Arş. Gör. Harun ALKAN

Tevessül
29.Sayı

Tevessül

“Ey iman edenler, Allah’tan korkun ve O’na yaklaşmaya yol (vesile) arayın.” [Mâide, 5/35]

Tasavvufî Bir Eğitim Yolu: RÂBITA
20. Sayı

Tasavvufî Bir Eğitim Yolu: RÂBITA

Râbıta, etrafında kıyametler koparılmak istenen, bazılarınca şirke kadar varmakla itham edilen bir tasavvuf metodudur.