23 Haziran 2024

21. Sayı


21. Sayı 'nın PDF'ini indirmek için tıklayınız.

es-selamü aleyküm ve rahmetullah

Rahmet, mağfiret ve cehennemden azâd ayı olan Ramazan-ı Şerîf’iniz mübarek olsun efendim   Rabbi Zülcelâl, bu mukaddes ay hürmetine akan kanları, çekilen cevr u cefayı, yapılan zulümleri hitama erdirsin inşallah!   Kâdir-i Mutlak (c.c.), Müslüman kardeşlerimizin ve cümle mazlumların acılarını dindirsin, yüzlerini güldürsün, onlara şeref ve izzet elbisesi giydirsin.   Biz günahkâr kullarını da Kitâb-ı Hakîm’ine, Rasûlü’nün sîretine, âlimlerin ve evliyanın kutlu yoluna râm eylesin ki “Onlara hiçbir korku yoktur, onlar üzülmeyecekler bile…” (Yûnus, 62)   Şehr-i Ramazan aslında Hakk’tan yana nasibi olanlar için bulunmaz bir fırsat, eşsiz bir manevi değerdir. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden azattır kıymetini bilenler için. Sıcak günlere rastlayan bu günlerde orucunu tutan, Kur’ân’dan bol bol istifade eden, teravih namazlarını kılan, zekât, fitre, itikaf… gi...


CENÂB-I ALLAH’I SESLİ ZİKİR- 1- (CEHRİ ZİKİR)
21. Sayı

CENÂB-I ALLAH’I SESLİ ZİKİR- 1- (CEHRİ ZİKİR)

Hamd Cenâb-ı Allah (c.c)’a mahsustur. Selam, Cenâb-ı Allah’ın seçkin kulları üzerine olsun. Allah (c.c) sana ikram eylesin. Ben tasavvuf ehlinin devamlı yaptığı ...

Fıkıh Köşesi
21. Sayı

Fıkıh Köşesi

SORU:Namaz kılan bir kimsenin namazı bitmeden bir sonraki vaktin ezanı okunmaya başlasa, kıldığı namaz geçerli olur mu? CEVAP:Cevabımıza şu hadisi şerif ile başlayalım; “Namazın bir rekat...

Kıssadan Hisseler
21. Sayı

Kıssadan Hisseler

Yetişmiş İnsan Halife Hz. Ömer bir mecliste hazır bulunanlara sordu: “Eğer dileğiniz hemen kabul ediliverecek olsa ne dilerdiniz?” Birisi, “Benim falan vadi ...

Namazda Huzur ve Huşuyu Yakalamak
21. Sayı

Namazda Huzur ve Huşuyu Yakalamak

Cenab-ı Allah (c.c) buyuruyor ki: “Namazlarında huşu içinde olan müminler kurtuluşa ermişlerdir.”(Mü’minûn, 12) Bilesin ki, dil âlimleri huşu kelimesini; korkmak ve çekinm...

İslâm Medeniyetinde Vakıf
21. Sayı

İslâm Medeniyetinde Vakıf

Maddî bir karşılık beklemeden başkalarına yardım etmek gibi ulvî bir düşüncenin mahsulü olan vakıf, İslam toplumunda yüzyıllardır derin tesirler icra etmiş dinî ve hukukî bir müessesedir. &ldqu...

Köstendilî Halîl Efendi’nin Tûti İhsan Efendi’ye 5. Mektubu
21. Sayı

Köstendilî Halîl Efendi’nin Tûti İhsan Efendi’ye 5. Mektubu

Allah’a hamd, Rasûlü’ne salat ü selâm olsun… Evvelce nurunu gördüğüm, ezelden yâr ve karındaşım olan İhsan Efendi oğlum! İnsanın imân ve akâidi, amellerinden zâhir olduğu...

Seyyidü'l-İstiğfâr - İmam GAZALÎ
21. Sayı

Seyyidü'l-İstiğfâr - İmam GAZALÎ

İstiğfârın en faziletlisinin şu dua olduğu rivayet edilmiştir: “Ey Allah’ım! Sen benim rabbimsin. Ben ise kulunum. Sen beni yarattın. Ben ise gücüm yettiği kadar senin ahdinde ve va...

“İnsanlara Güzel Ahlakın Gereğine Göre Davran!” (Hadis-i Şerif)
21. Sayı

“İnsanlara Güzel Ahlakın Gereğine Göre Davran!” (Hadis-i Şerif)

Son peygamber Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s), O’na binlerce salat ve selam olsun “İnsanlara güzel ahlakın gereğine göre davran!” (Tirmizî, Birr, 55)buyurmuştur. Seçtiği her kelimede...

Niyâzî-i Mısrî’nin, Kardeşi Ahmed Efendi’ye Mektubu
21. Sayı

Niyâzî-i Mısrî’nin, Kardeşi Ahmed Efendi’ye Mektubu

Büyük Türk Mutasavvıfı Hz. Mısrî (ö.1694) kardeşi Ahmed Efendi’ye Limni’den bir mektup göndermiştir. Bir hak ve hakikat ehli olan Mısrî’nin halen tazeliğini koruyan bu mektubu fev...

İlahi Deryadan İnciler - Tıbbı Nebevî
21. Sayı

İlahi Deryadan İnciler - Tıbbı Nebevî

Müslüman âlimler tıp ilminin kaynağının ve ana kurallarının vahiy yoluyla insanlara bildirildiğini kabul etmişlerdir. Peygamberlere (s.a.s) vahiyle temel ilkeleri bildirilen tıp, daha sonra tecrübe...

Benî Âdem’in Efendisine, Şiirlerin Efendisi olan Na’tlar (9) Kaside-i Bür’e
21. Sayı

Benî Âdem’in Efendisine, Şiirlerin Efendisi olan Na’tlar (9) Kaside-i Bür’e

Kaside-i Bür’e’nin, Peygamber Efendimizden şefaat istemeyi konu edinen bölümüyle şerefyâb olacağız bu yazımızda. Dilerseniz bir Salâtü Tefriciye okumakla başlayalım. Hz. Allah&r...

Abdullah b. Mes’ûd (r.a) Müslüman Oluşu
21. Sayı

Abdullah b. Mes’ûd (r.a) Müslüman Oluşu

Abdullah b. Mes’ud; Peygamberimizin (a.s) Dâru’l-Erkam’a girip halkı İslâmiyete gizlice davete başlamasından önce, Saîd b. Zeyd ve zevcesi Fâtıma Hatunun Müslüman oldukları sırada...