Editör

es-selâmu aleyküm ve rahmetullâh
35. Sayı

es-selâmu aleyküm ve rahmetullâh

Ağyardan halvet etmek gerek, yardan değil. Kürk, kışın işe yarar, baharın değil.

Mürîdin nefsiyle olan âdâbı nelerdir?
35. Sayı

Mürîdin nefsiyle olan âdâbı nelerdir?

Hazreti Peygamber Sahâbilerine her gün çekmeleri için belli bir vird vermiş midir?

Şeyhu’l-İslâm Haydȃrîzȃde İbrȃhîm Efendi´nin, Kerküklü Abdurrahman Hâlis Hazretlerinin Biyografisine İçeren Makalesi
35. Sayı

Şeyhu’l-İslâm Haydȃrîzȃde İbrȃhîm Efendi´nin, Kerküklü Abdurrahman Hâlis Hazretlerinin Biyografisine İçeren Makalesi

Hangi toprağa, ibȃdet maksȃdıyla alnımı koysam / Taptığım ve maksȃdım sen, varlığım ve secde ettiğim sensin

es-selâmu aleyküm ve rahmetullâh
34. Sayı

es-selâmu aleyküm ve rahmetullâh

Merhabalar kıymetli gönül dostlarımız; siz kıymetli okurlarımızla bir sayıda daha hemhâl olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Sahih-i Buhari´de Zayıf Hadis Yoktur
34. Sayı

Sahih-i Buhari´de Zayıf Hadis Yoktur

İmam Buhâri bu eserini bizzat kendisinin topladığı 600.000 hadisten seçerek meydana getirdi...

Bu Dünya Dar-ı Gaflettir
34. Sayı

Bu Dünya Dar-ı Gaflettir

Devâm et zikr-i Yezdâne sakın dîvane boş gezme Haberdâr ol ki erişti vakit âhir zamandır ha...

Tasavvufi Eğitimin Hedefi ve Bir Prototip
33. Sayı

Tasavvufi Eğitimin Hedefi ve Bir Prototip

Güzel ahlakın başı, kişinin, başkalarına eziyet verecek tutumlardan kaçınmasıdır. Hz. Peygamber (s.a.s), “Müslüman, diğer müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir" buyurmuştur.

Ya Resulallah - Niyazi Mısri
32. Sayı

Ya Resulallah - Niyazi Mısri

Şefâat kılmasan -varlık Niyâzî’yi yoğ ederdi Vücûdu zahmınm sen merhemisin yâ Resûlallah

Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 23. Mektubu
32. Sayı

Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 23. Mektubu

Sıddıyklar enbiyânın arkadaşıdır. Sıddıyk, dâimâ enbiyâyı tasdik eder. Allah Teâlâ peygamberinden, peygamberler de sıddıykândan kendisini gösterir.

Tasavvufsuz İslami Kalkınma Olmaz
32. Sayı

Tasavvufsuz İslami Kalkınma Olmaz

Bendenizin İslam tasavvufuna, gerçek tarikatlere, gerçek şeyhlere, mürşid-i kâmillere ne kadar taraftar, bağlı ve hürmetkâr olduğum yazılarımdan anlaşılır. Tasavvufun gerçek İslam tasavvufu olması içi

 Hüdâyi Hazretleri´nin Nefis Terbiyesi
32. Sayı

Hüdâyi Hazretleri´nin Nefis Terbiyesi

Üftâde hazretleri bir gün müridân ile tenezzühe çıkmışlardı. Dervişler, efendilerine takdim etmek üzere her biri birer demet çiçek topladılar. Hüdâyî de eline bir adet sapı kırılmış çiçek aldı ve geri

Senin sevgini idrak hususunda bizler çocuklar gibiyiz. Ey can gel de bizi çocukluktan kurtar
31. Sayı

Senin sevgini idrak hususunda bizler çocuklar gibiyiz. Ey can gel de bizi çocukluktan kurtar

•Ey ay yüzlü sevgili; hoş geldin, sefalar getirdin! Ey cana neşeler veren gül varlık, neşelerle gel, dünya hayatının bize getirdiği üzüntülerden, kederlerden bizi kurtar. Sen zaten hep böyle idin, neş