20 Haziran 2024

24. Sayı


24. Sayı 'nın PDF'ini indirmek için tıklayınız.

es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh

Merhabalar gönül dostlarımız, “İnsan, nisyan ile maluldür” denilmiştir. Bazen Rabbini, Peygamberini, hakkı-hakikati, yapılan bir iyiliği, bazen de kendisine tevdi edilen “emaneti” unutur insanoğlu… Beden ülkesi maddi ve manevi unsurlarıyla birlikte emanettir bizlere. Onu hor kullanamaz, haram yollara süremez, Yaradan’dan gayrısına sevk edemeyiz. İlahî ente maksûdî ve rızâke ve likâike matlûbî sözlerini terennüm eder diller, Ve âtinâ mahabbeteke ve ma‘rifetek niyazıyla vâsıl ilallâh olmak murâd eyler gönüller. Emanet, Cenâb-ı Hakk’ın insana yüklediği kulluk bilinci ve sorumluluğu… “el-Emîn” Hz. Peygamber’in kemâl sıfatlarından birisidir. Çünkü Rabbinin emanetini layıkıyla yerine getirendir O… Peki, kişinin rahat ve huzur içerisinde hayatını idame ettirdiği, düşüncesini özgürce ifade edip ibadetlerini yerine getirebildiği vatanı kendisine bir emanet değil midir? Hem...


Horasan Erenlerinden Sarı Saltuk
24. Sayı

Horasan Erenlerinden Sarı Saltuk

Türkistan taraflarından Anadolu’ya gelip İslâmiyetin yayılması için çalışan mücâhid Türk derviş ve erenlerinden. İsmi, Muhammed Buhârî’dir. Sarı Saltuk lakabıyla meşhûr olmuştur. Doğum ...

Emaneti Yüklenmek
24. Sayı

Emaneti Yüklenmek

Semâvât ve arza, emanet yüklenmek murâd olundu da onlar kabul etmediler, mazeret beyan ettiler, “Biz yapamayız ya Rab, bizi mazur gör!” diye yalvardılar, yakardılar. Cenâb-ı Allah da on...

Benî Âdem’in Efendisine, Şiirlerin Efendisi olan Na‘tlar (13) Kasîde-i Hendek - Abdullah b. Revâha (r.a)
24. Sayı

Benî Âdem’in Efendisine, Şiirlerin Efendisi olan Na‘tlar (13) Kasîde-i Hendek - Abdullah b. Revâha (r.a)

Değerli okuyucularımız, Ekramü’l-Ekramîn olan Rabbimizin “Selam” ismiyle sizlere tahiyyâtlarımı sunuyorum. Önceki yazılarımızda değerli Hocamız Zülcenâheyn Abdullah Efendi’n...

Bir Hadis Bağlamında -Özlenen Toplumsal Yaşam
24. Sayı

Bir Hadis Bağlamında -Özlenen Toplumsal Yaşam

Merhum Ali Ulvi Kurucu, hatıralarını anlattığı muhteşem kitabında Hz. Peygamber'in ümmetine emrettiği dokuz hasleti dedesi Hacı Veyiszâde’nin yorumlarını da katarak gayet sarih bir şekild...

Bir Olalım, Diri Olalım, Beraber Olalım!
24. Sayı

Bir Olalım, Diri Olalım, Beraber Olalım!

Öncelikle, Allah’a (c.c) hamd, O’nun son Nebisi Efendimiz Hz. Peygamber’e (s.a.s) salât ve selam olsun. İslam, temelde insanlığın kıyamete kadar ki süreçte ona hayatı anlamlı ...

Toplumsal Süreçte Bireyselleşme Gruplaşma
24. Sayı

Toplumsal Süreçte Bireyselleşme Gruplaşma

Son zamanların en büyük kaosunu bilgi oluşturuyor. Doğru yanlış ortaya atılan, yazılıp çizilen, iddia bombardımanı altındayız. Cephanemiz tıka basa dolu kuşkusuz. Bu cephaneyi gerekli gereksiz, isa...

Cenâb-ı Allah’ı Sesli Zikir (Cehrî Zikir) – 4
24. Sayı

Cenâb-ı Allah’ı Sesli Zikir (Cehrî Zikir) – 4

Beşinci Hadis Müslim ve Tirmizî tahric etmişlerdir. Muaviye’den rivayet edilmiştir ki; Rasûlullah (s.a.s), ashabından olan bir halkanın yanından geçti ve: “Sizi bekleten ned...

İlâhi Deryadan İnciler – Çağların Psikiyatristi: ‘’Tasavvuf’’
24. Sayı

İlâhi Deryadan İnciler – Çağların Psikiyatristi: ‘’Tasavvuf’’

İslami ilimler içerisinde Psikoloji bilimine en yakın ilim tasavvuftur. Çünkü tasavvuf; nefis terbiyesi, dünyevi isteklerin kontrolü, insanın kişiliğinin gelişimi gibi psikolojinin de ortak konular...

Çıkar Postu Aradan, Kalsın Seni Yaradan!
24. Sayı

Çıkar Postu Aradan, Kalsın Seni Yaradan!

Nefs, tasavvufî olarak, “kendisinde iradi hareket, his ve hayat kuvveti bulunan latif buharlı bir cevherdir” şeklinde tanımlanır. Kötülüğü emreden manasında anlaşıldığı gibi, Allah (c.c...

Çocuk ve Dayak
24. Sayı

Çocuk ve Dayak

Çocuklarımıza bu hayatta öğretmek istediğimiz şeylerden biri öfke dürtülerimizi nasıl kontrol etmemiz gerektiği olmalıdır. Öfkesini kontrol edemeyen ebeveyn elbette bunu çocuğuna da öğretemez. Çocu...

Ben çok eskiden sana gönül vermiştim, şimdi gel de sana canımı vereyim
24. Sayı

Ben çok eskiden sana gönül vermiştim, şimdi gel de sana canımı vereyim

Ben çok eskiden sana gönül vermiştim, şimdi gel de sana canımı vereyim. (c.I, 16) • Ey Yusuf, gözleri görmeyen Yakub’a gel. Ey gözlerde gizlenmiş olan İsa, sen de şu gök kubbenin üst...

Hanyalı Nuri Osman Divanı’nda Şeriat, Tarîkat, Hakîkat, Ma‘rifet
24. Sayı

Hanyalı Nuri Osman Divanı’nda Şeriat, Tarîkat, Hakîkat, Ma‘rifet

Sözlükte bir yöne doğru açılarak uzayıp gitmek, açık olmak; açık hale getirmek anlamlarındaki şer‘ kökünden türeyen şerîat (çoğulu şerâi‘) ve şir‘at kelimeleri insanların ya da ha...