03 Aralık 2022

Prof. Dr. Mustafa KARA

Allah’ı Anmak
2. Sayı

Allah’ı Anmak

Zikirde esas unsur, diğer varlıkları unutarak, hatta yok sayarak Allah’ı anmaktır.

Çağımız İnsanının Tasavvufa Duyduğu İhtiyaç
1. Sayı

Çağımız İnsanının Tasavvufa Duyduğu İhtiyaç

Niçin tasavvuftan vazgeç(e)miyoruz? Çünkü tasavvuf kültürü insan psikolojisinin en derin noktalarına ışık tutuyor.