15 Haziran 2024

Mizan

Ömer Hüdâî Baba Köğengî Hazretleri ve Mürşidi
28.Sayı

Ömer Hüdâî Baba Köğengî Hazretleri ve Mürşidi

Zikirle meşgul ol heman Kalbe dolar nur u iman Zikr-i Hüdâ et her zaman Gelin zikredelim Ya Hû...

Kıssadan Hisseler
27.Sayı

Kıssadan Hisseler

Kayıkçının Nasibi Meşhur bir hikâyedir… Osmanlı Devleti’nin en büyük hat sanatı üstatlarından biri Hafız Osman’dır. Hafız Osman, saraydan ayrılarak bir nevi emekli olduktan sonra istirahat için o d

Nevzuhûr Âlimlere Dikkat!
27.Sayı

Nevzuhûr Âlimlere Dikkat!

Ceddimiz, Türkçe’nin yanı sıra Arapça ve Farsça’yı da yoğun olarak kullanmıştır. Hatta bazen Arapça ve Farsça’yı aynı kelimede birleşik olarak kullanarak bazı tamlamalar da yapmışlardır. İşte bu kelim

Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 2. Mektubu
27.Sayı

Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 2. Mektubu

Nimetlerini ve en büyük nimeti olan hidayetini istenmeden lütfu ile ihsanı ile kuluna veren Allah Teâlâ’ya hamd ü senâ olsun. İnsanlığı nardan nura, cehilden ilme, dalaletten hidayete sevk eden nurlar

Allah’a İtimat Etmek
27.Sayı

Allah’a İtimat Etmek

Seni, Allah’ın fazlından ve her işe O’nun nimetini görerek başlamaktan ne alıkoydu? Seni bu hale koyan, ancak Hâlık’ı bırakıp mahlûka güvenmen olmuştur. Yaradan’ı unuttun; yaptığın kâra güvendin, Mevl

İnsanın Manevî Yapısı ile İlgili Sorular
26. Sayı

İnsanın Manevî Yapısı ile İlgili Sorular

Nefsin mertebeleri ve özellikleri nelerdir?

Kadı Burhaneddin Çilehanesi
26. Sayı

Kadı Burhaneddin Çilehanesi

Kalplerin huzuru ancak kendisiyle mümkün olan “zikrullâh zamanı...

Tasavvuf ve Tarikatlarla İlgili Fetvalar
25. Sayı

Tasavvuf ve Tarikatlarla İlgili Fetvalar

Zikredenlerin etrafında dönen meleklere Cenâb-ı Hakk şöyle hitâb eder: ...

Kutbu’l-Aktâb
25. Sayı

Kutbu’l-Aktâb

Pîr Abdülkadir-i Geylânî (k.s) Hz.lerinin kutb-ül aktab hakkındaki bir sözü şöyledir: “Kutbun şeriate ittibasından daha kuvvetli bir ittiba yoktur.”

Nefsin Kötü Hasletlerinden Haset
24. Sayı

Nefsin Kötü Hasletlerinden Haset

“... ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden.”[Felak, 5]

Ricâlü’l-Gayb
24. Sayı

Ricâlü’l-Gayb

Muhakkak ki Allahsakınanlarla ve iyilik edenlerle beraberdir

Mürşit Kimdir?
23. Sayı

Mürşit Kimdir?

İrşad eden, doğru yolu gösteren kılavuz, gafletten uyandıran, manen ve ahlaken olgun ve olgunlaştıran irşad vesilesi kimse...