34. Sayı


34. Sayı 'nın PDF'ini indirmek için tıklayınız.

es-selâmu aleyküm ve rahmetullâh

Besmele ile başla, Sessiz ol ve yavaşla, Öne eğik bir başla, Gözlerin dolsun yaşla… duygularıyla, besmele ile başlayalım.    Tasavvuf engin bir okyanus gibi nice sırlar ve hikmetler barındırıyor içinde, bazen aklımızın ermediği fakat tamamen teslim olduğumuz hikmetler. Allah dostları, gönül sultanları bu sırlara vakıf olup Hakk´ın yolunda Kur´an ve sünnet ışığında nice hikmetler devşirmişler ve rehber olmuşlar bizlere. Asırlardır Peygamber Efendimizden aldıkları aşk ateşini gönüllerde yakmışlar. Bütün uyuyanları uyandırmaya bir tek uyanık yeter denilmiş ya işte öyle efendim,. Gönüllerin fethi, din-i mübin-i islâmın bu denli yayılması, kabul görmesi o gönül erlerinin nefesiyle, vesilesiyle olmuş.   Pir Abdulkadir Geylani Hazretlerinden, Horasan Erenlerine, Muhyiddin-i Arabi´den (k.s), Aziz Mahmud Hüdai Hz. ne ve dahi Yunuslar, Mevlanalar nice Allah dostları gönül aynamıza ışık tutmuş. Cenab-ı Hakk her birinin sır...


Tasavvufi Hayat ve Allah Dostlarından Örnekler
34. Sayı

Tasavvufi Hayat ve Allah Dostlarından Örnekler

Dünyada bir memleketin İslam ile tanışmasına bakacak olursak bunun en kısa ve en tesirli yolunun tasavvuf ve tarikatlar ile olduğunu görüyoruz. Misal Horasan Erenleri Anadolu’nun Müslüman...

Kördür Münkirin Gözü
34. Sayı

Kördür Münkirin Gözü

Miskinlikte buldular kimde erlik var ise Merdivenden iterler, kim yüksekten bakar ise Gönül yüksekte gezer, dembedem yoldan azar, Dış yüzüne o sızar, içinde ne var ise. Ak s...

Sahih-i Buhari´de Zayıf Hadis Yoktur
34. Sayı

Sahih-i Buhari´de Zayıf Hadis Yoktur

Hadis karşıtları, kimi kandırırsak kâr düşüncesiyle olmadık iddialar ileri sürmüşlerdir. Yeterli bilgisi olmayanları kandırmayı bir kazanç saymışlar, “adam sahih hadisleri topladığını söylüyo...

Tasavvufa Dair
34. Sayı

Tasavvufa Dair

Yaşantımızda her alanda bir öğrenme zorunluluğu içerisindeyiz. Dünyaya gözümüzü açtığımız andan itibaren anne-baba ve içerisinde bulunduğumuz çevreden farkında olarak veya olmayarak birçok şey öğre...

Maneviyat Eğitiminde Ailenin Önemi
34. Sayı

Maneviyat Eğitiminde Ailenin Önemi

Hayat standardının yükselmiş olması maalesef beklenen mutluluğu ve huzuru sağlayamadı insanlık için… Bilim ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla gelişmesi, insanın pek çok alanda işini kol...

Dost Kazanmak
34. Sayı

Dost Kazanmak

Orta okul yıllarımdan beri babam bana kitaplar verir, okumamı tavsiye eder. Bu kitaplardan biri de Dale Carnegie’nin yazmış olduğu “Dost kazanma ve insanları etkileme sanatı”.&nbs...

İslamın Tasavvuf Vesilesiyle Yayılması
34. Sayı

İslamın Tasavvuf Vesilesiyle Yayılması

İslâmiyetin tarikat ve tekkeler vesilesiyle yayıldığı bir gerçektir. Günümüzde Avrupa ve benzeri ülkelerde bu nasıl gerçekleştirilebilir?     Tarikat ve tekkelerin İslâm&rsquo...

Müminin Miracı NAMAZ
34. Sayı

Müminin Miracı NAMAZ

Peygamber aleyhisselatu vesselam Efendimize miraç mucizesi ile bahşedilen namaz… Mümin kulun her vakitte, gittiği secde de yaşadığı mucize… Müminin miracı… Allah celle ve ala h...

Musibetler Sınavdır, Sabır İlaçtır
34. Sayı

Musibetler Sınavdır, Sabır İlaçtır

Başımıza gelen her musibete sabretmek büyük bir sevaptır. Allah Resûlünün (sa.) en mükemmel mânâda gerçekleştirdiği kulluk vazifelerinden biri de sabırdır. O (sa.) sabır imtihanını da hicretler...

Aciz Nefsim ve Namazım-2
34. Sayı

Aciz Nefsim ve Namazım-2

Ey nefsim, büyük bir şevkle kalk namaza. Fahri Kainat Efendimiz, kendisine; “En hayırlı ibadet nedir?” diye soran bir sahabe efendimize ‘’vaktinde kılınan namazdır’&rs...

Testideki Derya
34. Sayı

Testideki Derya

Algılarımız evrenin bizi sardığını düşündürür. Oysa insanın evreni kendi beynidir. Kâinatın tamamını fetheden bir kral olsa da ancak kendi kâinatı kadar, yani beyni kadar hükmedebilir. Bu nedenledi...

Zamana / Vakte Saygı
34. Sayı

Zamana / Vakte Saygı

“Kimimiz geçmişin hamasetine sığınır, kimimiz geleceğin umutlarına soyunur, hep hayal dünyasında gezinir, hiç yaşamadan ölürüz… Tek realite bu andır. Geçmişin rüyasında, geleceğin hüly...