Misafir Kalemler

Eşrefoğlu Rûmî... Gaflet
35. Sayı

Eşrefoğlu Rûmî... Gaflet

Kendin gaflettesin, kalbin yanılmada. Ömür geçti, günahlar olduğu gibi

İlk Dönem Sufilerinin Peygamber ve Sünnet Anlayışları
33. Sayı

İlk Dönem Sufilerinin Peygamber ve Sünnet Anlayışları

Gerçek sûfîler; akıllarıyla sünneti tam anlamaya gayret eden, kalbleriyle ona bağlanan ve nefislerinin şerrinden de Allah’a sığınan kimselerdir.