15 Haziran 2024

31. Sayı


31. Sayı 'nın PDF'ini indirmek için tıklayınız.

es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh

Ahmed Muhammed Mustafa… (s.a.s) O dünyaya teşrif edip nebilik vazifesi verilince, zalimlerin ezberleri bozuldu. Zillete düşmüş mazlumlar ise uyanıp üzerlerinden zillet elbiselerini çıkardılar. Hatta daha nebilik verilmezden evvel, mevlidinde dahi bin yıllık yanan küfür ateşi sönmüş, kisra sarayındaki sütunlar savrulmuştu.  O, iblisin amansız düşmanı idi. Ömrünün eli kolu bağlı kaldığı en amansız demiydi. O; Ebu Cehillerin, Ebu Leheblerin  maskelerini düşürmüş, kibirlerini yıkmış, putlarını devirmiş, hevalarını yerle bir etmişti.  Kıymet verilenlerin basitliğini göstermişti. Kıymet vermeyi unuttuklarını insanlara hatırlatmıştı. Adet yerini bulsun diye diri diri kız çocuklarını gömenlerin “katiller” olduklarını yüzlerine haykırmıştı. “Diri diri gömülen kız çocuğunun, hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman...” (Tekvir, 86) O, iyice birbirine karışmış hak ve batılın arasını açmıştı. Ne olduklarını mütekâmilen göster...


Onların Sözleri
31. Sayı

Onların Sözleri

Kim, bu onlar? Tabi ki inanmayanlar… O devirde ne kadar var idiyse, ondan sonra kıyamete kadar böyle devam eder gider. İnkârcılara hiçbir şey fayda vermedi. Toprak onları içine aldı,...

Eş Şeyh Es Seyyid Mustafa Hayri Öğüt’ün (k.s) İhvanlara Yaptığı Konuşmadan Bir Kesit
31. Sayı

Eş Şeyh Es Seyyid Mustafa Hayri Öğüt’ün (k.s) İhvanlara Yaptığı Konuşmadan Bir Kesit

Yolumuz, şeyhimiz, mürşitlerimiz, pirlerimiz büyük zatlardır. Kuvvetli bir yoldur. Büyük bir caddedir. Çalışan mahrum kalmaz, inşallah, hem dünyada, hem ahrette. Yaramazların, bozguncuların anlattı...

Zikir Ehline Bazı Önemli Hatırlatmalar –4
31. Sayı

Zikir Ehline Bazı Önemli Hatırlatmalar –4

30. Farzların yanında nafile ibadetlerini de ihmal etme. Şunu unutma ki kul nafilelerle Cenab-ı Allah’a daha çok yaklaşır. Nafile deyince sadece orucun değil namazında nafile olanı, haccın ve...

On Sekiz Bin Âlemin Mustafa`sı (s.a.v)
31. Sayı

On Sekiz Bin Âlemin Mustafa`sı (s.a.v)

    Bize, senin izince gitme bahtiyarlığını lütfeden Allah’a sayısız hamd ü senâlar, sana sonsuz salâtü selâmlar olsun, Efendim… Ey on sekiz bin âlemin Mustafâ&rs...

Benî Âdem’in Efendisine, Şiirlerin Efendisi olan Na‘tlar (15)
31. Sayı

Benî Âdem’in Efendisine, Şiirlerin Efendisi olan Na‘tlar (15)

Yazımıza yüce Rabbimizin “Selâm” ismiyle başlıyoruz. Kendisine tabii olmaktan başka bir ümidi olmayan insanlığa her cihetten, her yönden bir rehberdir o ulu Peygamber. En güzel şiir...

Ahvalimiz ve Akıbetimiz
31. Sayı

Ahvalimiz ve Akıbetimiz

Değerli dostlar, akıbetimiz hayr olsun duası ile zamanın ve içinde gizlediklerinin şerrinden Allah´a(cc.) sığınarak başlayalım… Çamlıca Korusunda bir dost ile hasbihal ettik. Hava ...

Senin sevgini idrak hususunda bizler çocuklar gibiyiz. Ey can gel de bizi çocukluktan kurtar
31. Sayı

Senin sevgini idrak hususunda bizler çocuklar gibiyiz. Ey can gel de bizi çocukluktan kurtar

• Ey her neşenin sureti, şekle, bedene bürünmüş hali; sen baştan başa neşesin, gönlümüzde bir yadsın, bu yüzden seni yad ettiğimiz zamanlar, gönlümüz neşe ile dolar, içimiz rahatlar. Sen, yaln...

Veliler Sofrası
31. Sayı

Veliler Sofrası

Ey ârif, insanların senden yüz çevirmeleri ve seni zemmetmeleri eğer seni üzüyorsa, Allah’ın (c.c) senin hakkındaki ilmine bak. Allah (c.c) seni sevdi ise halkın sana ezâ etmesi bir kıymet if...

Doyamadığımız Şu Dünya
31. Sayı

Doyamadığımız Şu Dünya

Yunus Emre’den (k.s) bize miras kalan güzel bir söz vardır: Mal sahibi mülk sahibi Hani bunun ilk sahibi, Mal da yalan, mülk de yalan, Var birazda sen oyalan. Aslına bak...

Son Zamanlarda Yitirdiğimiz Duygu Hayâ
31. Sayı

Son Zamanlarda Yitirdiğimiz Duygu Hayâ

Nefsin eğitimine ve huy güzelliklerine "edep" denir. Edep sayılan ve Müslümanda olması gereken özelliklerden biri de hayâ yani utanma duygusudur. Dine, ahlâka aykırı bir işten dolayı kalb...

Masal Sadece Masal mıdır?
31. Sayı

Masal Sadece Masal mıdır?

Günümüzde psikologlar, bir insanın rûhî hayatını konu edinen, düşünce ve davranışlarındaki bozuklukları veya belli davranışlarının sebeplerini tespit etmek için o insanın çocukluk yaşantısını irdel...

İllüzyon
31. Sayı

İllüzyon

Dünya, tekil gerçeğin çoğul boyutlardaki yansımalarından biridir. Bu nedenle sürekli olarak göreceli değişimlere uğrar. Birey, değişimin özündeki sabiteyi anlamazsa illüzyona kapılması kaçınılmazdı...