1. Sayı


1. Sayı 'nın PDF'ini indirmek için tıklayınız.

es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh

Yaratan ama yaratılmış olmayan, rızıklandıran fakat rızıklanmaya ihtiyacı olmayan, tek kuvvet sâhibi, her hayrın ve güzelliğin mutlak kaynağı, zuhûrunun, yâni apaçık görünüşünün ve yakınlığının şiddetinden dolayı bâtın olan, eserleriyle ve eserlerindeki nâmütenâhî tecellileriyle zâhir olan, bir ve tek olan, âlemlerin yüce Sultânı Rabbimiz olan Allâh’a (celle ve alâ); sonsuz ve en beğendiği, hoşnûd olduğu hamdlerle hamd ederiz. İnsanlığın var oluş sebebi, kendi içimizden gönderilen, Allâh’ın Sevgilisi, Enbiyânın Sultânı, evliyânın baş tâcı Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafa’ya (s.a.s) ve seçkin âl ve ashâbına sayısız salât ve selâmlar gönderiyoruz... “Hayru’n-nâs men yenfe‘un-nâs” “İnsanların en hayırlısı insanlara hayırlı, faydalı olanıdır” hadîs-i şerifine göre  amel etmek amacıyla, rûhumuzun derinliklerinden, kalbimizin dilinden içimizi titreterek kopup gelen şu çağrıya uyup  bir hizmet ama...


Tasavvuf yolunu tuttum giderim
1. Sayı

Tasavvuf yolunu tuttum giderim

Tasavvuf yolunu tuttum giderim Bütün kötülükleri attım giderim Zikrullahtan başka zevk yoktur bana Dünyayı bir pula sattım giderim.   Şeyhim, elimden tutmalı benim Ölün...

Hz. Peygamber´in Yüksek Ahlâkı
1. Sayı

Hz. Peygamber´in Yüksek Ahlâkı

    İslâm dini günden güne dünya üzerine yayılıyordu. Bunda şüphesiz ki bu dini Allah tarafından getiren Hz. Peygamberin yaşayış tarzının da büyük bir payı vardı. Bir takım din düşma...

Çağımız İnsanının Tasavvufa Duyduğu İhtiyaç
1. Sayı

Çağımız İnsanının Tasavvufa Duyduğu İhtiyaç

İnsanlığın kültür tarihi halim-selim, uysal birçok âlim, arif ve sanatkârı tanıdığı gibi muhalif, kafa tutan, heterodoks şahsiyetlere de şahittir. Bu genellemeyi İslâm dünyası için de yapmanın hiçb...

Gönül hûn oldu, şevkinden
1. Sayı

Gönül hûn oldu, şevkinden

Gönül hûn oldu, şevkinden boyandım ya Rasûlallâh Nasıl bilmem bu nîrâna dayandım ya Rasûlallâh Ezel bezminde bir dinmez figândım ya Rasûlallâh Cemâlinle ferah-nâk et ki, yandım ya Rasûl...

gülefşan
1. Sayı

gülefşan

kabe mahzun, kureyş hüzünlüydü… göz yaşı döken göz değil, yürekti ağlayan zifiri karanlığı eriten aydınlığın güneş renkli alın yazısı insanlığın, diri diri gömülen kız ço...

Kalbin Şikayeti
1. Sayı

Kalbin Şikayeti

“Yere göğe sığmam, kalbe sığarım” buyuran Allah, iman ve huzuru benim içime koydu. Aşk gibi ulvî bir duyguya muhatap olan da benim… Yüce Peygamberin (s.a.s) buyurduğu gibi be...

Pervâneler
1. Sayı

Pervâneler

Pervane ateşe düşmeden önce, pervanenin içine ateş düşmüştür. Belki de içlerindeki ateşi söndürmek için kendilerini ateşe atmaktadırlar. ‘Hubb-i Rasûl/Peygamber Sevgisi’ ashâb-ı kir...

Mükâşefe ve Müşâhede
1. Sayı

Mükâşefe ve Müşâhede

Allâh’a (c.c) sayısız hamd, iki Cihân Serveri’ne (s.a.s) hesapsız salât ve selâm... Kezâ, âline ve ashâbına da... İnsan kalbini manevî kirlerden arındırma yolu olan tasavvufta, yolc...

Nasıl Sevdiler?
1. Sayı

Nasıl Sevdiler?

    Peygamberimizin vefâtından sonra Bilâl-i Habeşî ayrılık acısına tahammül edemez olmuş, artık bir daha ezan okumamıştır. Rasûlullâh’a (s.a.s) olan muhabbetiyle her gün yanıp...

Rasûlullâh’ın (s.a.v.) Toplum İçindeki Ahvali
1. Sayı

Rasûlullâh’ın (s.a.v.) Toplum İçindeki Ahvali

Allah Rasûlü (s.a.s), içtimaî hayatta, beşerî münasebetlere son derece önem verirdi. Hz. Hüseyin der ki:  "Babamdan, Peygamber aleyhisselamın evi dışında ne yaptığını sordum. Babam:&n...

Allah’a Saygı Peygamber(ler)e Saygı
1. Sayı

Allah’a Saygı Peygamber(ler)e Saygı

    Değerler atlasının zirvesinde bulunan ve her değere değer olma şeref ve itibarını sunan Allah (c.c) her değerin fevkinde bir yüceliğe, hürmet ve ihtirama layıktır. Bu yüceliği fa...

Allah-İnsan Rabıtası
1. Sayı

Allah-İnsan Rabıtası

İnsan, şu dünyada yaşamak için gıdaya muhtaç olduğu kadar ünsiyet ve ülfet edeceği, seveceği ve sevileceği zât ve zümrelerle bir gönül bağı kurup onlarla birlikte olmaya da muhtaçtır. Bedenin gıday...