23 Haziran 2024
Abdullah DEMİRCİOĞLU

Bütün Müslümanlar, Bütün Maneviyat Erleri, Kardeşlerim

Bütün Müslümanlar, Bütün Maneviyat Erleri, Kardeşlerim

Melhame-yi suğrâdan, melhame-yi kübrâya doğru yol alıyoruz.

Bütün Müslümanlar, bütün maneviyat erleri, kardeşlerim! Fitne kazanlarının fokur fokur kaynadığı dönemlerden geçiyoruz. Melhame-yi suğrâdan, melhame-yi kübrâya doğru yol alıyoruz. Milli seferberlik ilan edilmiştir.

 

Gelin biz de ihlasla:

1.Tevbe istiğfar seferberliği,

2.Rasûlullâh (s.a.v) Efendimize, salatu selam seferberliği,

3.Dua seferberliğine çıkalım.

 

Cenab-ı Allah, Yurdumuzu ve İslam beldelerini bildiğimiz, gördüğümüz ve göremediğimiz belalardan, musibetlerden muhafaza eylesin.

Rahim olan Rabbimiz görünmez ordularıyla ve askerleriyle imdat eyleyip biz Müslümanlara yardım eylesin...

Bu din ve vatan düşmanlarının kahrolması için:

     

Yâ Kahhar” ismini ve

 

 "Allâhumme innâ nec'aluke fî nuhûrihim

 Ve neûzu bike min şurûrihim

 Allâhumme'ş ğıli'z-zâlimîne bi'z-zâlimîn

 Vahricnâ min beynihim ğânimîne's-sâlimîn"

 

Duasını ihlasla çok okuyalım.

Allah´ın selamı, bereketi üzerinize olsun


Abdullah DEMİRCİOĞLU diğer yazıları