20 Haziran 2024

Edebali KARABIYIK

Mucit Bir Kadiri Şeyhi: Ahmed  Süreyya Emin (k.s)
42. Sayı

Mucit Bir Kadiri Şeyhi: Ahmed Süreyya Emin (k.s)

Kâdirî tarikatının Hâlisiyye kolunun kurucusu Abdurrahman Hâlis Talebânî (k.s)’nin hulefâsından Şeyh Seyyid Bekrü’l-Cezbî’ye intisap etmiş ve on dört sene hizmetinde bulunmuştur.

Der İsen Mürşid-i Kâmil Bulunmaz Bu Asırlarda…
37. Sayı

Der İsen Mürşid-i Kâmil Bulunmaz Bu Asırlarda…

Kuddûsi Baba’nın yanında tasavvufî eğitimini tamamlayan Hamdî Efendi, 1846 senesinde otuz yaşındayken kendisinden hilâfet aldı. Bu durumu şiir diliyle şöyle anlattı...

Gölgesi Geniş Bir Muallim: Hoca Neşet
35. Sayı

Gölgesi Geniş Bir Muallim: Hoca Neşet

Fâiku’l-akrân olursam da taaccüb eyleme / Hazret-i Neş’et gibi üstada hem-dem olmuşum

Kalplere Ok Gibi Tesir Eden Şiir Hangisidir?
33. Sayı

Kalplere Ok Gibi Tesir Eden Şiir Hangisidir?

Hâl ehline yine hâl ehlinin şiirleri zevk verir. Zâhir ehlinin sözlerini hâl ehli olanlar delil olarak kabul etmezler

Masal Sadece Masal mıdır?
31. Sayı

Masal Sadece Masal mıdır?

“Hani çocuklar masal söylerler ya… Fakat masallarda nice sırlar, nice öğütler vardır. Görünüşte saçma şeyler söylerler, ama sen onları masal sanma sakın. Bütün virânelerde define aramaya koyul!” (1) M

Manevî Yükseliş Kudüs’ten Başlar*
30.Sayı

Manevî Yükseliş Kudüs’ten Başlar*

Aynaya Anadolu Sultanı vurmuyorsa bil ki ayna paslıdır da ondan.

Mest kim Huşyâr kim
29.Sayı

Mest kim Huşyâr kim

Mey gibi her bir harâmın sekri olsaydı eğer Ol zaman ma’lum olurdu mest kim hûşyâr kim

Muhabbet Yükünün Kervanı: Surre Alayı
28.Sayı

Muhabbet Yükünün Kervanı: Surre Alayı

Asırlarca yapılan surre alayları bu satırlara sığmayacak derecede eşsiz hatıralar barındırmaktadır.

Hanyalı Nûri Dîvanı’nda Hz.Peygamber (s.a.v)
26. Sayı

Hanyalı Nûri Dîvanı’nda Hz.Peygamber (s.a.v)

Ezelde ruh-ı şerifin Nebi-i mürsel iken Yoğ idi Âdem ü ba‘d u türâb u mâ vü ne nâr

Girit’teki Kadirî Tekkeleri
22. Sayı

Girit’teki Kadirî Tekkeleri

Kutb-ı âlem pirimiz İsm-i a’zam gülümüz Cümle dilde ismimiz Kadirîyiz Kâdirî