Editör

es-selâmu aleyküm ve rahmetullâh
42. Sayı

es-selâmu aleyküm ve rahmetullâh

Tükenmeyince kevâkib güneş tulû etmez / Dökülmeyince şükûfe nihâl ber vermez.

es-selâmu aleyküm ve rahmetullâh
41. Sayı

es-selâmu aleyküm ve rahmetullâh

Merhabalar Efendim Eşref-i mahlûkât olarak yaratılan insanoğlu, Allah’ın rızasından uzaklaştıkça “esfel-i sâfilîn” derekesine düşebiliyor.

Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye Mektubu (7. Mektup)
40. Sayı

Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye Mektubu (7. Mektup)

...Ruh-i Resûlillah sizlerden ve bizlerden hâberdar olup ve dahî hoşnûd u râzı olsun.

es-selâmu aleyküm ve rahmetullâh
40. Sayı

es-selâmu aleyküm ve rahmetullâh

Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a; salât ü selam Hz. Peygamber Efendimiz'in üzerine olsun. Siz kıymetli okurlarımızla bir sayıda daha hemhâl olmanın mutluluğunu yaşıyoruz, elhamdülillâh…

es-selâmu aleyküm ve rahmetullâh
39. Sayı

es-selâmu aleyküm ve rahmetullâh

“Şerefü'l mekân bi'l mekîn” fehvasınca hazırladığımız bu sayımızda; şehir eksenli kaleme alınmış doyurucu yazılarla, selîs şiirlerle ve istifade edebileceğimiz farklı konulardaki yazılarla huzurlarını

es-selâmu aleyküm ve rahmetullâh
38.Sayı

es-selâmu aleyküm ve rahmetullâh

Merhabalar kıymetli gönül dostlarımız; siz kıymetli okurlarımızla mübarek Ramazan Ayında yeni bir sayıda hemhâl olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye Mektubu (31. Mektup)
37. Sayı

Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye Mektubu (31. Mektup)

Hak Teâlâ’dan tasdiki olmayan bir ilim yahut Hak Teâlâ’dan tasdik olunduğu halde tatbik olunmayan ilim kişiyi hataya düşmekten kurtaramaz...

es-selâmu aleyküm ve rahmetullâh
37. Sayı

es-selâmu aleyküm ve rahmetullâh

Sünnet olmasaydı, hiçbirimiz Kur'an'ı anlayamazdık.

Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 26. Mektubu
36. Sayı

Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 26. Mektubu

Hazret-i Fahr-i âlem Efendimiz’e ve onun âline, ashabına ve etba’ına salât ve selâm olsun.

eş Şeyh es Seyyid Abdurrahmân Hâlis Kerkûkî Hz.nin Nigârâ Adlı Türkçe Gazeli
36. Sayı

eş Şeyh es Seyyid Abdurrahmân Hâlis Kerkûkî Hz.nin Nigârâ Adlı Türkçe Gazeli

Ey Sevgili! Beden ülkemi aşkının hazinesi için harâb ettim. / Onu, kalbimde canımın yerine koydum.

es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
36. Sayı

es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh

Âlemlerin Rabbi olan Allah´a (c.c) hamdediyor; Sevgili Peygamberimize salât ü selamlar gönderiyoruz. Siz kıymetli okurlarımızla bir sayıda daha hemhâl olmanın hazzı içerisindeyiz.

es-selâmu aleyküm ve rahmetullâh
35. Sayı

es-selâmu aleyküm ve rahmetullâh

Ağyardan halvet etmek gerek, yardan değil. Kürk, kışın işe yarar, baharın değil.