15 Haziran 2024

17. Sayı


17. Sayı 'nın PDF'ini indirmek için tıklayınız.

es-selâmü aleyküm

Şerefü’l-mekân bi’l-mekîn / Bir yerin şerefi, orada bulunanlar sebebiyledir” buyrulmuştur. Bu vesileyle dergimizin bu sayısında da bizleri yalnız bırakmayan siz değerli dostlarımızı “mekîn” sıfatıyla vasfediyoruz efendim. Gelin öksüz kalmadan Allah’ı zikredelim Gelin ömür dolmadan Allah’ı zikredelim Evet, yerde gökte ne varsa hepsi Allah’ı zikrediyor biz farkına varsak da varmasak da… Aslında ilahi zikrin kaleme ve satır satır yazılan Kitâb’a aksisedasıdır bütün hadise. Cenâb-ı Allah’ın ismini dilinden düşürmeyen Hz. Peygamber’in inanan sinelere bir hediyesidir Esmâ-ı İlâhiyye… Sadra şifa, derde deva, akla ziyadır Zikr-i İlahî. Ve dahi bir imdattır darda kalana, nusrettir sıkılıp bunalana. Berekettir, rahmettir, feyizdir ittika sahibi kullara... Süleyman Çelebi ne de güzel ifade etmiştir: Allah adın her kim ol evvel ana Her işi âsân ider Allah ona H...


Doğru Söylediyse Kurtuldu
17. Sayı

Doğru Söylediyse Kurtuldu

Konuya serlevha yapılan bu söz, âlemlere rahmet olarak gönderilen Rasûlullâh’a aittir. Olay şöyle olmuş ve gelişmiştir. Bir meclis kurulmuş, meclisin başında O, dinleyiciler de sahabiler&...

Cemaatle Namaza Dair
17. Sayı

Cemaatle Namaza Dair

Soru: Namazı neden cemaatle kılmalıyız? Münferit kılarken aynı huzuru bulamaz mıyız? Cevap: Müslümanın bu konuda da yegâne rehberi Peygamber Efendimizin uygulamalarıdır. Rasulullah (s.a.s) Efen...

Yûnus’un Menâkıbı
17. Sayı

Yûnus’un Menâkıbı

Yûnus Emre’nin tarihî kişiliği menkıbeler içinde kaybolup gitmiştir. Kaynaklar ondan bahsederken daima rivayetleri aktarmaktadır. Bu sebeple, Yûnus’un kimli­ğini araştırırken menkıb...

İlahi Deryadan İnciler - Külli ve Cüz’i İrade
17. Sayı

İlahi Deryadan İnciler - Külli ve Cüz’i İrade

Şöyle bir düşünüyorum da ne garip değil mi! Günümüzdeki baş döndürücü teknolojik gelişmelere, her gün ortaya çıkarılan inanılmaz ilmi keşiflere rağmen 21. asırda hala Cenab-ı Hakk’tan bihaber...

Kıssadan Hisse - Nalıncı Memi Dede
17. Sayı

Kıssadan Hisse - Nalıncı Memi Dede

Evliya Çelebi Seyahatnamesi‘nde Nalıncı Memi Dede’den şöyle söz eder: Nalıncı Memi Dede, Bergamalı‘dır. Unkapanı Araplar Camii karşısında bir dükkânda nalıncılık yapar. Ölümün...

Taşlaşmış Kalpleri Eritsek Merhametimizle
17. Sayı

Taşlaşmış Kalpleri Eritsek Merhametimizle

Ne çok acı var! Ne çok hüzün… Ne çok keder birikmiş elimizde avucumuzda… Ne çok dert, ne çok sorun sağanak sağanak yağmış üzerimize. Hastalık, açlık, susuzluk, fiziki,...

Sûfîlerden Esintiler
17. Sayı

Sûfîlerden Esintiler

Muhammed b. Fazl (k.s)   Sûfi zâhidlerden Ebû Abdullah Muhammed b. Fazl Belhî (v.329/940), aslen Belhli olup Semerkand’da ikamet etmiştir. Belh’ten ayrılmak zorunda kalınca...

Tarikatların Ortak Unsurları
17. Sayı

Tarikatların Ortak Unsurları

Tarikatlar, insanın gönül eğitimini esas alır. Bu eğitimin unsurlarının neler olduğu, bu unsurların nasıl işlendiği sorularına deği­şik tarikatlara mensup kişilerden farklı cevaplar almak mümkü...

Estağfirullah Tevbe - Eşrefoğlu RÛMÎ
17. Sayı

Estağfirullah Tevbe - Eşrefoğlu RÛMÎ

Hep fesad işlerime Estağfirullah tevbe Yaman teşvişlerime Estağfirullah tevbe   Gözümün baktığına Gönlümün aktığına Kulağım çaktığına Estağfirullah tevbe &n...

Abdülkâdir Geylanî´ye Göre Nefis ( Nefs-i Emmâre)
17. Sayı

Abdülkâdir Geylanî´ye Göre Nefis ( Nefs-i Emmâre)

Tasavvufta insanı dinin kerih gördüğü, yapılmasını tavsiye etmediği ve yapıldığında Allah’ın rızasına uygun düşmeyen fiil ve davranışlara sürükleyen duygu, düşünce, zevk, emel, gaye, vs. kayn...

Beni Seviyorsan / Abdülkâdir GEYLÂNÎ
17. Sayı

Beni Seviyorsan / Abdülkâdir GEYLÂNÎ

Peygamber Efendimizin (s.a.s) bir hadîs-i şerifini şöyle anlatır­lar: Bir gün Peygamber Efendimizin huzuruna biri geldi ve “Seni Allah için seviyorum.” dedi. Şu cevabı aldı: &ld...

İlim-Amel Seyr u Sülûk / Aziz Mahmûd Hüdâyî
17. Sayı

İlim-Amel Seyr u Sülûk / Aziz Mahmûd Hüdâyî

İlim, insanların manevi derecelerinin yükselmesine sebep olduğu gibi, göklerin ve yerin Rabbi olan Yüce Allah’ın sevgisini kazanmaya da vesile olur. Efendimizin (s.a.s): “Âlim mümin...