23 Haziran 2024

41. Sayı


41. Sayı 'nın henüz PDF'i eklenmedi. Lütfen daha sonra tekrar ziyaret ediniz.

es-selâmu aleyküm ve rahmetullâh

Merhabalar Efendim   Eşref-i mahlûkât olarak yaratılan insanoğlu, Allah’ın rızasından uzaklaştıkça “esfel-i sâfilîn” derekesine düşebiliyor.Nihayet o, yaptığı büyük hatalar sebebiyle tabiatın dengesini de değiştirmiş vaziyette. Seller, su taşmaları, heyelanlar, yangınlar, salgın hastalıklar aldı başını gidiyor. Bir de deprem gibi “tedbir bizden takdir Allah’tan” nevi afetler mevcut. Yakın zamanda bu felaketi bütün acılarıyla yaşadı milletimiz. Rabbimizden, vefat edenlere rahmetiyle muamele buyurmasını niyaz ediyoruz.   İnsanın şahsi hataları, günahları ve isyanlarının da iç dünyasında, aile ve yakın çevresinde felaketlere davetiye çıkardığı ortada. Buna bir de çağın hastalığı olan “şükürsüzlüğü” ve “doyumsuzluğu” ilave edebiliriz. Allah’ın çizdiği sınırları aşanlar, Hz. Peygamber’in sîretine, sünnetine sırt çevirenler kendi nefislerinde ve dış dünyada her gün bir yenisini yaşamak zo...


Dergaha Varmayınca - şiir
41. Sayı

Dergaha Varmayınca - şiir

Dergaha varmayınca Tutuşup yanmayınca Böyle dervişlik olmaz Şeyhinizi bulmayınca   Gülüp eğlenme gönül Boşa söylenme gönül Cehennem ateşine Varıp dağlanma gönül...

Nasuh Tevbesi
41. Sayı

Nasuh Tevbesi

            “Ey iman edenler, nasûh tevbesiyle Allah’a tevbe edin.”[1]             “...

Mü'minlerin Annelerinin İzinde -3
41. Sayı

Mü'minlerin Annelerinin İzinde -3

           Âlemlerin Fahr-i Ebedisi, Sevgili Peygamberimiz aleyhisselatu vesselam Efendimiz, her konuda olduğu gibi aile hayatında da biz mü’minler için üsve-i h...

Mektubat-ı Geylani -8. Mektup
41. Sayı

Mektubat-ı Geylani -8. Mektup

Ey Aziz, Sen bir yolcusun. Yolcu yolunda gerek. Taa ülfet ve üns sultanının tatlı nağmeleriniduyuncaya kadar yoluna devam et… İşte o tatlı nağmeyi duyuncadır ki: – “B...

Asrın Lideri - şiir
41. Sayı

Asrın Lideri - şiir

Susuz çöle hayat veren vahasın sen İçtikçe susuzlar can bulur gönlünden Selamete erer dinleyenler ilminden Rabbim ayırmasın iki alemde senden   Sana dokunan sanki nura doku...

Sünnetin Kaynağı Üzerine Bazı Tesbitler -4
41. Sayı

Sünnetin Kaynağı Üzerine Bazı Tesbitler -4

Sonuç İslâm âlimleri, sünnetin kaynağına işaret eden pek çok nassı çeşitli şekilde değerlendirmişlerdir. İmam Şâfiî, “Emirsiz hiçbir şey sünnet olmamıştır” sonucunu çıkarmanın mümkü...

Kethüda Mescidinin Asırlık Hikayesi
41. Sayı

Kethüda Mescidinin Asırlık Hikayesi

1978 yılında İstanbul Konsolosluğuna atanan bir Çekoslovak kadın vardı: Jana Yenkova. Jana, göreve başladığı ilk günlerde daha hayırlı olsun tebriklerini bile kabul etmeden konsolosluk sekreter...

Muhabbetullah
41. Sayı

Muhabbetullah

Muhabbet bir şeye karşı duyulan derûni aşk ve sevgidir. Muhabbetullah ise kelime manası olarak Allah sevgisi, Allah aşkı olarak tanımlanabilir. Ne güzel bir kelimedir Muhabbetullah. Duyunca bile bu...

Medeni Şehirlerden Modern Kentlere
41. Sayı

Medeni Şehirlerden Modern Kentlere

İnsanoğlu sosyal bir varlıktır ve hayatını bir toplum içerisinde ikame etmek zorundadır. Toplum ise rastgele bir araya gelmiş insan kümesi olmayıp, ortak duygu, düşünce ve amaç çerçevesinde şekille...

Gayrimüslimle Ölüm Hakkında Sohbet
41. Sayı

Gayrimüslimle Ölüm Hakkında Sohbet

            Kayınbabasının ağır ama ölümcül bir hastalığa yakalandığını öğrenince ağlayarak önümden geçmişti öğretmen arkadaşım… Birkaç hafta sonra nasılsın diy...

İncitme - Alvarlı Efe Hazretleri
41. Sayı

İncitme - Alvarlı Efe Hazretleri

Hazer kıl kırma kalbin kimsenin cânını incitme Esir-i gurbet-i nâlân olan insânı incitme Tarîk-i ışkda bi-çâreyi hicrânı incitme Sabır kıl her belâya hâne-yi Rahmân’ı incitme ...

Asr-ı Saâdette Esnaf Ahlakı
41. Sayı

Asr-ı Saâdette Esnaf Ahlakı

Hz. Peygamber, bizler için her alanda örnek alınması gereken bir şahsiyettir. Zira Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır: Andolsun ki, Resûlullah’ta Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, ...