Takdim

es-selâmu aleyküm ve rahmetullâh

Merhabalar Efendim   Eşref-i mahlûkât olarak yaratılan insanoğlu, Allah’ın rızasından uzaklaştıkça “esfel-i sâfilîn” derekesine düşebiliyor.Nihayet o, yaptığı büyük hatalar sebebiyle tabiatın dengesini de değiştirmiş vaziyette. Seller, su taşmaları, heyelanlar, yangınlar, salgın hastalıklar aldı başını gidiyor. Bir de deprem gibi “tedbir bizden takdir Allah’tan” nevi afetler mevcut. Yakın zamanda bu felaketi bütün acılarıyla yaşadı milletimiz. Rabbimizden, vefat edenlere rahmetiyle muamele buyurmasını niyaz ediyoruz.   İnsanın şahsi hataları, günahları ve isyanlarının da iç dünyasında, aile ve yakın çevresinde felaketlere davetiye çıkardığı ortada. Buna bir de çağın hastalığı olan “şükürsüzlüğü” ve “doyumsuzluğu” ilave edebiliriz. Allah’ın çizdiği sınırları aşanlar, Hz. Peygamber’in sîretine, sünnetine sırt çevirenler kendi nefislerinde ve dış dünyada her gün bir yenisini yaşamak zorunda kaldıkları felaketlerle boğuşuyorlar. Sadece kendileri mi peki? Hayır, topyekûn bütün bir insanlığı da felakete sürüklüyorlar. Akıllanan, ibret alan ve Rabbine geri dönen var mı peki? Halbuki istesek de istemesek de sonunda dönüşümüz Rabbimiz...

Son Sayı

Dergaha Varmayınca - şiir 41. Sayı
Zülcenâheyn

Dergaha Varmayınca - şiir

Dergahın içi dışı Mest eder uçan kuşu Gönüllere şifadır Hem toprağı hem taşı

Nasuh Tevbesi 41. Sayı
Abdullah DEMİRCİOĞLU

Nasuh Tevbesi

Öyle tevbe etmeliyiz ki, o günah ile bizim aramızda kale surlarından daha sağlam ve geçilmez barikatlar olsun...

Mü'minlerin Annelerinin İzinde -3 41. Sayı
Vuslat ATALAY

Mü'minlerin Annelerinin İzinde -3

Hz. Hafsa (ra), babası Hz. Ömer (ra) gibi sert bir mizaca sahip idi...

Mektubat-ı Geylani -8. Mektup 41. Sayı
Zuhur

Mektubat-ı Geylani -8. Mektup

– “Rabbin Gafur’dur ve rahmet sahibidir…” Münadisi gönül âlemine şu fermanı duyurur: – “Muhakkak bu bizim rızkımızdır… Ona bitip tükenme yoktur…

Asrın Lideri - şiir 41. Sayı
Hakkı Yaşar BULUT

Asrın Lideri - şiir

Eserlerinle insanlığa desteksin Allah şahit Muhammedi meşrepsin

Sünnetin Kaynağı Üzerine Bazı Tesbitler -4 41. Sayı
Prof. Dr. Aynur URALER

Sünnetin Kaynağı Üzerine Bazı Tesbitler -4

...Hz. Peygamber’in sünnetinin tamamının Allah tarafından verildiği, dolayısıyla Resûlullah’ın kendi görüşü olmadığı sonucuna varmış ve Sahîh’in de bö

Kethüda Mescidinin Asırlık Hikayesi 41. Sayı
Genç KALEMLER

Kethüda Mescidinin Asırlık Hikayesi

İçeri girerler. Bu tarihi mekânın asil duvarlarını süsleyen çinilerden, yaldızlı nakışlardan gözünü alamayan Jana titremeye, sarsılmaya başlar.

Muhabbetullah 41. Sayı
Dr. Abdulkadir EREN

Muhabbetullah

Seni sevmek benim dinim imanım İlahi dini imandan ayırma

Medeni Şehirlerden Modern Kentlere 41. Sayı
Tayfur KOZAN

Medeni Şehirlerden Modern Kentlere

Medine’deki İslam medeniyetinin beşiği kabul edilen mescidi nebevi bu formun çağlar ötesine tesir eden en kadim örneğidir...

Gayrimüslimle Ölüm Hakkında Sohbet 41. Sayı
Ayşe DEMİRCİOĞLU

Gayrimüslimle Ölüm Hakkında Sohbet

Hayır, korkmuyorum çünkü biliyorum beni ahiretin beklediğini. Evet, korkuyorum çünkü bilmiyorum yeterince iyi yaşadığımı, (iyi amellerde bulunduğumu,…

İncitme - Alvarlı Efe Hazretleri 41. Sayı
Zakir

İncitme - Alvarlı Efe Hazretleri

Felekde hâsılı insan isen bir cânı incitme Günahkâr olma Fahr-i Âlem-i zî-şânı incitme

Asr-ı Saâdette Esnaf Ahlakı 41. Sayı
Asiye Tekçe

Asr-ı Saâdette Esnaf Ahlakı

Hz. Peygamber Medine’ye hicret ettikten sonra yaptığı uygulamalardan en önemlisi muhakkak ki Medine çarşı-pazarının kurulması olmuştur.