20 Haziran 2024

25. Sayı


25. Sayı 'nın PDF'ini indirmek için tıklayınız.

es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh

Kıymetli okurlarımız bizleri kavuşturan Rabbimiz’e (c.c) sonsuz hamd, Habibine (s.a.s) sayısız salât u selâm olsun. Yeni bir sayı, yine bir vuslat. “Ayrılıklar olmasa kavuşmalar da olmazdı.” diyebilmek tesellimiz.Yine sevdiklerimizin bir kısmı bu dünyada, yanımızda olsalar da takdir-i ilâhi gereği çoğundanda ayrıyız. Onlarla da bir gün vuslattır ümidimiz… Başta Peygamber Efendimiz (s.a.s), diğer Peygamberler (a.s), Ashab-ı güzin (r.a) ve nice İslâm büyüklerimiz vuslata konu olan… Bizler, Allah Rasûlü’nü ne gördük, ne de sesini duyduk... Ama bizlerden Sahâbîlerine bahsediyor olması, “Âhir zamandaki ümmetim!” diye hitap ediyor olması gönüllerimizde tatlı bir hüzün bırakıyor. O’na (s.a.s) kavuşma ümidimizi artırıyor. Ve bizleri ikaz etmesi, “Öyle bir zaman gelecek ki!” ifadeleriyle başlayan, nebevî bir mucizeyle etrafımızdaki fitnelerden bizi uyarması ne güzel! Bize kusurlu amellerimize rağmen kıyme...


Ali Ulvi Kurucu ve Hatıraları
25. Sayı

Ali Ulvi Kurucu ve Hatıraları

“Eski güzel adamlar, atlarına binip gittiler” Elimizde mevcut olan hatıratlar bizler için hareketlere, fikri akımlara, tarihi vakıalara, medeniyet birikimlerine, kültürel kodlara da...

Zaman Gelecek ki…
25. Sayı

Zaman Gelecek ki…

Allah’a (c.c) hamd, Rasûlü’ne (s.a.s) salat ve selam olsun. O’na (c.c) ne kadar şükür ve hamd etsek azdır. Bizleri doğru yola iletmiştir. Duâmız, hidâyet verdikten sonra dalâlete ...

Tasavvuf ve Tarikatlarla İlgili Fetvalar
25. Sayı

Tasavvuf ve Tarikatlarla İlgili Fetvalar

Soru Gerek hayatlarında, gerek ölümlerinden sonra peygamberler veya velîlerden birini hatırlamak, düşünmek, onların şekillerini veya rûhâniyetlerini kalbinde tahayyül ederek, onların tavır ve d...

II. Abdulhamid Han´ın Tasavvufi Yaşantısı ve Meşayihle İlişkileri
25. Sayı

II. Abdulhamid Han´ın Tasavvufi Yaşantısı ve Meşayihle İlişkileri

Prof.Dr. İhsan Süreyya SIRMA Günlük yaşantısına erkenden yıkanıp namazını eda ettikten sonra Kur’an ve evrad okuyarak başlayan II. Abdülhamid’in dinî duygu ve yaşantısının samimi ol...

Uyan Gözün Aç
25. Sayı

Uyan Gözün Aç

Uyan gözün aç, durma, yalvar güzel Allah’a Yolundan izin ayırma, yalvar güzel Allah’a   Her geceyi kâim ol, her gündüzü sâim ol Hem zikr ile dâim ol, yalvar güzel A...

Yola Düşüp Dosta Gitmek /3
25. Sayı

Yola Düşüp Dosta Gitmek /3

Kendiliğinden geçeni doğan eder mâşûk anı Ördek ü kekliğe salar sürü edüben tutmağa (Sevgili, kendi benliğinden geçen âşık saliki doğan kuşu gibi eğiterek ve kabiliyetini artırarak alıcı/av...

Bize Ulaşan Haberler
25. Sayı

Bize Ulaşan Haberler

Uzaklara veya dağlara kaçıp kendimizi toplumdan soyutlayabilmemiz pek mümkün değil. Öyleyse sosyal birer varlık olarak bizler, toplumla iç içe yaşamak durumundayız. İnsanlarla konuşmalarımızda veya...

Çocuklarımız ve Dua
25. Sayı

Çocuklarımız ve Dua

Dua, aciz insanoğlunun sonsuz kudret sahibi Allah (c.c) (c.c) ile kurduğu diyalog ve köprüdür. Hem zikirdir, hem ibadettir. Peygamber Efendimiz (s.a.s): “Dua, ibadetin özüdür.” buyurmuş...

Bir Üniversite Öğrencisine Hayat Rehberi
25. Sayı

Bir Üniversite Öğrencisine Hayat Rehberi

Üniversite yılları bir öğrencinin hayatında çok hayati bir dönemdir. Bu hayatilik bir cihetten üniversite sonrasında belki bir ömür icra edeceği mesleğinin temelini attığı bölümünü okumasından, diğ...

Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 16. Mektubu
25. Sayı

Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 16. Mektubu

Ezelin ezelinde bilinmeyi ve sevilmeyi murad ederek muhabbetiyle âlemleri halk eden ve bu muhabbetle âlemleri muhît ve cami olan muhabbetinin cazibesini ve zevkini âlemlerin bekası içün kuvvet eyle...

Sünnetsiz İslam Arayışları
25. Sayı

Sünnetsiz İslam Arayışları

Prof Dr. İsmail Lütfi ÇAKAN (İktibas)   Ebû Râfî radıyallahu anh'den rivâyet edildiğine göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Benim emrettiğim v...

Bir Nasihat; Temiz Ol, Temiz Öl!
25. Sayı

Bir Nasihat; Temiz Ol, Temiz Öl!

Eğer temiz olmazsan Temiz de ölemezsin Yarın herkes gülerken Sen asla gülemezsin.   Günah yükün ağırsa Sıratta sendelersin Herkes cennete gider Sen ise gidemezs...