8.sayı


8.sayı 'nın PDF'ini indirmek için tıklayınız.

es-selâmü aleyküm

Merhabalar Efendim Zaman süratle ilerliyor değil mi? Öyle ya, sayılı nefeslerini tüketenler kabristanları dolduruyor her gün. Kıyâmet ve mahkeme-i kübrâ ise yaklaştıkça yaklaşıyor. Ortak bir söz var dillerde terennüm eden, “Kıyamet yaklaşıyor, koptu kopacak!” Zaman; maksuduna ermek, visal etmek isteyenlere ayrı, fani âleme gönül verenlere ise ayrı mesajlar veriyor. Kimisi aşkla ve büyük biz hazla Yaradan’ına yelken açarken, kimisi de imtina ediyor bu ulvî seyahatten, ağırdan alıyor geçici dünya hayatı ve onun fani zevkleri için… Zuhûr’un mesajı ise malum; Okurlarına “yaklaşan zamanı” hatırlatmak, gaflet ve günahları sebebiyle küllenen özleri Allah’ı yâd etmek suretiyle âlem-i ervahta kendilerine lütfedilen o “latîf” ve “safiyy” haline avdet ettirmek. Bunun için güzel bir zaman dilimi var önümüzde, ÜÇ AYLAR… Nafile ve farz oruçları, Birbirinden kıymetli kandil geceleri,...


Üç Aylar ve Oruç
8.sayı

Üç Aylar ve Oruç

  Üç aylar, Kamerî/Hicrî takvime göre başlayan feyizli ve bereketli maneviyat mevsimidir. Bu aylarda kandil geceleri sıralanır. Bunlardan Regâib ve Miraç Receb ayında, Berat gecesi Şa&...

Kitap Tanıtımı - Dostluk Üzerine
8.sayı

Kitap Tanıtımı - Dostluk Üzerine

Dostluk üzerine yapılmış konuşmaların, söylenmiş sözlerin en güzellerinden biri Fethi Gemuhluoğlu’nun 22 Kasım 1975 tarihinde irticalen yaptığı konuşma. Peygamber-i Ekber’in (s.a.s)...

Hayrihî ve Şerrihî
8.sayı

Hayrihî ve Şerrihî

 Ortalık bulanık. Bulanıklık, bir hareketin neticesidir. Dünyanın her tarafında bir hareket var. Her gün yeni bir gelişmeye tanık oluyoruz. ...

Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin Tûti İhsan Efendi’ye Mektubu (15)
8.sayı

Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin Tûti İhsan Efendi’ye Mektubu (15)

Âlemlerin Rabbi Hak Allahu Teâlâ’ya sonsuz hamd ü senâ olsun. Muhabbet-i ezelînin muhatabı, âlemlere rahmet olarak gönderilmiş, sırat-ı müstakimin bizzat kendisi, sıratullah, sâdık, musaddık,...

Tokyo’da Deprem
8.sayı

Tokyo’da Deprem

Salladı Japonya’yı Birkaç saniye deprem Dünya paniğe düştü Kalmadı artık şüphem   Yay üstünde binâlar Söküldü yerlerinden Dünya görülmez oldu Yangın alevl...

Taraf Olma
8.sayı

Taraf Olma

 İçinde bulunulan –dar ve geniş anlamda- çevreyi doğru algılamak, yorumlamak, o çevrede yaşayanların sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik, sosyo-politik ve psiko-sosyal açıdan doğru tanımların...

Mesnevî’den - Benliğin Şımartılması
8.sayı

Mesnevî’den - Benliğin Şımartılması

Ten kafese benzer. Girenlerin, çıkanların, insanla dostluk edenlerin aldatmasıyla can bedende dikendir. Bu, “Ben senin sırdaşın olayım” der. Öbürü “Hayır, senin akrânın, emsa...

Zikrullâh’ın Bereket Ve Üstünlüğü
8.sayı

Zikrullâh’ın Bereket Ve Üstünlüğü

İslâmiyet; ruh ve cesedi koruyan, dünya ve âhirete ait bir dindir. Onda ifrat da yoktur tefrit de. Dinimiz, bedenin hastalıklardan korunmasını teşvik etmiş, bunun için de gerekli tedbirleri almayı,...

Senin İstifa Ettirdiğini Biz de İstifa Ettirdik!
8.sayı

Senin İstifa Ettirdiğini Biz de İstifa Ettirdik!

 Millî şâirimiz Mehmet Akif Ersoy, Sultan Ahmet Camii’ne her gittiğinde orada iki gözü iki çeşme ağlayan yaşlı bir zâta rastlamaktadır. Bu yaşlı zât, başından geçen bir olayı kendisine a...

Ve Sellimû Teslîmâ
8.sayı

Ve Sellimû Teslîmâ

Uhud Savaşı’ndaki meşhur “Okçular Hadisesi”ni bilmeyenimiz yoktur. Hani Efendimiz (a.s) onlara: “Benden emir gelmedikçe –muzaffer olsak bile- katiyen yerlerinizi t...

Kıssadan Hisse
8.sayı

Kıssadan Hisse

Sen Bir Kızını Vermezsin De... Kûfe’de bir adam üçüncü Halife Hz. Osman için “Yahudi imiş” diye tutturmuştu. Herkes bunun asılsız olduğunu, imkânsız olduğunu söylüyor ama ada...

Gel Dosta Gidelim Gönül
8.sayı

Gel Dosta Gidelim Gönül

İnsanoğlu değerli olan her şeyin ve herkesin sahtesini yapmış ve piyasaya sunmuş olan bir varlıktır. Bu sahnenin en muhteşem oyucuları “sahte peygamberler”dir. İşin cilveli tarafı ise ş...