14.Sayı


14.Sayı 'nın PDF'ini indirmek için tıklayınız.

es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh

Merhabalar efendim, Yayın hayatımızın üçüncü yılına girdiğimiz bu sayımızda istedik ki, Dinimizin iki temel kaynağı olan Kur’ân-ı Kerîm ve Hadis-i şerîflerin ehemmiyetine bir kez daha vurgu yaparak, Dost’a giden yolda karınca kararınca sülûkumuza devam edelim. Abdülkâdir Geylânîlerin akidesi, Ahmed Yesevîlerin çilesi, Mevlânâların sırrı, Hacı Bayramların himmeti, Derviş Yûnusların muhabbeti… Yüce Kitâbımız ve Sevgili Peygamberimiz’den mülhemdir şüphesiz. Kur’ân’a açıkça muarız olamayanların, Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem’in hadis kitaplarına giren mübarek sözlerini –hadleri olmadığı halde- eleştirmeleri, halk nazarında devasa bir inanç depremi meydana getirmekte, Allah ve Rasûlü’nün sevgisine muhtaç dimağları maalesef zehirlemektedir. Bu noktada bütün gayretimiz iman, ibadet ve muamelat hususlarında geleneksel çizgimizi sürdürmek, Kitâb ve Sünnet kaynaklı tasavvufî algımızı siz değerli okurlarımızla p...


Temel İki Kaynak
14.Sayı

Temel İki Kaynak

İslâm dininin temel iki kaynağından biri Kur’ân-ı Kerim, diğeri de hadislerdir. Dini esaslar bu iki kaynak üzerine bina edilmiştir. Bundan d...

Kitap Tanıtımı - Saadet Devri - Prof. Dr.Ahmet Lütfi Kazancı
14.Sayı

Kitap Tanıtımı - Saadet Devri - Prof. Dr.Ahmet Lütfi Kazancı

Ahmet Lütfi Kazancı Hocamızın Saadet Devri serisi 6 kitap halinde Ensar Neşriyat tarafından yayımlanmıştır. Server-i Enbiya (s.a.v) Efendimizin doğumundan hakkın rahmetine kavuşuncaya kadar geçen h...

Kanûnî Sultan Süleyman ve İmam-ı Azam
14.Sayı

Kanûnî Sultan Süleyman ve İmam-ı Azam

Başta İsmail Hakkı Bursevî Hazretleri olmak üzere, birçok İslâm bilgini, Türklerin İslâm tarihinde oynadığı büyük rolü ve üstün hizmeti eserlerinde anlata anlata bitiremiyorlar. Meselâ Şehbende...

Mest Üzerine Mesh Etmek
14.Sayı

Mest Üzerine Mesh Etmek

Üzerine mesh yapılabilen ayakkabı çeşidine “mest” denir. Mestler üzerine mesh etmenin caiz olduğu sünnet ile sabittir. Normal abdest için mesh etmek caizdir. Yoksa gusül icap eden b...

Ülfet
14.Sayı

Ülfet

“Mü’min kendisiyle iyi geçinilen kişidir. İyi geçinmeyen ve geçinilmeyen kimsede hayır yoktur.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 400) Ülfet; samimi olmak, insanlarla ünsiyet etme...

İlahi Deryadan İnciler - Marifetullâh
14.Sayı

İlahi Deryadan İnciler - Marifetullâh

Bir hadisi kudside: “Ben, yer ve gök kürelerine sığmam ama mü’min kulumun kalbine sığarım” (Aclûnî, Keşfu'l-Hafâ, II, 195) diye buyuruyor Y&uu...

Namazda Niçin Huşu Duyamıyoruz?
14.Sayı

Namazda Niçin Huşu Duyamıyoruz?

“Namazdaki bu hoş işaretleri gör de, sonunda, kesin olarak işin böyle olacağını anla... Aklını başına al da namaz yumurtasından civciv çıkar, yani namazdan manen yararlan, yoksa dane toplayan...

Kıssadan Hisseler
14.Sayı

Kıssadan Hisseler

İzzet-i Nefs Sahibi Bir Zat Emir İmar b. Hamza, Melik Mansur’un yanına gelir. Mansur onu yanına oturtur. O gün, mazlumların şikâyetlerini dinlediği bir gündür. İçlerinden bir adam aya...

Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye Mektubu (38. Mektub)
14.Sayı

Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye Mektubu (38. Mektub)

Efendi! Büyük bir sorumluluk omuzlarınıza yüklenmiş oluyor. Bunu evvelki mektubumda ayân beyân anlattım. “Tâc, hakikat tacıdır. Sanma gayrı tâc ola. Taklîd ile tok olan, hakikatte aç ola&rdqu...

Gönlün Fethi
14.Sayı

Gönlün Fethi

Açmak anlamına gelen fetih/feth kelimesi tasavvufta çok değişik anlamlarda kullanılmıştır. Allah Teâlâ buyurur: “Allah’ın insanlara açtığı bir rahmeti kimse engelleyemez.”...

Güller Arasında
14.Sayı

Güller Arasında

Tomtom Mahallesi Gülbaba Sokağı 317 ada 48-49 parsel Gül Baba Dergâhı. İstanbul’u İslâmbul yapmaya gelenler, muştulanan fethi gerçekleştirdikleri zaman, Galata yamaçları, Beyoğlu’nu...

Dostuyla Dost Olmak
14.Sayı

Dostuyla Dost Olmak

Sana nasihat ediyorum; nasihatimi iyi dinle! Benden hasta hâline şifa al, aldığın ilâcı kullan. Şuna katî olarak inan: O ilâçla afiyet hâlini bulabilirsin. Geçmiş insanlar, iyi bir kul ...