Editör

Şevvâl Orucunun Değeri
9. sayı

Şevvâl Orucunun Değeri

Oruç, cehennem ateşinden koruyan bir kalkandır.” (Buhârî, Savm/2; Müslim, Sıyâm/30)

Peygamberimizin Kılmamızı İstediği Namaz
9. sayı

Peygamberimizin Kılmamızı İstediği Namaz

...Namazı itinasız ve gevşek kıldı. Efendimiz aleyhisselâm, onun gevşek kılışına bakıyordu...

Altın Öğütler - Abdülkâdir Geylânî (k.s)
9. sayı

Altın Öğütler - Abdülkâdir Geylânî (k.s)

Nefsini daraltma. Yüzünü güler eyle. Başkalarını üzme.

Sûfîlerden Esintiler
9. sayı

Sûfîlerden Esintiler

Zünnûn’a: “Adi adam kimdir?” diye sorulunca, “Allah’a giden yolu bilmeyen ve öğrenmek için de çabalamayandır.” diye cevap vermişti.

Kitap Tanıtımı - Dostluk Üzerine
8.sayı

Kitap Tanıtımı - Dostluk Üzerine

Dostluk üzerine yapılmış konuşmaların, söylenmiş sözlerin en güzellerinden biri Fethi Gemuhluoğlu’nun 22 Kasım 1975 tarihinde irticalen yaptığı konuşma.

Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin Tûti İhsan Efendi’ye Mektubu (15)
8.sayı

Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin Tûti İhsan Efendi’ye Mektubu (15)

Muhterem İhsan Efendi oğlum; hizmetin gayet de güç olduğunu, insana hizmet etmenin gayet nazik bir iş olduğunu ...

Mesnevî’den - Benliğin Şımartılması
8.sayı

Mesnevî’den - Benliğin Şımartılması

Seni metheden, halk içinde aleyhinde bulunursa onun tesiriyle gönlün, günlerce yanar.

Kıssadan Hisse
8.sayı

Kıssadan Hisse

Sen Bir Kızını Vermezsin De..

Sohbet, Abdülkâdir GEYLÂNÎ (k.s)
8.sayı

Sohbet, Abdülkâdir GEYLÂNÎ (k.s)

İslâm olunuz ve günahlarınıza tevbe ediniz.

Röportaj - Rektör Abdullah Demircioğlu
7.Sayı

Röportaj - Rektör Abdullah Demircioğlu

“Din, insanın fıtratında yer alan bir duygudur ve eğitimle desteklenmelidir.”

Müslüman Kimleri Sever?
7.Sayı

Müslüman Kimleri Sever?

Ashab-ı Kiram’ı sever. Tâbiîn’i sever.