Zuhur

es-selamü aleyküm ve rahmetullah

es-selamü aleyküm ve rahmetullah

Biz günahkâr kullarını da Kitâb-ı Hakîm’ine, Rasûlü’nün sîretine, âlimlerin ve evliyanın kutlu yoluna râm eylesin ...

Rahmet, mağfiret ve cehennemden azâd ayı olan Ramazan-ı Şerîf’iniz mübarek olsun efendim
 
Rabbi Zülcelâl, bu mukaddes ay hürmetine akan kanları, çekilen cevr u cefayı, yapılan zulümleri hitama erdirsin inşallah!
 
Kâdir-i Mutlak (c.c.), Müslüman kardeşlerimizin ve cümle mazlumların acılarını dindirsin, yüzlerini güldürsün, onlara şeref ve izzet elbisesi giydirsin.
 
Biz günahkâr kullarını da Kitâb-ı Hakîm’ine, Rasûlü’nün sîretine, âlimlerin ve evliyanın kutlu yoluna râm eylesin ki “Onlara hiçbir korku yoktur, onlar üzülmeyecekler bile…” (Yûnus, 62)
 
Şehr-i Ramazan aslında Hakk’tan yana nasibi olanlar için bulunmaz bir fırsat, eşsiz bir manevi değerdir. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden azattır kıymetini bilenler için. Sıcak günlere rastlayan bu günlerde orucunu tutan, Kur’ân’dan bol bol istifade eden, teravih namazlarını kılan, zekât, fitre, itikaf… gibi maddi ve bedeni ibadetlerini yerine getirenlere ne mutlu! Onlar bayram sabahı, kılınan namaz sonrasında beratlarını alarak evlerine dağılacak olanlardır.
 
Ama sözle değil tabi ki… İmam-ı Şâfii gibi bir mürşid-i hakikî edinmekten, nefis ile mücâhedeyi sürdürmekten, dünyanın sultanı olsa da Hakk’a müteveccih bir gönle sahip olmaktan, dervişane bir hayat sürmekten… elhâsıl beden ülkesinin sultanı olmaktan geçer bunun yolu.
 
Bir ömür boyu paylaşmakla, yetimin başını okşamakla, adaleti ikame etmekle, kul hakkına riayet etmekle, özü-sözü bir olmakla, kibirden, riyadan, ücuptan sakınmakla, namazlarımızda huzur ve huşuyu yakalamakla, inananlara karşı son derece merhametli ve şefkatli, münkirlere karşı ise aynı derecede tavır almakla mümkündür bu.
 
Aslında sadece bu kutsal ayı değil, insan hayatını anlamlı kılan şeyler de bu ve benzeri düsturlardır bilindiği üzere.
 
O halde gelin bir başlangıç yapalım,
 
Gönül dünyamızda, ruhumuzun derinliklerinde Ramazan-ı Şerîf’i bütün güzellikleriyle misafir edelim, bütün gayreti etrafını aydınlatmak olan kandil misali çevremizi onun nuruyla aydınlatmaya çalışalım.
 
Bakî ve kevserî selamlar…


Zuhur diğer yazıları