17 Haziran 2021

Editör

Tasavvufi Şiir Şerhi
3.Sayı

Tasavvufi Şiir Şerhi

Tarîkatte ibârettir tasavvuf mahv-ı sûretten Hakîkatte sarây-ı sırda mihmân olmağa derler

Hikmet Deryâsı
3.Sayı

Hikmet Deryâsı

Ben, devesini aldatarak yakalamaya çalışan adamın rivayet edeceği hadise güvenmem.

Ey Gönül- Dîvân-ı Kebîr’den
2. Sayı

Ey Gönül- Dîvân-ı Kebîr’den

Senden bunca haset, bunca kötü düşünce, bunca dedikodu, O’ndan ise bunca ihsan, bunca lütuf, bunca iyilikler.

Gönül Âlemi
2. Sayı

Gönül Âlemi

Dîl nazargâh-ı Celîl-i Ekberest /Gönül ise Aziz ve Celîl olan Hakk’ın nazar ettiği evdir.

Kitap Tanıtımı - HACI VEYİSZÂDE
2. Sayı

Kitap Tanıtımı - HACI VEYİSZÂDE

Binlerce talebe yetiştirmesi ve bu talebelerinin yüzlercesinin de yine binlerce talebe yetiştirmesi münasebetiyle hocaların HOCASI...

Gönül hûn oldu, şevkinden
1. Sayı

Gönül hûn oldu, şevkinden

Gönül hûn oldu, şevkinden boyandım ya Rasûlallâh Nasıl bilmem bu nîrâna dayandım ya Rasûlallâh

Kalbin Şikayeti
1. Sayı

Kalbin Şikayeti

Yere göğe sığmam, kalbe sığarım” buyuran Allah, iman ve huzuru benim içime koydu.

Nasıl Sevdiler?
1. Sayı

Nasıl Sevdiler?

Peygamberimizin vefâtından sonra Bilâl-i Habeşî ayrılık acısına tahammül edemez olmuş, artık bir daha ezan okumamıştır.

Rasûlullâh’ın (s.a.v.) Toplum İçindeki Ahvali
1. Sayı

Rasûlullâh’ın (s.a.v.) Toplum İçindeki Ahvali

Resûlullah aleyhisselam, meclisindekilere karşı daima güleçti. Yumuşak huylu idi. Esirgemesi, bağışlaması boldu.