20 Haziran 2024

27.Sayı


27.Sayı 'nın PDF'ini indirmek için tıklayınız.

es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh

Merhabalar aziz dostlar, Bir maneviyat iklimi olan Ramazân-ı Şerîf’i orucu, teravihi, sahur ve iftarı ile arkamızda bırakırken bayrama kavuşmanın sonsuz hazzını yaşıyoruz. Genel bir değerlendirme yapmak gerekirse bir önceki Ramazân’dan bu Ramazân’a biz inananlar açısından çok da olumlu şeylerin yaşanmadığını söyleyebiliriz. Savaşlar, göçler, depremler, iç ve dış tehditler başımızdan hiç eksik olmadı maalesef. Ama asla ümitsiz değiliz. Çünkü Rabbimiz büyük lütuf sahibidir, işinde galiptir ve her şeye kâdirdir. O’nun rahmetinden ancak inanmayanlar ümit keserler. Yüce Kitâbımız’da “De ki: Duanız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin!” (Furkân, 77) buyuran Rabbimiz kendisine dünya ve âhiretle ilgili her konuda müracaat etmemizi istemektedir. Hz. Peygamber (s.a.s) duanın ne denli önemli bir hadise olduğuna “Dua ibadetin özüdür.” sözleriyle işaret etmiştir. Evet, ağzı dualılara h...


Uyan Gözün Aç
27.Sayı

Uyan Gözün Aç

Her geceyi kaim ol her gündüzü saim ol Hem zikr ile daim ol yalvar güzel Allah'a  Bir gün bu gözün görmez hem kulağın işitmez Bu fırsat ele girmez yalvar güzel Allah'a Açlı...

Teslimiyet ve Tevekkülle İlgili Sorular
27.Sayı

Teslimiyet ve Tevekkülle İlgili Sorular

Şeyh ile mürid arasındaki ilkeleri düzenleyen sadece sevgidir. Bu yüzden aralarındaki sevginin boyutunu göstermek üzere teslimiyet için “gassal önünde meyyit” tabiri kullanılmıştır. Bu ...

Kıssadan Hisseler
27.Sayı

Kıssadan Hisseler

Fakat Hafız Osman, yanına para almayı unuttuğunu fark eder. Tabii artık çok geçtir. Bir çare gelir aklına. Kayıkçıya: “Efendi, yanımda param yok, ben sana bir ‘vav’ yazayı...

Nevzuhûr Âlimlere Dikkat!
27.Sayı

Nevzuhûr Âlimlere Dikkat!

Nev, Farsça’da “yeni” demektir. İngilizce’de de  “new” şeklinde geçmektedir. Zuhûr ise Arapça’da “ortaya ç...

Helâl Olmalı
27.Sayı

Helâl Olmalı

Niyetin bağlı özüne, Aklın yön versin sözüne, Öyle emret ki gözüne, Bakışın helâl olmalı.   Nefis çekilsin aradan, Müjde gelsin maveradan, Şimşek olup ta semadan, ...

Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 2. Mektubu
27.Sayı

Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 2. Mektubu

Muhabbetli, muhterem derviş evladım, Cenâb-ı Hak sözünü ve gönlünü nurlandırsın. Rızasına muvafık amel ile iki cihan saadeti ihsan eylesin. Sizi de bizi de manevi neşeye erdiren satırlarınızı o...

Çocuktan Öğrenebilseydim...
27.Sayı

Çocuktan Öğrenebilseydim...

Tîn Suresi 4. ayette “Andolsun ki biz insanı en güzel biçimde (ahsen-i takvim) yarattık.” denilmektedir. İnsan büyüdükçe günahla tanışır, ya ALLAH’ın emrine itaat eder, günahlarda...

Allah’a İtimat Etmek
27.Sayı

Allah’a İtimat Etmek

Sonra... Hele bir zaman halkı bırak. Yaptığın büyük günahtan dön. Helal kazan, helal ye. Yaptığın işlere güvenme, Allah’ın fazlını gör. Allah’ın sana verdiği ihsanı unutma. O’nun ...

Bir Fatih Olarak Yeni Fetihlere veya 4. Fethe Yelken Açmak
27.Sayı

Bir Fatih Olarak Yeni Fetihlere veya 4. Fethe Yelken Açmak

İslam Tarihi’nde genel hatlarıyla üç ana fetih akımından bahsedecek olursak şöyle ifade edebiliriz: Birinci ana akım fetih: Allah Rasulü öncülüğünde başlamış ve günde 830 km², on sen...

İlahi Deryadan İnciler - Bakmak mı? Görmek mi?
27.Sayı

İlahi Deryadan İnciler - Bakmak mı? Görmek mi?

Her şeyde Allah’ı görmek, her yerde Allah’ı görmektir. Varlık tekili temsil ederken, Allah çoğulu yani bütünü teşkil eder. İman, görünmeyene inanmakla başlar. Görünmeyene iman edenlere,...

Cenâb-ı Allah’ı Sesli/Cehrî Zikir - 6
27.Sayı

Cenâb-ı Allah’ı Sesli/Cehrî Zikir - 6

On Üçüncü Hadîs İbn-i Cerîr tefsirinde, İbn-i Abbas’tan (r.a) Cenâb-ı Allah’ın şu sözü hakkında şöyle dediğini tahrîc etmiştir. “Onların üzerine ne gök ağladı, ne de yer. ...

Güler Yüzlü, Nazik ve Sade Olmak
27.Sayı

Güler Yüzlü, Nazik ve Sade Olmak

Hüznü, kederi, öfkesi, gözyaşları ve endişeleri hep insanlar için olan Hz. Peygamber, insanlardan gülümseyen çehresini hiç esirgemedi. Gözyaşlarını içine akıtıp onlara, kendisine en çok yakışanı il...