23 Haziran 2024

40. Sayı


40. Sayı 'nın henüz PDF'i eklenmedi. Lütfen daha sonra tekrar ziyaret ediniz.

es-selâmu aleyküm ve rahmetullâh

Asırlardır Peygamber Efendimiziden aldıkları ilmi, hikmeti, aşkı ve ihsanı tertemiz gönüllerden gönüllere aktaran, akıtan Allah dostlarına selam ve hürmet ediyoruz. Gönüller dokuyan, gönül erlerinden muhterem hocam: "Rabıta muazzam bir derinliktir, muhabbettir." buyurmuştu, gözleri ile derin derin gönlümüze bakarak. Rabıta muazzam bir derinliktir. Rabıta neden gereklidir? Üzerinde bunca tartışmaların sürdüğürabıta konusunu nasıl anlamalıyız? Bu sayımızın ana konusu tasavvufun temel taşlarından 'rabıta' değerli dostlar. Cenab-ı Hakk'ın rızasına talip olan her mü'minin titizlikle sakınması-arınması gereken; gurur, kibir, haset, öfke, riya, cimrilik, israf, tecessüs, yalan ve gıybet gibi manevi hastalıklardan kurtlulmak için doktorumuz mürşid-i kamiller olmalı.  Resûl-i EkremEfendimizin ibadet hayatını, manevi yaşantısını layığıyla anlayan ve yaşayan aşıklar hep o gönül erlerinin elinde yetişmemiş mi? Anadolu irfanı diyoruz değil mi, güzel ülk...


Tasavvufta Rabıta ve Uyarılar
40. Sayı

Tasavvufta Rabıta ve Uyarılar

            Rabıtayı tarif edenler derler ki, mürid mürşidine çok kuvvetli bir bağ ile bağlanmalı ve ona ihlaslı rabıta yapmalıdır. Onlar nasıl yapılacağını da tarif e...

Mektubat-ı Geylani - 7. Mektup
40. Sayı

Mektubat-ı Geylani - 7. Mektup

Ey Aziz, Şu aldatıcı âlemden geç… Bu, aynı zamanda ilahi bir emirdir. Çünkü Cenab-ı Hak: -“Sizi bu dünya hayatı aldatmasın… Aldatıcı sizi, Allah’ı anarak kandırmas...

Ver Elini Filistin…
40. Sayı

Ver Elini Filistin…

Senelerce niyetlendiğim ve nihayetinde gerçekleşen bir yolculuktu Filistin’e gidişim. İlk kıblemiz, Peygamberimizin Miraç’a yükseldiği yer... Bu yazımda yönümüzü Filistin’e çeviri...

Divan-ı Kebirden
40. Sayı

Divan-ı Kebirden

Küfür insanığın yüzünü karartmıştı. Hz. Muhammed'in nüru imdada yetişti. • Küfür, insanlığın yüzünü karartmıştı. Hz. Muhammed'in nüru imdada yetişti. Sonsuza kadar yaşayacak olan m...

Kâl ilmi değil Hâl ilmi
40. Sayı

Kâl ilmi değil Hâl ilmi

Ey kalpleri hâlden hâle çeviren Allah’ ım, kalbimizi dinin üzerine sâbit kıl. Her hâli biz ümmetine örnek olan, menbâ-i feyzi vel-kemâl, Resulullah Efendimize, aşıkların hâlleri adedince,...

İ'tidal Üzere Olmak
40. Sayı

İ'tidal Üzere Olmak

Dinimiz İslâm aşırılıktan uzak durmayı, kişiye toplumda nefret edilmeye sürükleyebilecek her türlü davranışlardan uzak durulmasını tavsiye etmiş, vasat yollu bir davranış usulünü nasihat etmiştir. ...

Eleştirmek, Eleştiri Lensini Takmak ve Kendimizi Bilmek
40. Sayı

Eleştirmek, Eleştiri Lensini Takmak ve Kendimizi Bilmek

Bismillah diyelim Ben-i Âdem’in Efendisi Hz. Muhammed (sas) Efendimiz’e salat ve selamlarımızı iletelim. Abdullah Demircioğlu Hoca Efendinin son okuduğu Cuma Hutbesindeki ‘Allah&r...

Ebedi yurdunmuş gibi şu dünya…
40. Sayı

Ebedi yurdunmuş gibi şu dünya…

Öyle bir yerleşmişsin ki, kazık çakmışsın sanki, ebedi yurdunmuş gibi şu dünya... Dünya ki dünya; hayatının oyun ve eğlenceden başka bir şey olmayan... Dünya ki dünya; aldatıcı şeylerden ib...

Üç Aylar ve Oruç
40. Sayı

Üç Aylar ve Oruç

Üç aylar, Kamerî/Hicrî takvime göre başlayan feyizli ve bereketli maneviyat mevsimidir. Bu aylarda kandil geceleri sıralanır. Bunlardan Regâib ve Miraç Receb ayında, Berat gecesi Şa‘bân a...

Ağaçların Yaprakları Adedince Şükürler Olsun
40. Sayı

Ağaçların Yaprakları Adedince Şükürler Olsun

Kıssa bu ya, asıl olan hisse alabilmek değil mi? Günlerden bir gün, İsa (a.s) ağacın altında ibadet eden birini gördü.Dikkatlice baktığında adamın ayaklarının felçli olduğunu anladı. İki gözü ...

Sünnetin Kaynağı Üzerine Bazı Tesbitler -3
40. Sayı

Sünnetin Kaynağı Üzerine Bazı Tesbitler -3

Bir önceki sayıdan devamla... E.Konu İtibariyle Vahiy Olduğu AçıkçaBilinenler Hz. Peygamber’in verdiği bazı bilgilerin Allah’ın bildirmesiyle öğrenilecek konularda olması bu söz...

Peygamber Efendimizden Dualar -4
40. Sayı

Peygamber Efendimizden Dualar -4

            Sözlükte “bildirmek, duyurmak, çağrıda bulunmak, ilân etmek” anlamlarına gelen ezan kelimesi terim olarak Müslümanlara günde beş kez,...