Editör

Kitap Tanıtımı - HACI VEYİSZÂDE

Kitap Tanıtımı - HACI VEYİSZÂDE

Binlerce talebe yetiştirmesi ve bu talebelerinin yüzlercesinin de yine binlerce talebe yetiştirmesi münasebetiyle hocaların HOCASI...

Mustafa ÖZDAMAR

 

Eser Hakkında

Mustafa Özdamar hocamızı ilim, irfan ve okuma-yazma ile alakası olanlar ekseriya tanırlar. Yazdığı eserlerin çoğunda hâl ehli zevât-ı kirâmı tanıtır, anlatır. Onun eserlerini okumadınız ise kesinlikle bir an evvel bu eserlerle tanışın. Çünkü Özdamar, Allah (c.c) dostlarının hayatını anlatırken, onlarla gönül ehli zevâtı tanıştırır.

Kırkkandil Yayınlarından çıkan “HACI VEYISZÂDE ” isimli eserde, 73 yıllık hayatından kesitler verilen Hacı Veyiszâde Hacı Mustafa Kurucu’nun (1887-1960) en yakınları da dâhil herkesi şaşırtan, acze düşüren hikmetli, naif ve örnek hayatı anlatılıyor.

 

Hacı  Veyiszâde Mustafa Efendi:

Islâh-ı Medâris-i İslâmiyye adlı üniversite çalışmalarıyla, yeni bir İslâmî hareketin öncüsü,

Vefatına kadar dinî ve müspet ilimlerin birlikte öğrenebileceği ilim ve irfan abidelerinin kurulabilmesi için çaba gösteren; bu uğurda Allah’tan aldığı güçle, manevî otoritesini kullanan, toplumu hayır ve hasenatta yarışa sevk eden bir ORGANİZATÖR,

Binlerce talebe yetiştirmesi ve bu talebelerinin yüzlercesinin de yine binlerce talebe yetiştirmesi münasebetiyle hocaların HOCASI,

Az okuyandan çok okuyana kadar kendi döneminde, kendisi ile temas kuran ve kurmayan cemaate irşat görevi yapmasıyla büyük bir MÜRŞİD,

İlmini kendisinden faydalanmak isteyen herkese ulaştırmasıyla, ilmi ile âmil bir ÂLİM,

Kendisine başvuran herkese bi-iznillâh şifaya vesile olan manevi bir HEKİM,

Ölüye-diriye selam vermesiyle sevgi ve barışın ÖNDERİ,

Özellikle hassas bir dönemde İmam-Hatip Okulu binasının yapımından açılmasına, öğrencisinden öğretmen teminine kadar büyük bir organizeyi cesaret ve ferasetle, Allah’ın inayetiyle gerçekleştirmiştir.

Bütün bu yönleriyle O, Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellemi bize hal ve hareketiyle, sohbet ve dersleriyle en güzel bir şekilde anlatan, gerek Konya ve Konyalı için ve gerekse insanlık için pek faydalı ve  ÖNDER BİR ZAT…

Dostlarının ifadesiyle, onun en büyük kerâmeti, kendisini insaniyete ve İslâmiyet’e adamış olması ve 73 yıllık hayatında kendi nefsi için yaşanmış bir tek dakikasının bulunmamasıdır.

Eseri okuduğunuzda; sizi vecd ile titreten bir manâ cereyanının içinde bulacaksınız kendinizi.

Saygılarla…

 


Editör diğer yazıları