Takdim

es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh

Ahmed Muhammed Mustafa… (s.a.s) O dünyaya teşrif edip nebilik vazifesi verilince, zalimlerin ezberleri bozuldu. Zillete düşmüş mazlumlar ise uyanıp üzerlerinden zillet elbiselerini çıkardılar. Hatta daha nebilik verilmezden evvel, mevlidinde dahi bin yıllık yanan küfür ateşi sönmüş, kisra sarayındaki sütunlar savrulmuştu.  O, iblisin amansız düşmanı idi. Ömrünün eli kolu bağlı kaldığı en amansız demiydi. O; Ebu Cehillerin, Ebu Leheblerin  maskelerini düşürmüş, kibirlerini yıkmış, putlarını devirmiş, hevalarını yerle bir etmişti.  Kıymet verilenlerin basitliğini göstermişti. Kıymet vermeyi unuttuklarını insanlara hatırlatmıştı. Adet yerini bulsun diye diri diri kız çocuklarını gömenlerin “katiller” olduklarını yüzlerine haykırmıştı. “Diri diri gömülen kız çocuğunun, hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman...” (Tekvir, 86) O, iyice birbirine karışmış hak ve batılın arasını açmıştı. Ne olduklarını mütekâmilen göstermişti. “Dinde zorlama yoktur. Hakikat, iman ile küfür apaçık meydana çıkmıştır. Artık kim şeytanı tanımayıp da Allaha iman ederse o, muhakkak ki kopması (mümkün) olmayan en sağlam kulpa yapışmıştır. Allah hakkıyla işitici, (her şeyi) kemâliyle bi...

Son Sayı

Onların Sözleri 31. Sayı
Abdullah DEMİRCİOĞLU

Onların Sözleri

Rasûlullâh (s.a.s), kendisinden sonra rahatı yerinde, koltuğuna yaslanmış bir vaziyetle hadislerini bir kenara itecek olanlara işaret etmiştir. Böylel

Eş Şeyh Es Seyyid Mustafa Hayri Öğüt’ün (k.s) İhvanlara Yaptığı Konuşmadan Bir Kesit 31. Sayı
Süleyman ÖGE

Eş Şeyh Es Seyyid Mustafa Hayri Öğüt’ün (k.s) İhvanlara Yaptığı Konuşmadan Bir Kesit

Evladım! Dünya ve ahret saadeti ancak Allah’ı (c.c) zikirdedir. Allah’ın zikrini yapanlar dünya ve ahret selamet ve saadetine ererler. Şeriatla tarika

Zikir Ehline Bazı Önemli Hatırlatmalar –4 31. Sayı
Zül-Cenâheyn

Zikir Ehline Bazı Önemli Hatırlatmalar –4

Eğer sözünde doğru isen ona itaat edersin, muhakkak ki seven kişi sevdiğine itaat eder.

On Sekiz Bin Âlemin Mustafa`sı (s.a.v) 31. Sayı
Zuhur

On Sekiz Bin Âlemin Mustafa`sı (s.a.v)

Ey Canların Canı, Gönüllerin Sultanı, Sen, sevgilerin en değerlisine lâyıksın. Bunun için Cenâb-ı Mevlâ, seni “canımızdan çok sevmemizi” emretti (Ahzâ

Benî Âdem’in Efendisine, Şiirlerin Efendisi olan Na‘tlar (15) 31. Sayı
Tufan ATMACA

Benî Âdem’in Efendisine, Şiirlerin Efendisi olan Na‘tlar (15)

Yüce Peygamberimiz, Ümmetinin Mevlâsı Efendimize salât ve selâmımızı ilimler adedince salat selamlarımızı iletiyoruz.

Ahvalimiz ve Akıbetimiz 31. Sayı
Yusuf Selim İBİŞ

Ahvalimiz ve Akıbetimiz

İnsan niçin var sorusuna verdiğin cevap nedir, niye varız ki biz? Yaşayıp gidiyoruz işte.

Senin sevgini idrak hususunda bizler çocuklar gibiyiz. Ey can gel de bizi çocukluktan kurtar 31. Sayı
Editör

Senin sevgini idrak hususunda bizler çocuklar gibiyiz. Ey can gel de bizi çocukluktan kurtar

•Ey ay yüzlü sevgili; hoş geldin, sefalar getirdin! Ey cana neşeler veren gül varlık, neşelerle gel, dünya hayatının bize getirdiği üzüntülerden, kede

Veliler Sofrası 31. Sayı
Genç KALEMLER

Veliler Sofrası

Allah (c.c), mahlûkları ile sana ezâ ettiriyor. Bunu onlardan yüz çevirmen için yapıyor. Böyle yapınca, sen onlardan soğuyorsun. Allah (c.c), kendine

Doyamadığımız Şu Dünya 31. Sayı
Ayşe DEMİRCİOĞLU

Doyamadığımız Şu Dünya

O gün insanlar, amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmek üzere bölük bölük çıkacaklardır. Her kim zerre kadar hayır işlemişse onu görecektir. Her

Son Zamanlarda Yitirdiğimiz Duygu Hayâ 31. Sayı
Nurdan ADAK

Son Zamanlarda Yitirdiğimiz Duygu Hayâ

Resûlullah (a.s) buyuruyor ki: "Her dinin kendisine has bir ahlakı vardır. İslam'ın ahlakı da hayâdır."

Masal Sadece Masal mıdır? 31. Sayı
Edebali KARABIYIK

Masal Sadece Masal mıdır?

“Hani çocuklar masal söylerler ya… Fakat masallarda nice sırlar, nice öğütler vardır. Görünüşte saçma şeyler söylerler, ama sen onları masal sanma sak

İllüzyon 31. Sayı
Fehmi YILMAZ

İllüzyon

Hicretten bu yana kaç asır geçti? Ya bunca zamandır “iki günü eşit geçmemesi gereken hak taraf” ne hâlde? Bu sorulara gönül rahatlığıyla cevap verdiği