42. Sayı


42. Sayı 'nın henüz PDF'i eklenmedi. Lütfen daha sonra tekrar ziyaret ediniz.

es-selâmu aleyküm ve rahmetullâh

Merhabalar Efendim. Fuzûlî merhum der ki “Tükenmeyince kevâkib güneş tulû etmez / Dökülmeyince şükûfe nihâl ber vermez. (Yıldızlar tükenmedikçe güneş doğmaz. Çiçekler dökülmedikçe de fidan meyve vermez.) Bugün, İslâm âlemi büyük sıkıntılara düçâr olmuş bir vaziyettedir. Şüphesiz bu sıkıntıların en önemli sebeplerinden biri Müslümanların birbirlerini Peygamber (s.a.v) Efendimizin emrettiği şekilde sevmemesidir. Gönüller birbirinden uzak düşmüş, bedenler uzakta… Müslüman ülkeler arasında ortak hareket edecek mekanizmalar kurulmuş olsa da işlevsiz kalmış durumda. Hâl böyle olunca, Filistin başta olmak üzere, zâlimlerin zulmü altında inim inim inleyen çocuklar, kadınlar, masum insanlar ümitsiz bir şekilde sıranın kendilerine geleceği günü bekliyorlar. Halbuki, İslâm Ülkeleri birlikte hareket ederek ve cesur adımlar atsalar, mazlum Müslümanlara hızlı bir şekilde el uzatacak, zâlime “Dur!” diyecek şekilde konumlansalar her şey çok farklı olur. Ümitsiz değiliz...


METÂ NASRULLAH
42. Sayı

METÂ NASRULLAH

Allah’ın (c.c) yardımı ne zaman? Yazımın başlığında olan bu kelâm bir âyettir. Geçmişte Müslümanlar, inandıkları için çok sıkıntılar çektiler. Hor, hakir görüldüler, alay edildiler. Atalarımı...

Filistin
42. Sayı

Filistin

Akdeniz’e kıyısı olan, Asya ile Afrika arasında köprü konumundaki tarihî bölge. Filistin esas itibariyle, Suriye ile Mısır ve Akdeniz ile Şeria nehri arasında kalan topraklardır. Adın...

Allah Var, Allah Var !
42. Sayı

Allah Var, Allah Var !

Zamanında Sultan Ahmet meydanında Allah’ın veli bir kulu varmış, gelen gidenin kolundan tutup "ALLAH VAR, ALLAH VAR!!!" diye insanları silkeliyormuş. Tabii insanlar buna deli muam...

Gel Allah'ı zikredelim - şiir
42. Sayı

Gel Allah'ı zikredelim - şiir

Yumalım gözümüzü Keselim sözümüzü Bulalım özümüzü Gel Allah'ı zikredelim   Bırakalım akçeleri Sofradaki kepçeleri Kıralım kelepçeleri Gel Allah'ı zikred...

Mucit Bir Kadiri Şeyhi: Ahmed  Süreyya Emin (k.s)
42. Sayı

Mucit Bir Kadiri Şeyhi: Ahmed Süreyya Emin (k.s)

Ahmed Süreyyâ Emin, 1264/1848 senesinde İstanbul’da doğmuştur. Babası, Enderûn-ı Hümâyûn’da yetişmiş sır kâtibi Mehmed Emin Bey’dir. İlk ve orta tahsilinden sonra özel hocalardan ...

7 Ekim Aksa Tufanı Üzerine Kısa Kısa: Tarih, Filistin ve Gelecek Vizyonumuz
42. Sayı

7 Ekim Aksa Tufanı Üzerine Kısa Kısa: Tarih, Filistin ve Gelecek Vizyonumuz

Tarihin Nam Salan Bazı İsimleri: Müslümanlar tarihte Hendekte zeki Selman-ı Farisi, Düşman kalelere mancınıkla atlayan ve kapıları açtıran cesur Bera b. Malik, Gemiler yürüten ideal...

Takvadır Üstünlüğü Belirleyen
42. Sayı

Takvadır Üstünlüğü Belirleyen

Kültürel ve sosyal antropoloji, insanbilimi dersinden öğrendiğime göre Batı insanının üstünlük iddiasıyla ve kibriyle daha az gelişmiş ülkeleri sömürmeleridir. Sanki medeniyeti batı getiriyormuşças...

Ahde Vefa
42. Sayı

Ahde Vefa

Ahid; verilen kesin söz, bağlamak sıkıca düğümlemek anlamına gelir. Vefa ise; kendisiyle ömrün sonuna kadar muhabbeti, ilgi ve alakayı kesmemek anlamına gelir. Dolayısıyla Ahid ve vefanın birlikte ...

Bir Mürşide Bağlanmanın Önemi
42. Sayı

Bir Mürşide Bağlanmanın Önemi

Biz insanlar tabiatımız itibariyle sosyal varlıklarız. Yani kendimiz gibi başka insanlarla ilişki, iletişim içerisine giren hatta girmek zorunda olan, bu ilişki ve iletişim esnasında da yerine göre...

Batıda Eleştirmek! Ne Mümkün?
42. Sayı

Batıda Eleştirmek! Ne Mümkün?

Bismillah diyelim Ben-i Âdem’in Efendisi Hz. Muhammed (sas) Efendimiz’e salat ve selamlarımızı iletelim. Hz Ali (ra) ‘Bir zulmü duyup onu duyurmayan o zulme ortak olmuştur’ ...

Gazze'nin Saklambaç Çocukları - şiir
42. Sayı

Gazze'nin Saklambaç Çocukları - şiir

Kanlı ellerinde hangi çileyi yoğurdun be çocuk! Hangi ızdırabı taşıdın masum yüreğinde. Yanan şehirlerin buğusunda kaldı gözlerin. Yorgun, aç ve susuz... Titriyorsun, üşüyorsun, ...

Peygamber Efendimizden Dualar -6
42. Sayı

Peygamber Efendimizden Dualar -6

Namazdan sonra dua etmek, tesbihat yapmak Efendimizin sünnetlerindendir. Bizler bazen işlerimizin yoğunluğunu bahane ederek vakit namazlarını aceleyle kılıyor, dua etmeyi, tesbih çekmeyi ihmal ediy...