Zuhur

es-Selâmü Aleyküm

 es-Selâmü Aleyküm

Üç beş satırla okyanusu anlatmak ne mümkün! Sayfa sayfa, adım adım giriniz dergimize

Kıymetli okuyucularımız 

‘Anlamayan anlatamaz, yaşamayan yaşatamaz’ düstûruna inanmış kimseler olarak elinizde tuttuğunuz dergimizde;

 

 

İlme ve irfâna gönül vermiş,

İslâm’ı özüne indirmiş,

Anlattığını uygulamış,

Balı bilmekle kalmayıp, yiyerek lezzetini tatmış,

Tattığı lezzeti en güzel ifâdelerle her idrâke uygun seviyelerde anlatmış kıymetli yazar kadromuzla bu düstûru fiiliyata taşıyoruz.

Âlemlere rahmet olan Sevgili Peygamberimiz sallallâhü aleyhi ve sellem’in mevlidini kısa ama çok öz ifadelerle okumak, kalbe hayat veren ulvî duygu aşkı tanımak, yine kalbimizin manevî boyutunun derinliklerine inmek için birkaç sayfa çevirmeniz yeterli.

Mânâ âlemi sultanlarından Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin, hocası İsmâil Fakirullah için yaptırdığı türbenin, 21. yüzyıl bilim adamlarının bile çözemediği esrarengiz sırlarına vâkıf olacağız.

‘Ulu Hakan’ lakabına layık 2. Abdülhamid Han Hazretlerinin akıllara durgunluk veren nice faydalı hizmetlere imza attığını takdirle okuyacağız.

Zikir  meclislerinde nice sırlar saklı olduğunu işin hakiki erbâbından öğreneceğiz.

Vefâ duygusuna en güzel Örnek, sayımızı süsleyecek.

Diğer sayılarımızda olduğu gibi günümüzle birebir örtüşen anlatımıyla bir mürşidin mektuplarını ibret alarak okuyacağız.

“Allah ve Rasulü, sizi kendinize hayat verecek şeylere davet ettiği zaman onlara itaat edin.” (Enfâl, 24) âyetinin nûrunda ‘Hayat Veren Davet’e kulak ve gönül vereceğiz.

Tasavvufun vecd kahramanı, hakikat şehidi Hallâc-ı Mansûr’un (kuddûse sirruh) hayranlık uyandıran yaşamını ve meşhûr sözünün manasını inceleyeceğiz.

Bir mü’minin  İslâm ailesine seslenişini, hasbihâl edişini, her satırında kendi yaşamımıza nazar ederek idrak kulağımızla dinleyeceğiz.

Yaratılış malzememiz olan, bedenimizin anası toprağın dilinden, yaşamı, ölümü, ana-yavru anlatımı şekliyle harikulade bir şiir anlatımıyla gözlerimizin önünden geçireceğiz.

Üç beş satırla okyanusu anlatmak ne mümkün!

Sayfa sayfa, adım adım giriniz dergimize

 

Selam ve mahabbetlerimizle...

 


Zuhur diğer yazıları