23 Haziran 2024

2. Sayı


2. Sayı 'nın PDF'ini indirmek için tıklayınız.

es-Selâmü Aleyküm ve Rahmetullâh

    Merhaba, sevgili gönül dostları!   Âlemlerin Rabbi’ne, Melik’ine, İlâh’ına… Canlı-cansız bütün mevcudatı tasarlayıp var eden, onları yaşatan, vadesi gelenin ruhunu cesedinden ayıran, ruhları berzah/kabir âleminde bekleten ve vakti geldiğinde yeniden beden giydirip mahşere sevk etme kudretine sahip olan Hâlik-i Zîşân’a yarattıklarının adedince, kelimelerinin sayısınca ve kendi razı olduğu şekliyle hamd ü senâlar olsun. Selam gelmiş ve gelecek bütün insanların Efendisine… Yetimlerin hâmisine, insanların en dertlisine, Rabbu Zü’l-Celâl’in mahbûbuna, ümmetin gözbebeğine… Yine O’nun tertemiz âline, güzide ashâbına ve kıyamete kadar halis bir kalple onların izinden gidenlere… Günler günleri aylar ayları takip etti ve bizler yine mübarek bir mana iklime kavuştuk elhamdülillâh. Kandil gecelerinin ruhumuzu aydınlattığı, duaların kabule çok yakla...


Dört Unsur
2. Sayı

Dört Unsur

Eskiden “anâsır-ı erbea” derlerdi. Bugünkü dil ile dört unsur olarak aktarabileceğimiz toprak, ateş, hava ve su. Bugün dünya, bu dört unsurun tehdidi altındadır. Bize, yani Kur&rsqu...

Allah’ı Anmak
2. Sayı

Allah’ı Anmak

Bütün tarikatların temel unsuru olan zikir kelime olarak anmak, zikretmek, hatırlamak demektir. Istılah olarak Allah’ın isimlerini, belli duaları, çeşitli zamanlarda belli miktarda sesli veya...

Ne Olurdu
2. Sayı

Ne Olurdu

Ne olurdu Gökyüzünde bembeyaz bir bulut olsaydım Rüzgâr götürseydi beni her iklime Rahmet olup insanların üstüne Ekinlere, tarlalara, bağlara Taşlara, dağlara Şıp şıp yağsay...

Namazda Huşû
2. Sayı

Namazda Huşû

Yüce kitabımız Kur’ân-ı Kerim’de, Bakara sûresinin 45. ayetinde sabır ve namazla Allah’tan yardım istememiz emredilmekte, devamında namazın huşû içerisinde olanlardan başkasına ağ...

Hz. Peygamberde Vefâ Duygusu
2. Sayı

Hz. Peygamberde Vefâ Duygusu

Vefâ; sözünde durma, kendini seveni unutmama, ilgiyi kesmeme gibi anlamlara gelir. Tarih,  başta peygamberler olmak üzere pek çok vefâkâr insana tanıklık etmiştir. Bunlar arasında Peygamberimi...

Üç Ayların Manevi İklimine Doğru
2. Sayı

Üç Ayların Manevi İklimine Doğru

“Allah’ım! Receb’i ve Şa‘bân’ı bize mübarek kıl ve bizleri Ramazân’a kavuştur.”1 Üç aylar; kandil gecelerinin, iftarların, teravihlerin ve Kur’ân...

Nasıl Bir Medeniyet?
2. Sayı

Nasıl Bir Medeniyet?

Çağdaş dünyanın en ciddi problemlerinden biri, bireyselleşen ferdin yalnızlığıdır. Belki de tüketimden daha fazla pay almak gibi bir bencilliğin ortaya çıkardığı bu çağdaş hastalık, paylaşımın geti...

Ölüm ve Mahiyeti
2. Sayı

Ölüm ve Mahiyeti

İnsan, rûh ve bedenden oluşan bir varlıktır. Rûhu ile yukarı âleme, bedeniyle aşağı âleme bağlıdır. Rûh İlâhî, beden ise maddîdir. Beden topraktan gelir, yine toprağa gider. “Sizi ondan (topr...

Sünnet’in, Sünnet’e Sarılmayı Emretmesi
2. Sayı

Sünnet’in, Sünnet’e Sarılmayı Emretmesi

Hidayet rehberi ve tek örnek olarak gönderilmiş olan Hz. Peygamber’in (s.a.s), Allah yoluna çağırıcı vasfına binaen kendisine uyulmasını istemesi pek tabiîdir. Kur’ân’ın, sünnete ...

Şanlı Selâhaddin ve Büyük Nûreddin
2. Sayı

Şanlı Selâhaddin ve Büyük Nûreddin

Şarkın Sultanı Selâhaddîn-i Eyyûbî, hem büyük bir kahraman hem de hayat kitabını ibret ve hikmet tablolarıyla süsleyen bir gönül adamıydı. Bu büyük insan, ölüm döşeğindeyken bile etrafındakilere ge...

Tasavvufî Açıdan Eğitim-Öğretim
2. Sayı

Tasavvufî Açıdan Eğitim-Öğretim

Tarih boyunca bütün insanlık ve medeniyetler için, vahşî dünyanın en yırtıcı canavarları ile teknolojinin en tahripkâr silahları bile, yerince ve yeterince eğitilmemiş bir toplumun cahil birey ve b...

Ey Gönül- Dîvân-ı Kebîr’den
2. Sayı

Ey Gönül- Dîvân-ı Kebîr’den

• Ey gönül! İşlediğin suçlara, kusurlara karşılık Hakk’tan özür dilemek için neler düşünüyorsun? O’ndan sayılamayacak kadar lütuflar, iyilikler, ihsanlar, vefalar gelmede. Senden d...