15 Haziran 2024

Mizan

Nefsin Kötü Hasletlerinden; Kibir ve Ucb
22. Sayı

Nefsin Kötü Hasletlerinden; Kibir ve Ucb

Allah bütün cebbar ve gururluların kalbini mühürler.

Sağlam Bir Tasavvuf Yolunun Esasları
21. Sayı

Sağlam Bir Tasavvuf Yolunun Esasları

el-Lüma’ müellifi, sûfîlerin sahtesini hakikisinden ayırmak için şöyle bir ölçü koyar

İmam-ı Şâfiî’nin Mürşidi
21. Sayı

İmam-ı Şâfiî’nin Mürşidi

Ben sana O’na karşı gelmemeni söylememiş miydim?”dedi.

Ashâb-ı Suffa’nın Tasavvufa Etkisi
20. Sayı

Ashâb-ı Suffa’nın Tasavvufa Etkisi

Sûfîlerin, terk-i dünya, fakr, istiğna (gönül zenginliği)... gibi durumlarda Ashâb-ı Suffa’yı örnek almaları doğrudur.

İstimdât, Tevessül ve Teveccüh
19. Sayı

İstimdât, Tevessül ve Teveccüh

Tasavvufta Hz. Peygamber, şeyh veya benzeri maneviyat büyüklerinden istimdât, doğrudan onların şahıslarından bir talep demek değildir.

Beni Seviyorsan / Abdülkâdir GEYLÂNÎ
17. Sayı

Beni Seviyorsan / Abdülkâdir GEYLÂNÎ

Peygamberimizin sevgisini kazanma şartı fakr hâlidir. Allah sevgisi için de bela şarttır. Bazı büyükler şöyle der: “Her velayet hâlini bela takip eder.”

Hakk Yolunda Cesur Ol
16. Sayı

Hakk Yolunda Cesur Ol

Ey durmadan Allah adamlarına eziyet eden, yuka­rıdaki sözü iyi dinle ve anla

Ey Azrail! _ Cengiz NUMANOGLU
16. Sayı

Ey Azrail! _ Cengiz NUMANOGLU

Ey Azrail! Bilirim, bu sözlerim çok yersiz, Neden böyle ansızın, geliverdin habersiz?

Mücâhede Ehli ve Huyları
15. Sayı

Mücâhede Ehli ve Huyları

Pir Abdulkadir Geylani Hz. ´nin Fütûhu’l-Gayb adlı eserden...

Dostuyla Dost Olmak
14.Sayı

Dostuyla Dost Olmak

Sana nasihat ediyorum; nasihatimi iyi dinle!

Pîr Abdülkâdir Geylanî’nin Akîdesi
13.Sayı

Pîr Abdülkâdir Geylanî’nin Akîdesi

Ey kardeşlerim! Seherlerde Rabbânî vakitler vardır...