20 Haziran 2024

26. Sayı


26. Sayı 'nın PDF'ini indirmek için tıklayınız.

es-Selâmü Aleyküm

Aziz Dostlar Yeni sayımızı takdim etmeden önce sizleri muhabbetle selamlıyorum. Farkında mıyız kardeşlerim, son zamanlarda düşmanlarımız yüzyıllardır sahip olduğumuz değerlerimizin içini boşaltmaya çalışıyorlar. Üstelik bizler değerlerimize sahip çıktığımızı ve onları koruduğumuzu zannettiğimiz bir sırada… Yurdumuzda -yüzümüze baka baka, pervasızca- Rabbimize, dinimize, imanımıza Kitâbımıza, Peygamberimize, ibadetlerimize dil uzatan kaldı mı? Belki de birkaç densiz... Peki, o eski İslam düşmanları nereye kayboldular? Ortalıkta istedikleri gibi cirit atamıyorlar ama herhalde boş durmuyorlardır. Rabbimizi (c.c) seviyoruz, Kur’ânımızı, Peygamber Efendimizi (s.a.s) de seviyoruz elbette. Ama sevdiklerimiz hakkında ne kadar bilgi sahibiyiz? Sevgilerimiz bilinçli ve içleri dolu mu? Biz içini doldurmazsak eğer; hedef hâline geliyor dinimiz, mukaddesatımız... Bahsettiğim bu düşmanlar şekli değil ama özü bozmaya çalışıyorlar ki kaleyi içten ele geçirmek mümkün...


Kandiller ve Hadiselere Bakış
26. Sayı

Kandiller ve Hadiselere Bakış

Biz Müslümanlar, kandil gecelerini gereğine uygun olarak ihya ederek değerlendiririz. Bu mübarek gecelerin Müslümanlar nazarında apayrı bir yeri olup öteden beri hep kutlana gelmiştir. Bu gecel...

A´mâk-ı Hayal – Şehbenderzâde Filibeli Ahmet Hilmi - KİTAP
26. Sayı

A´mâk-ı Hayal – Şehbenderzâde Filibeli Ahmet Hilmi - KİTAP

İyi ki ölüm var! Yoksa yaşam bu kadar kıymetli olmazdı. Bizler düşüncelerin, duyguların, hallerin çok hızlı yaşandığı kapitalist bir dünyaya gözlerimizi açtık. Bu sebeple dünya yaşamının sonlu oldu...

Abdesti Bozmayan Şeyler
26. Sayı

Abdesti Bozmayan Şeyler

Aşağıdaki haller abdesti bozmaz: 1) Bir hastalık olmaksızın gözden gelen yaş, su veya ağlamak. 2) Yara ve benzeri yarıklar içinde görülen ve dışarıya çıkmayan kan, irin ve sarı sular. 3...

İnsanın Manevî Yapısı ile İlgili Sorular
26. Sayı

İnsanın Manevî Yapısı ile İlgili Sorular

Tasavvufta ruhtan sıkça bahsedilir: “Sana ruhtan sorarlar. De ki: Ruh Rabb´imin emrindendir. Size ilimden pek az şey verilmiştir.”(İsrâ, 17/85)ayetine rağmen bu bilgiler nered...

Şems-i Tebrizî (k.s)
26. Sayı

Şems-i Tebrizî (k.s)

  Konya’ya gelen büyük velîlerden. İsmi Muhammed bin Ali’dir. Tebriz’de doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Şems-i Tebrîzî lakabıyla meşhûr oldu. 1247 (H.645) tari...

Kadı Burhaneddin Çilehanesi
26. Sayı

Kadı Burhaneddin Çilehanesi

“Allah’ın velî kullarını görmek Allah’ı (c.c) hatırlatır” hadis-i şerifinin sırrınca gönüllerimizdeki bir nur i&#...

Hanyalı Nûri Dîvanı’nda Hz.Peygamber (s.a.v)
26. Sayı

Hanyalı Nûri Dîvanı’nda Hz.Peygamber (s.a.v)

  Divanda ismi en çok zikredilen peygamber Hz. Muhammed (s.a.v)’dir.  Divanda Hz. Muhammed (s.a.v) hakkında yazılmış otuz altı adet müstakil manzume bulunmakta­dır. Birçok b...

Allah Sevgisi
26. Sayı

Allah Sevgisi

Bizleri yoktan var eden ve enva-i çeşit nimetleriyle donatan yüce Rabbimize karşı birtakım görevlerimiz vardır. Bu görevlerimizden biri de O´nu sevmektir. Allah Teâlâ bizlere sayısız lütu...

Dîvân-ı Kebîr’den…
26. Sayı

Dîvân-ı Kebîr’den…

Ömür kervanının kalkmak üzere olduğunu haber veren çanlarının seslerini duymuyor musun? (I, 17) • Gökyüzünden cana; “Haydi geri dön!” diye bir ses geldi. Can da; “Ey beni...

Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 18. Mektubu
26. Sayı

Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 18. Mektubu

Allah’a hamd, Rasûlü’ne salât u selâm olsun… Gözümün nuru, Cenâb-ı Hakk’ın bu fakîre ihsânı, İhsan Efendi oğlum, Esselâmu aleyküm. Hak Teâlâ nurunu ziyâde eylesin. ...

Ben-i Âdem’in Efendisine, Şiirlerin Efendisi olan Na’tlar (14)Mevlid-i Şerîf
26. Sayı

Ben-i Âdem’in Efendisine, Şiirlerin Efendisi olan Na’tlar (14)Mevlid-i Şerîf

Yazımıza Rabbimizin “Selâm” ismiyle başlıyoruz. Ramazan ayında çok güzel televizyon programları oluyor, “Ramazan Sevinci” de bunlardan biri, yanılmıyorsam orada bir hocamız;...

Dost Olalım Mevlâ İle
26. Sayı

Dost Olalım Mevlâ İle

Zikrullah gökleri deler Lahut ellerine göçer Vuslat da kolların açar Yanalım zikrullah ile Ölelim zikrullah ile Dost olalım Mevlâ ile   Zikrullah elde sermaye H...