16. Sayı


16. Sayı 'nın PDF'ini indirmek için tıklayınız.

es-selâmü aleyküm

Kıymetli okurlarımız, Son dönemde başta Mısır ve Suriye olmak üzere- dini, vatanı, şeref ve izzeti için canlarını feda eden kardeşlerimizin şehadetlerini tebrik eder, Uğruna fedâ-yı can ettikleri değerlere geride bıraktıkları boynu bükük yetimlerinin ulaşmasını niyaz ederiz.   “İşte yüksek şahsiyetlerin ahlâkı budur. Başta peygamberler, sonra da onları takip edenler... Büyük-küçük günahlara devamlı kapalı olmak, bunun için (Yûsuf misali) ölüm ve zindanlarda çürümeye razı olmak... Dün de bugün de ve kıyamete kadar gelecekte de SÜNNETULLAH böyle yürüdü, bundan sonra da böyle yürüyecektir. Kim ki hak yola samimi ve ihlasla insanları davet etmiştir, o mutlaka ezaya, cefaya, işkenceye hatta ölüme maruz kalmıştır. Gelmiş geçmiş peygamberleri, Hakk’a âşık, Hakk dostlarını düşünün! O’nun rızası için âhireti dünyaya tercih etmişlerdir. Günümüzde kırılmalar olmuş olabilir. Bir yol cennete, bir yol da sa’îre/cehenneme gider. Herkes hür iradesiy...


Ehl-i İrfan – Günah İlletinin Devası
16. Sayı

Ehl-i İrfan – Günah İlletinin Devası

Hasan Basri Hazretleri buyuruyur ki: Birgün Basra sokaklarında abid bir genç ile dolaşırken ansızın bir tabibe rastladık. Bir kürsi üzerinde oturmuş etrafında erkek kadın ve çocuklardan kalabal...

Mustafa Hayri Öğüt (ks.)
16. Sayı

Mustafa Hayri Öğüt (ks.)

Bir İlâhî Aşk ve Mana Rehberi Hacı Mustafa Hayri Öğüt (k.s) Efendi Hazretleri (1895-1979)   Son dönemde yaşamış evliyalardandır. Türbe-i Şerifleri Trabzon Akçaabat’ta bu...

Biz Neredeyiz?
16. Sayı

Biz Neredeyiz?

Peygamberlerden Hz. Yusuf, cilve-i Rabbanî olarak kardeşlerinden gördüğü ihanet neticesinde kuyuya atılmıştı. Kafile onu oradan çıkarıp alıp götürmüş ve Mısır’da satıvermişti. Sarayda yaşarke...

Niyaz-i Mısri Halveti_DİVAN-I İLAHİYAT
16. Sayı

Niyaz-i Mısri Halveti_DİVAN-I İLAHİYAT

XVII. asırda yaşayan Mehmed Niyâzî-i Mısrî Halvetî (k.s), Halvetiyye’nin “Orta Kol” diye tanınan “Ahmediyye-i Halvetiyye” kolunun devamı niteliğinde olan “Mısriy...

Fıkıh Köşesi
16. Sayı

Fıkıh Köşesi

Soru:Namaz kılarken bazen ikinci rekatta, bazen de son rekatta yanılarak, oturmadan kalkıveriyoruz. Bu durumda ne yapmalıyız? Cevap:Nadiren de olsa bu durumla karşılaşabiliyoruz. Burada öncelik...

Yolculuğun Kiminle ve Nereye?
16. Sayı

Yolculuğun Kiminle ve Nereye?

“Yolcu yolunda gerektir”demiş atalarımız. Kulağımıza küpe olması gereken bir öğüt… Hayatımız bir yolculuktan ibarettir. İnsan bu dünyaya giriş kapısı olan anne rahminden girer ve...

Çocuk ve Allah Sevgisi
16. Sayı

Çocuk ve Allah Sevgisi

Peygamber Efendimiz (sav) buyuruyorlar ki: “Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüğünüzden mesulsünüz.” Öyleyse neslin yetişmesi hususunda çok dikkatli olmak gerekir. Çocuk doğ...

İlahi Deryadan İnciler – Farkında Olmak
16. Sayı

İlahi Deryadan İnciler – Farkında Olmak

Âlemlere Rahmet Peygamberimiz: “Her şeyin bir gelini (süsü) vardır. Kur'an'ın gelini de er-Rahmân sûresidir.”diye buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de 78 Ayetten oluşan ...

Rahmete Vesile
16. Sayı

Rahmete Vesile

Rahmet, mağfiret ve merhametin membaı şüphesiz Allah Teâlâ’dır. Yaratan, yaşatan, rızıklandıran ve en-nihaye yok eden O’dur. Hal böyleyken, başta insan olmak üzere bütün mahlûkat az...

Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 6. Mektubu
16. Sayı

Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 6. Mektubu

Hamd ü senâyı kullarına bildirip bunu dahi kendi muhabbetini vermeye vesile kılan Cenab-ı Hakk’a bî-nihâye hamd ü senâ olsun. Nuru evvel ba’si sonra, evvelki ümmetlerin ve bu ümmetin Ef...

Kıssadan Hisseler…
16. Sayı

Kıssadan Hisseler…

Sa’lebe Ebû Ümmetü’l-Bahilî'nin rivâyet ettiğine göre Sa’lebe İbni Hâtib, Peygamberimize: “Ya Resûlallah, Allah'a duâ et de bana mal versin”dedi. P...

Hicretten İbretlik Sahneler
16. Sayı

Hicretten İbretlik Sahneler

Hz. Ömer; Ayyaş b. Rebîa ve Hişâm b. As ile birlikte hicret et­mek üzere harekete geçtiler, hazırlık yaptılar. Hz. Ömer, ilk Müslüman olduğu gün nasıl celâdet gösterip açıkça namaz kılmak üzere...