26 Haziran 2022

Editör

Tasavvufi Eğitimin Hedefi ve Bir Prototip
33. Sayı

Tasavvufi Eğitimin Hedefi ve Bir Prototip

Güzel ahlakın başı, kişinin, başkalarına eziyet verecek tutumlardan kaçınmasıdır. Hz. Peygamber (s.a.s), “Müslüman, diğer müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir" buyurmuştur.

Ya Resulallah - Niyazi Mısri
32. Sayı

Ya Resulallah - Niyazi Mısri

Şefâat kılmasan -varlık Niyâzî’yi yoğ ederdi Vücûdu zahmınm sen merhemisin yâ Resûlallah

Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 23. Mektubu
32. Sayı

Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 23. Mektubu

Sıddıyklar enbiyânın arkadaşıdır. Sıddıyk, dâimâ enbiyâyı tasdik eder. Allah Teâlâ peygamberinden, peygamberler de sıddıykândan kendisini gösterir.

Tasavvufsuz İslami Kalkınma Olmaz
32. Sayı

Tasavvufsuz İslami Kalkınma Olmaz

Bendenizin İslam tasavvufuna, gerçek tarikatlere, gerçek şeyhlere, mürşid-i kâmillere ne kadar taraftar, bağlı ve hürmetkâr olduğum yazılarımdan anlaşılır. Tasavvufun gerçek İslam tasavvufu olması içi

 Hüdâyi Hazretleri´nin Nefis Terbiyesi
32. Sayı

Hüdâyi Hazretleri´nin Nefis Terbiyesi

Üftâde hazretleri bir gün müridân ile tenezzühe çıkmışlardı. Dervişler, efendilerine takdim etmek üzere her biri birer demet çiçek topladılar. Hüdâyî de eline bir adet sapı kırılmış çiçek aldı ve geri

Abdülkâdir Geylânî’nin Ahlakı
31. Sayı

Abdülkâdir Geylânî’nin Ahlakı

Gözlerim Hz. Şeyh Abdülkâdir Geylânî’den daha güzel ahlâklı, gönlü bol, üstün şahsiyetli, ince kalpli, sözüne, sevgisine sadık birini görmedi.

Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 22. Mektubu
31. Sayı

Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 22. Mektubu

Bizler tevhîd ederken başımızı sağdan alıp kalbimizin üzerine doğru hareket ettiririz. Kâdiriyye’de, Rifâiyye’de ve birçok tarîkte aynı şekilde olmasının sebebi Efendimiz(sav)’in İmam Ali Efendimiz’e

Derviş Olsam
31. Sayı

Derviş Olsam

Ne olayım derviş olsam, Hoş yürüsem dervişane

Allah, Kubâ Halkını Niçin Övmüştür?
31. Sayı

Allah, Kubâ Halkını Niçin Övmüştür?

Ey Kuba’lı Ensâr topluluğu! Allah (c.c.) sizi övdü, abdestte ne yapıyorsunuz?

Bir Kıssa, Bin Hisse - Buyurun Efendim!
31. Sayı

Bir Kıssa, Bin Hisse - Buyurun Efendim!

Ancak insanların her şeyin fiyatını bildiği, fakat hiçbir şeyin değerini bilmediği günümüzde bu gerçekliği onlara nasıl anlatmalı?

Bursa Ulucami’indeki Levhanın Sırrı
31. Sayı

Bursa Ulucami’indeki Levhanın Sırrı

Subbûhun kuddûsün rabbünâ ve rabbü’l-melâiketi ve’r-rûh

Ayasofya Diyor ki
31. Sayı

Ayasofya Diyor ki

Ayasofya diyor ki; yolları gözlüyorum, Allah’a secde eden, kulları özlüyorum.