20 Haziran 2024
Zuhur

es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh

es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh

merhabalar efendim,

Tasavvufî hayatı tanımak, bu baha biçilmez yola adım atmak isteyenler için rehberlik edecek yeni sayımız ile huzurlarınızdayız.

Ben öyle bir kuşum ki her akşam ve sabah

Benim ıslığımla (ötüşüme karşı) arş dile gelir

dizelerinin sahibi, 19. asrın gönüller sultanı eş-Şeyh es-Seyyid Abdurrahman Hâlis Talebanî’ye yer verdik bu sayımızda.

Hakk âşıklarının, huzurunda büyük bir manevi haz ve sürur içinde boyun büktükleri, feyz ve nur saçılan kelamlarından namütenahi istifade ettikleri büyük veli…

Her sene Bağdat’a giderek, Gavsu’l-Azam Pir Abdülkadir-i Geylani’nin (k.s) türbesinde icra olunan deverana ser-zâkirlik eden pîr-i sânî…

Zamanının kutbu,

Türkiye, Türkistan, Çin, Afganistan, Hindistan, Hicaz, Mısır, Filistin, Yemen, İran, Avrupa… topraklarında birçok tekkesi, halifesi ve müridi ile Kadiri Tarikatı Hâlisiyye şubesinin kurucusu…

Zikrini ilimle tezyin ederek arınmaya kanat çırpan seçkin ruhlar,

Fikir yağmuru altında teskin olmaya çalışan karmaşık zihinler,

Ashabın ruhunu yakalama çabasındaki gayretli mü’minler yine aradıklarını satır aralarında bulacaklar inşallah.

Müstecâb dualar, Peygamberimizin fem-i saadetlerinden dökülen çeşitli zikirler, sûfîlerden esintiler, Mevlana’dan hikmet yüklü deruni beyitler, bir sûfînin teçhiz ve tekfinini konu edinen 39. mektup ve Zülcenâheyn’den dizeler…

Bir kış günü idi,

Kar taneleri yere düşüyor,

Hayvanlar ve insanlar üşüyordu,

Rüzgâr uğulduyordu.

Akşam karanlığı yavaş yavaş

Siyah yorganını

Tabiatın üzerine çekiyordu.

Zengin, sıcak evlerinde

Fakir, soğuk mekânlarda

İncecik bir tek battaniye

Altında tir tir titriyordu.

 

Kimde sevgi varsa, Allah’ın varlığı ondadır.

Bâkî ve kalbî selamlar efendim…

 


Zuhur diğer yazıları