Editör

Müslüman Kimleri Sever?
7.Sayı

Müslüman Kimleri Sever?

Ashab-ı Kiram’ı sever. Tâbiîn’i sever.

Köstendilli Ârif-i Billâh Halil Efendi’den (k.s) Müridi İhsan Efendiye Mektup (4)
7.Sayı

Köstendilli Ârif-i Billâh Halil Efendi’den (k.s) Müridi İhsan Efendiye Mektup (4)

es-Selâmu aleyküm ve rahmetullahî ve berakâtühû muhterem İhsan Efendi, Gözümün nuru İhsan Efendi oğlum!

Geçmişten Günümüze Naat-ı Şerifler
7.Sayı

Geçmişten Günümüze Naat-ı Şerifler

Hakk Teâlâ sözüne Rasûlullâh sünnetine İnanmayan ümmetine Ümmet demez Muhammed

Abdulkadir Geylani Hz.nin Hicrî 18 Zilkade 545 Tarihli Konuşması
7.Sayı

Abdulkadir Geylani Hz.nin Hicrî 18 Zilkade 545 Tarihli Konuşması

Bu konuşma Salı günü öğleden sonra medresede yapıldı. Konuşma tarihi: Hicrî 18 Zilkade 545, Milâdî 1150.

Yeniliklere Açık Oluşu
7.Sayı

Yeniliklere Açık Oluşu

...Sen İslâmiyet’i nurlandırdın ve onun mescidini süsledin. Allah da seni dünyada ve ahirette nurlandırsın!..

Şaka ve Latîfe Yapması
7.Sayı

Şaka ve Latîfe Yapması

Ben henüz küçük bir çocuktum. Havanın çok sıcak olduğu bir gün Rasûlullâh (s.a.s), ana-babamı ziyaret etmek için bize gelmişti.

Ashabıyla Münasebeti
7.Sayı

Ashabıyla Münasebeti

Peygamber aleyhisselamın huzuruna girenler talip olarak girerler, en büyük ilim zevkini tatmış ve onlara delâlet edici oldukları halde çıkarlardı

Şecâat ve Necdeti
7.Sayı

Şecâat ve Necdeti

Şecaat; savaş ve şiddet sıralarında cesaret ve yüreklilik göstermek demektir.

Allah’ı Zikretmesi
7.Sayı

Allah’ı Zikretmesi

Hz. Peygamber her an ve her saniye Allah’ı zikret­mekle meşgul olurdu.

Cömertliği
7.Sayı

Cömertliği

“Rasûlullâh aleyhisselam, hayırda esen rüzgârdan daha cömertti.

Doğru Sözlülüğü
7.Sayı

Doğru Sözlülüğü

Yaz! Varlığım Kudret elinde bulunan Allah’a yemin ederim ki, buradan hak sözden başkası çıkmaz!’ buyurdu.” (İbn Hanbel, II, 192; Ebu Dâvud, III, 318)

Peygamber Efendimizin Hayâsı ve Tevâzuu
7.Sayı

Peygamber Efendimizin Hayâsı ve Tevâzuu

Her din için bir ahlâk vardır. İslâm ahlâkı da hayâdan ibarettir.