20 Haziran 2024

37. Sayı


37. Sayı 'nın henüz PDF'i eklenmedi. Lütfen daha sonra tekrar ziyaret ediniz.

es-selâmu aleyküm ve rahmetullâh

Merhabalar gönül dostlarımız; siz kıymetli okurlarımızla bir sayıda daha hemhâl olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Allah (c.c) ve Rasûlü’nün (s.a.s) muhabbetini kalplere nakşetmeye çalışan birbirinden değerli yazılarla Cenab-ı Allah’a giden yolda okuyucuya doğru rehberlik edebilme gayesiyle huzurunuzdayız. Mezhep imamımız İmam-ı A‘zam Ebû Hanifehazretleri ne de güzel ifade etmiş, "Sünnet olmasaydı, hiçbirimiz Kur'an'ı anlayamazdık." Bu sayımızda sahabe efendilerimizden Abdullah İbn-i Ümmü Mektûm ve büyük hadis alimi İmam-ı Buhari Hazretlerini tanıtmaya çalıştık. Pir Abdülkadir Geylanî ve Abdurrahman Halis Kerkükî Hazretlerinden, meşayıhımızdan Ömer Hüdai Köhengi ve Hacı Mustafa Hayri Öğüt Efendi Hazretlerinden de alıntılarla gönüllere dokunmak istedik. Tasavvufun inceliklerini anlatan muhtelif yazı ve şiirlerle “ihvan”, “murakabe”, “ihlas ve ihsan” kavramlarını ele aldık. Muhterem Abdullah Demirc...


Dünya ve Ahiret Bereketi
37. Sayı

Dünya ve Ahiret Bereketi

Bereket, kelime olarak bolluk, çokluk, artma ve çoğalma gibi anlamı olan Arapça bir kelimedir. Bu kelime dine ait birçok kelime gibi Arapça asıllıdır. İslam’ın ilk dönemlerinden itibaren geni...

Kanat Açayım - şiir
37. Sayı

Kanat Açayım - şiir

Lütfeyle de bana Rabb'im, Sana kanat açayım, Sana doğru uçayım, Sana gelip de Senin olayım, Yanından ayrılmayıp, Hep seninle kalayım. Lütfeyle de bana Rabbim, Se...

Öğrendim ki… Hayat, Önyargı ve “İnsan”
37. Sayı

Öğrendim ki… Hayat, Önyargı ve “İnsan”

Seneler öncesinde yaşamış olduğum bir hadiseyi sizlerle paylaşıyorum. Yorumu ise size bırakıyorum… Günlerden pazartesi. Ve her pazartesi olduğu gibi, bu hafta da hem karnımızı hem ruhumu...

Mektubât-ı Geylani – 4. Mektup
37. Sayı

Mektubât-ı Geylani – 4. Mektup

  Ey Aziz, Bu dünya hayatı, aldatıcı ve kandırıcı bir seraptan ibarettir. Buna kanmak ve aldanmak saadet alameti sayılır mı? Elbette sayılmaz… Cenab-ı Hakk bizi ayıktırmak ve bu...

Allah (c.c) Sevgisi…
37. Sayı

Allah (c.c) Sevgisi…

Küçük bir çocuğun dilinden dökülenler.   “Canım Allah’ım sen bana her şey verdin beni çok güzel yaptın. (Yarattın demeye getiriyor. Bana giysi, oyuncaklar, yiyecekl...

Peygamber Efendimizden Dualar-1
37. Sayı

Peygamber Efendimizden Dualar-1

                 Dua kelime olarak, çağırmak, seslenmek, istemek, yardım talep etmek manalarına gelir.Dinimizde ise dua, Cenâb-ı Allah’ın yüceliği...

Abdullah İbn-i Ümmü Mektûm
37. Sayı

Abdullah İbn-i Ümmü Mektûm

        İslamiyet’ten önce adının Husayn olduğu, Rasûl-ü Ekrem’in kendisine Abdullah ismini verdiği söylenmektedir. Medineli ȃlimler adını Abdullah, Iraklılar i...

İntisâb , İnâbe ve Bey´at Kavramları
37. Sayı

İntisâb , İnâbe ve Bey´at Kavramları

İntisâb: Bir kimse veya guruba mensup olmak, aralarına katılmak ve şeyhe bağlanmak anlamına kullanılır. İntisâb, insanın daima hürmet ve bağlılık duyacağı bir büyükle beraber bulunmaya azmetme...

Hatırat - Mürşidim Hacı Mustafa Hayri Öğüt Efendi Hz.
37. Sayı

Hatırat - Mürşidim Hacı Mustafa Hayri Öğüt Efendi Hz.

Bir defasında efendim, mürşidimiz Hacı Mustafa Hayri Baba, Trabzon'a teşrif ettiler, ziyaret ettiler. Zigana Dağları vardır biliyorsunuz, duydunuz. En yüksek tepesi oranın. Yaz gününde gidin or...

İMAM BUHÂRÎ, Muhammed b. İsmâil
37. Sayı

İMAM BUHÂRÎ, Muhammed b. İsmâil

Kur’ân-ı Kerîm’den sonra en güvenilir kitap kabul edilen el-Câmi‘u’s-sahîh adlı eseriyle tanınmış büyük muhaddis. Adının tam hali, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâîl b. İbrâhîm...

Divan-ı Kebir´den - Sevgilinin yüzü (c.I, 122)
37. Sayı

Divan-ı Kebir´den - Sevgilinin yüzü (c.I, 122)

• Gül bahçesine benzeyen, güzel yüzünü gördüm. İnsanı büyüleyen o yüz, nurun kaynağı, nurun nuru gibi parlaktı. • O yüz, can kıblesi idi, canların secde ettikleri yerdi. O yüze bakınc...

İkinci Yeni’nin Son Nefesi
37. Sayı

İkinci Yeni’nin Son Nefesi

“Bir sarkaç nereden bilsin, Gidip de gelmemeyi…”   Asırlık çınar olmasına on iki seneden az kalmıştı. Ahmet Sezai Karakoç aramızdan ayrıldı. Birçok edebiyat eleş...