Editör

Muharrem Orucu ve Aşûre Günü
5.sayı

Muharrem Orucu ve Aşûre Günü

Bu günü bir öncesi ve sonrası ile oruçlu geçirmek sünnettir. (Tirmizî, Savm/50)

Hz. Âişe-i Sıddîka (r.anhâ) Annemizden Peygamberimize (as.)
5.sayı

Hz. Âişe-i Sıddîka (r.anhâ) Annemizden Peygamberimize (as.)

Ve lev semi‘û ehlü Mısra evsâfe haddihî Lemâ bezelû fî sevmi Yûsufe min nakdin

Köstendilli Halil Efendi’nin (k.s) Müridine Mektubu
4.Sayı

Köstendilli Halil Efendi’nin (k.s) Müridine Mektubu

Himmetli, hizmetli İhsan Efendi oğlum. “Şöhret âfettir.” sözü hadîs-i şeriftir, demişler.

Zamana Değer Verenler - Lâdikli Hacı Ahmet Ağa (k.s)
4.Sayı

Zamana Değer Verenler - Lâdikli Hacı Ahmet Ağa (k.s)

Ârif, Ümmî ve Velî. Hızır aleyhisselâmın sırdaşı…

Tasavvufi Şiir Şerhi
3.Sayı

Tasavvufi Şiir Şerhi

Tarîkatte ibârettir tasavvuf mahv-ı sûretten Hakîkatte sarây-ı sırda mihmân olmağa derler

Hikmet Deryâsı
3.Sayı

Hikmet Deryâsı

Ben, devesini aldatarak yakalamaya çalışan adamın rivayet edeceği hadise güvenmem.

Gönül Âlemi
2. Sayı

Gönül Âlemi

Dîl nazargâh-ı Celîl-i Ekberest /Gönül ise Aziz ve Celîl olan Hakk’ın nazar ettiği evdir.

Kitap Tanıtımı - HACI VEYİSZÂDE
2. Sayı

Kitap Tanıtımı - HACI VEYİSZÂDE

Binlerce talebe yetiştirmesi ve bu talebelerinin yüzlercesinin de yine binlerce talebe yetiştirmesi münasebetiyle hocaların HOCASI...

Gönül hûn oldu, şevkinden
1. Sayı

Gönül hûn oldu, şevkinden

Gönül hûn oldu, şevkinden boyandım ya Rasûlallâh Nasıl bilmem bu nîrâna dayandım ya Rasûlallâh

Kalbin Şikayeti
1. Sayı

Kalbin Şikayeti

Yere göğe sığmam, kalbe sığarım” buyuran Allah, iman ve huzuru benim içime koydu.

Nasıl Sevdiler?
1. Sayı

Nasıl Sevdiler?

Peygamberimizin vefâtından sonra Bilâl-i Habeşî ayrılık acısına tahammül edemez olmuş, artık bir daha ezan okumamıştır.

Rasûlullâh’ın (s.a.v.) Toplum İçindeki Ahvali
1. Sayı

Rasûlullâh’ın (s.a.v.) Toplum İçindeki Ahvali

Resûlullah aleyhisselam, meclisindekilere karşı daima güleçti. Yumuşak huylu idi. Esirgemesi, bağışlaması boldu.