Editör

Sûfîlerden Esintiler - Cüneyd-i Bağdadi (k.s)
12. Sayı

Sûfîlerden Esintiler - Cüneyd-i Bağdadi (k.s)

Sen sükût ettiğin halde sana, senin sırrını anlatan (ve ruhunu okuyan) kimsedir Arif

Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye Mektubu (30. Mektub)
11.Sayı

Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye Mektubu (30. Mektub)

Cemiyetlerdeki ve fertlerdeki nurlanma aileden başladığı gibi, gene ailedeki zulüm ve şekâvet cemiyetlerin çöküşünü hazırlamaktadır.

Sûfîlerden Esintiler-Kuşeyrî Risâlesi
11.Sayı

Sûfîlerden Esintiler-Kuşeyrî Risâlesi

Ev halkı onun çarşıda, çarşı halkı da evde yemek yediğini zannederdi

Tasavvuf-Abdülkadir GEYLANÎ (k.s)
11.Sayı

Tasavvuf-Abdülkadir GEYLANÎ (k.s)

Fenâ makamı gerçekleşince, sûfî ebedi olarak Hakk ile birlikte kalır.

Mehmet Âkif ve Sudanlı Genç
11.Sayı

Mehmet Âkif ve Sudanlı Genç

“Ravza-i Tâhire’nin yanı başında duruyordum ki, birden bire bir ses yükseldi

Anadolu Selçuklu Dönemi, Müslim-Gayr-i Müslim İlişkileri
10. Sayı

Anadolu Selçuklu Dönemi, Müslim-Gayr-i Müslim İlişkileri

Yetmiş iki millete kurban ol âşık isen Tâ âşıklar safında imam olasın sâdık…

Mesnevîden - Mürşid-Mürid-İlâhî Aşk
10. Sayı

Mesnevîden - Mürşid-Mürid-İlâhî Aşk

Vücutlarımız bir kovan gibidir; bu kovanın balı ve mumu da ALLAH AŞKIDIR…

On Dört Asır Evvel
10. Sayı

On Dört Asır Evvel

On dört asır evvel, yine böyle bir geceydi, Kumdan, ayın on dördü, bir öksüz çıkıverdi!

Kalbin Mâhiyeti- Abdülkâdir GEYLÂNÎ (k.s)
10. Sayı

Kalbin Mâhiyeti- Abdülkâdir GEYLÂNÎ (k.s)

Bu konuşma Cuma sabahı medresede yapıldı. Konuşma tarihi: Hicrî 12 Zilhicce 545 Milâdî 1150

Sûfîlerden Esintiler
10. Sayı

Sûfîlerden Esintiler

Ebû Osman der ki: “Allah’la sohbet (ve dostluk); güzel edeb, korku ve murakabe hâlini devam ettirmekle olur.

Sûfilerin Ahlakı
9. sayı

Sûfilerin Ahlakı

Kendileri muhtaç iken başkalarını kendilerine tercih edenler.