Mizan

İlmi Ehlinden Almak
32. Sayı

İlmi Ehlinden Almak

Ceddimizden Allah (c.c) razı olsun. Onlar ilmi ve erbabını çok iyi bilirlerdi. Psikolojik tedavi hususunda da pek çok deneyimler kazanmışlardı. Buna rağmen bu alanda uzman olan hekimler, tedaviye ceva

Mezhepler Dinin Kalesidir
31. Sayı

Mezhepler Dinin Kalesidir

Okulsuz, medresesiz, titiz bir çalışma ürünü olan arşivleri iptal ederek, zamanla ortaya çıkan sorunları çözmeye yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetlerini hiçe sayarak bir din anlayışı oluşturma

Zaman, Tasavvuf Zamanıdır
30.Sayı

Zaman, Tasavvuf Zamanıdır

“Kim bir kavme benzemeye çalışırsa o, onlardandır.” (Ebû Dâvûd, Libâs, 4/4031)

İlhâm Bilgi Kaynağı mıdır?
29.Sayı

İlhâm Bilgi Kaynağı mıdır?

...kalbe doğan şeyin ilhâm ya da vesvese olduğunu tespit eden bir ilim...

Şimdi Kuşa Benzedi!
29.Sayı

Şimdi Kuşa Benzedi!

“Kendi nefsinin arzusunu kendisine ilâh edineni gördün mü?”(Furkân, 43)

Allah’ı Zikretmenin Fazileti
29.Sayı

Allah’ı Zikretmenin Fazileti

Allâhümmağfir lî verhamnî vehdinî verzuknî

Kem Alet İle Kemâlât Olmaz
28.Sayı

Kem Alet İle Kemâlât Olmaz

“Şüphesiz o Zikr’i (Kur’ân’ı) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz.”(Hicr, 9)

Ömer Hüdâî Baba Köğengî Hazretleri ve Mürşidi
28.Sayı

Ömer Hüdâî Baba Köğengî Hazretleri ve Mürşidi

Zikirle meşgul ol heman Kalbe dolar nur u iman Zikr-i Hüdâ et her zaman Gelin zikredelim Ya Hû...

Kıssadan Hisseler
27.Sayı

Kıssadan Hisseler

Kayıkçının Nasibi Meşhur bir hikâyedir… Osmanlı Devleti’nin en büyük hat sanatı üstatlarından biri Hafız Osman’dır. Hafız Osman, saraydan ayrılarak bir nevi emekli olduktan sonra istirahat için o d

Nevzuhûr Âlimlere Dikkat!
27.Sayı

Nevzuhûr Âlimlere Dikkat!

Ceddimiz, Türkçe’nin yanı sıra Arapça ve Farsça’yı da yoğun olarak kullanmıştır. Hatta bazen Arapça ve Farsça’yı aynı kelimede birleşik olarak kullanarak bazı tamlamalar da yapmışlardır. İşte bu kelim

Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 2. Mektubu
27.Sayı

Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 2. Mektubu

Nimetlerini ve en büyük nimeti olan hidayetini istenmeden lütfu ile ihsanı ile kuluna veren Allah Teâlâ’ya hamd ü senâ olsun. İnsanlığı nardan nura, cehilden ilme, dalaletten hidayete sevk eden nurlar