17 Haziran 2021

Editör

Peygamberimizin Şemâili
7.Sayı

Peygamberimizin Şemâili

Hz. Hasan’ın sorusu üzerine, Peygamberimiz aleyhisselamın üvey oğlu Hind b. Ebi Hâle, Peygamberimiz aleyhisselamı şöyle anlatmıştır:

Hadislerle Kabir Azabı
6. Sayı

Hadislerle Kabir Azabı

Bir yahudi kadın, Âişe validemizin yanına girdi. Kabir azabından bahsederek...

Serdâr-ı Hakan
6. Sayı

Serdâr-ı Hakan

Milletimiz, bu hükümdarın dehasına çok şey borçludur

Köstendilli Ârif-i Billâh Halil Efendi’den (k.s) Müridi İhsan Efendiye Mektup (3)
6. Sayı

Köstendilli Ârif-i Billâh Halil Efendi’den (k.s) Müridi İhsan Efendiye Mektup (3)

Kıymetli İhsan Efendi oğlum! Allah’ın selâmı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun.

Erzurumlu İbrahim Hakkı ve İsmail Fakirullah (k.s) Türbesi
6. Sayı

Erzurumlu İbrahim Hakkı ve İsmail Fakirullah (k.s) Türbesi

Yeni yılda doğan ilk güneş, hocamın başucunu aydınlatmazsa, ben o güneşi neyleyim

Köstendilli Ârif-i Billâh Halil Efendi’den (k.s) Müridi İhsan Efendiye Mektup (2)
5.sayı

Köstendilli Ârif-i Billâh Halil Efendi’den (k.s) Müridi İhsan Efendiye Mektup (2)

Efendi Hazretleri, merakımı mucib oldu, sizi bu kadar düşündüren nedir?

Hz. Ali’nin (k.v) Zühdü
5.sayı

Hz. Ali’nin (k.v) Zühdü

‘Bu dirhem senindir ey Mü’minlerin Emîri!’ dedi. Hz. Ali: ‘Niçin?’ dediğinde,

Hz. Mevlânâ’dan
5.sayı

Hz. Mevlânâ’dan

Bir tâlib, maksadına mürşidsiz erişemez.

Muharrem Orucu ve Aşûre Günü
5.sayı

Muharrem Orucu ve Aşûre Günü

Bu günü bir öncesi ve sonrası ile oruçlu geçirmek sünnettir. (Tirmizî, Savm/50)

Hz. Âişe-i Sıddîka (r.anhâ) Annemizden Peygamberimize (as.)
5.sayı

Hz. Âişe-i Sıddîka (r.anhâ) Annemizden Peygamberimize (as.)

Ve lev semi‘û ehlü Mısra evsâfe haddihî Lemâ bezelû fî sevmi Yûsufe min nakdin

Köstendilli Halil Efendi’nin (k.s) Müridine Mektubu
4.Sayı

Köstendilli Halil Efendi’nin (k.s) Müridine Mektubu

Himmetli, hizmetli İhsan Efendi oğlum. “Şöhret âfettir.” sözü hadîs-i şeriftir, demişler.

Zamana Değer Verenler - Lâdikli Hacı Ahmet Ağa (k.s)
4.Sayı

Zamana Değer Verenler - Lâdikli Hacı Ahmet Ağa (k.s)

Ârif, Ümmî ve Velî. Hızır aleyhisselâmın sırdaşı…