Sünnetin Kaynağı Üzerine Bazı Tespitler -2

...“Allah sana Kitab’ı ve hikmeti indirdi, sana bilmediğin şeyleri öğretti” (en-Nisâ 4/113) âyetinde Hz. Peygamber’e Kur’an’ın yanında ‘hikmet’in indirildiğinden bahsedilmektedir...

Sünnetin Kaynağı Üzerine Bazı Tespitler
36. Sayı

Sünnetin Kaynağı Üzerine Bazı Tespitler

Kudsî hadisler de Kur’an’ın dışında vahiy geldiğinin belirtilerindendir. Pek çok örnek, Hz. Peygamber’e vahiy geldiğini göstermektedir.

Hiçbir Şeyi Sünnet’e Tercih Etmediler
29.Sayı

Hiçbir Şeyi Sünnet’e Tercih Etmediler

Sahâbîlerin, sünnet karşısında görüşlerinden tereddütsüzce vazgeçtiklerine dair birçok misal bulunmaktadır. Onlar, sünnet karşısında görüş (re’y) belirtmeyi asla uygun bulmamışlardır.

Sünnete Bağlılık İ’tisâm
5.sayı

Sünnete Bağlılık İ’tisâm

Kim Allah’a sarılırsa (bağlanırsa) kesinlikle doğru yola iletilmiştir.” (Âl-i İmrân, 3/101)

Gönüllerin Gülü Hz. Muhammed (s.a.s)
3.Sayı

Gönüllerin Gülü Hz. Muhammed (s.a.s)

Gönlü zengindi. Affetmeyi sever, kimseyi incitmez, düşmanlarının dahi iyiliğini isterdi.

Sünnet’in, Sünnet’e Sarılmayı Emretmesi
2. Sayı

Sünnet’in, Sünnet’e Sarılmayı Emretmesi

Size bir şeyi yasaklarsam ondan derhal uzaklaşın. Bir şeyi emredersem, gücünüz yettiği kadar onu yerine getirin..

Kur’ân Sünnet İlişkisi
1. Sayı

Kur’ân Sünnet İlişkisi

İslâmiyet’te meşrûiyetin olduğu gibi gerekliliğin de asıl kaynağı, Allah’ın Kitâb’ı ve Rasûlü’nün (s.a.s) sünnetidir.