Editör

Bazılarına Ne Oluyor ki!
20. Sayı

Bazılarına Ne Oluyor ki!

Bazılarına ne oluyor ki, benim bizzat işlediğim (ve yapılmasına ruhsat verdiğim)bir şeyi işlemekten (hoşlanmıyor ve) çekiniyorlar...

Ebû Hanife'nin Tasavvufi Hayatı
20. Sayı

Ebû Hanife'nin Tasavvufi Hayatı

Âlimler, İmam-ı Azam’ın takvası, ibadeti ve zühdünde icmâ etmişlerdir.

Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 5. Mektubu
20. Sayı

Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 5. Mektubu

Gözümün nuru, canım evlâdım İhsan Efendi; Allah’ın selâmı, bereketi sizlerin ve sizi sevenlerin üzerine olsun.

Olgun Müslüman’ın Vasıfları
20. Sayı

Olgun Müslüman’ın Vasıfları

Onun iman heybeti ve takvasından şeytan ve şeytana uydu olanlar kaçışacak.

Tasavvuf, Havâssa Ait Ledün İlmidir
20. Sayı

Tasavvuf, Havâssa Ait Ledün İlmidir

Muâz b. Cebel’in bir gün Rasûlullah’ın terkisine bindiği, orada kendisine bir başkasına açıklanmasına izin verilmeyen bir sırr ve gizli bir bilgi verildiği rivayet olunmaktadır.(Buhârî, İlim 49)

Şefaati ve Vesile (Aracı) Kılmayı Şirk Olarak Görme Hastalığı
19. Sayı

Şefaati ve Vesile (Aracı) Kılmayı Şirk Olarak Görme Hastalığı

İmâm Tirmizî’den gelen bir rivâyette Hz. Peygamber’e (s.a.s) Makam-ı Mahmud sorulmuş; “O, şefaattir.” cevabını vermiştir.

Âriflerin İlâhî Huzurdaki Edepleri
19. Sayı

Âriflerin İlâhî Huzurdaki Edepleri

Tamamen yüce Mevlâ’ya yönelmiş bir gönül...

İntisâb Niçin Gereklidir?
19. Sayı

İntisâb Niçin Gereklidir?

“Önce arkadaş, sonra yol” denmiştir.

Gerçek Teslimiyet -Abdülkâdir Geylânî (k.s)
19. Sayı

Gerçek Teslimiyet -Abdülkâdir Geylânî (k.s)

Hakk yolunda olanlar, peygamberlerin varisleridir.

Zilhicce Ayı Nasıl İhya Edilmeli
18. Sayı

Zilhicce Ayı Nasıl İhya Edilmeli

Allah’a ibadet edilecek günler içinde Zilhicce’nin ilk on gününden daha sevimli günler yoktur.