17 Haziran 2021

Prof. Dr. Mustafa KARA

Günaha Girme(k)
12. Sayı

Günaha Girme(k)

Bir günah eden kişiye bin gün âh etmek düşer Bin günah ettim İlahî, bir gün âhım yok benim

Dünyevîleşmek Yahut Sekülerleşmek
10. Sayı

Dünyevîleşmek Yahut Sekülerleşmek

Niçin? Çünkü yüzümüzü “Sevgili”ye döndüremedik.

Kur’ân’a Gönül Vermek
9. sayı

Kur’ân’a Gönül Vermek

Çözülür kalp gözünü bağlayan kördüğümler

Gel Dosta Gidelim Gönül
8.sayı

Gel Dosta Gidelim Gönül

Her mürşide dil verme kim, yolunu sarpa uğratır Mürşidi kâmil olanın gayet yolu âsân imiş

Allah Haddi Aşanları Sevmez
7.Sayı

Allah Haddi Aşanları Sevmez

Haddi aşanların kalplerini mühürleriz...

Mevlîd-i Şerîf
6. Sayı

Mevlîd-i Şerîf

Gel habibim sana âşık olmuşam Cümle halkı sana bende kılmışam

Horasan Erenleri
5.sayı

Horasan Erenleri

Osmanlı asırlarında tasavvufi kültürün hâkimiyeti kendini hissettirmiş gönül adamlarının mahabbetli sesi, meveddetli nefesi toplumun her kesimine huzur ve umut bahşetmiştir.

Şehadet- Muhabbet Mektupları
5.sayı

Şehadet- Muhabbet Mektupları

Enbiyâ yurdu bu toprak, şühedâ burcu bu yer Bir yıkık türbesinin üstüne Mevlâ titrer

Nasıl Bir İnsan?
4.Sayı

Nasıl Bir İnsan?

Mal da yalan mülk de yalan Var biraz da sen oyalan

Nefs-i Mutmainne
3.Sayı

Nefs-i Mutmainne

Bilesiniz ki kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur. (Ra’d, 13/28)

İnsan Bir Derviştir
3.Sayı

İnsan Bir Derviştir

“Dünya hayatıyla şımardılar” ikazını alamıyor. Derviş olamıyor, çünkü günahkarlığa tapıyor.