Fatih TİRYAKİ

İman ve İmanın Şartları, İslam İnancının Temelleri (Akâid), Ömer Nesefî
28.Sayı

İman ve İmanın Şartları, İslam İnancının Temelleri (Akâid), Ömer Nesefî

Her iki tariften de anlaşılacağı üzere, “ma´rifet”, yani bir şeyi sadece bilmek, iman için kâfi değildir. Bilgi ile yetinmeyerek, onu kalben tas­dik etmek şarttır.

Allah’ın (c.c) Boyası
22. Sayı

Allah’ın (c.c) Boyası

Örneğin mavinin birçok anlamı vardır. Her şeyden önce mavi sakinleştirici ve dinlendirici bir renktir. Mavi güvenirliği, dürüstlüğü ve kaliteyi de temsil eder.